Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Αποφάσεις και Εγκύκλιοι του Υπ. Οικονομικών 2011


Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ Α 5042638/13.10.2011
«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν.2238/1994 για σκοπούς θέρμανσης καθώς και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού»


Υπ. Οικ. ΔΕΦΚΔ 5043236/13.10.2011
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ152/Α) - Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2012


Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ Α 5043141/24.10.2011
Κοινοποίηση της αρ. ΔΕΦΚ Α 5042638/13.10.2011 ΑΥΟ αναφορικά με την παραλαβή πετρελαίου εσωτερικής καύσης από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του ν. 2238/1994.


Υπ. Οικ. 5043093/21.10.2011
Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των σκαφών που ελλιμενίζονται ή/και χρησιμοποιούνται μόνιμα στην Ελλάδα.


Α.Υ.Ο. Δ17Ε 5040837/29.09.2011
Παράταση προθεσμίας για την υπαγωγή στην ειδική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α)


Υπ. Οικ. & Περιβαλ. ΔΕΦΚ 5036604/31.08.2011
Καθορισμός των στοιχείων που διαβιβάζονται από τους διανομείς και τους αναδιανομείς φυσικού αερίου και τους αρμόδιους Διαχειριστές φυσικού αερίου, καθώς και της συχνότητας και του τρόπου διαβίβασής τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο.


Yπ. Oικ. Δ 17E 5036468/30.08.2011
Επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Kοινοποίηση άρθρου 19 ν. 4002 (ΦEK 180/A/22-8-2011) σχετικά με θέματα αρμοδιότητας Yπουργείου Oικονομικών- Eιδική ρύθμιση καταβολής επιβαρύνσεων για επαγγελματικά πλοία αναψυχής.


Υπ. Οικ. Δ17Ε 5033060/29.07.2011
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011)


Α.Υ.Ο. Δ19Α 5032670/21.07.2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ.3593/263/25.07.2003 Α.Υ.Ο. "Απλουστευμένη διαδικασία εκτελωνισμού στον προσδιοριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο".


Υπ. Οικ. Δ18Α 5032442/25.07.2011
Σχετικά με τον έλεγχο των ναυλοσυμφώνων κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α') και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ξένης σημαίας με αφορολόγητο καύσιμο (πετρέλαιο ναυτιλίας).



Υπ. Οικ. Δ17 5032018/21.07.2011
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.


Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ 5031419/18.07.2011
Κοινοποίηση του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».


Α.Υ.Ο. Δ17Ε 5031360/14.07.2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Α.Υ.Ο  1138050/30.12.1996/Πολ.1338 για την απαλλαγή από ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστές -ταξιδιώτες μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της Κοινότητας και οι οποίοι αναχωρούν για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κράτους-Μέλους.


Υπ. Οικ. Δ17 5031200/15.07.2011
Κοινοποίηση της Α.Υ.Ο. αριθ. Δ17Α 5022235/16.05.2011 σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του καθεστώτος του Ειδικού Προορισμού.


Υπ. Οικ. Δ19 5029747/06.07.2011
Πραγματοποίηση πώλησης και εξαγωγής σε τρίτη χώρα στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας από εταιρεία που βρίσκεται εν μέσω πτωχευτικής διαδικασίας.


Υπ. Οικ. Δ17 5024636/01.06.2011
Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ, της εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου


Υπ. Οικ. Δ17 5024275/30.05.2011
Παροχή οδηγιών ως προς τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μεταφορικού μέσου ως καινούργιου


Α.Υ.Ο. Δ19 5022587/18.05.2011
Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη των απαιτήσεων


Υπ. Οικ. Δ17 5021607/12.05.2011
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α/31.03.2011)


Α.Υ.Ο. Δ17 5018706/12.04.2011
Κατάργηση της αρ. Δ.449/285/21.3.05 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 412/β/31.3.05) με την οποία τροποποιήθηκε η αρ.Τ.2030/143/Α.0019/24.5.2004 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 910/Β/18.6.2004 «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».


Υπ. Οικ. Δ17 5015754/07.04.2011
Περί διαγραφής ή μη δασμών αντιντάμπινγκ


Υπ. Οικ. 5015043/04.04.2011
Φορολογία αυτοκινήτων. Κοινοποίηση διατάξεων του Νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α ) "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών"


Υπ. Οικ. Δ17 5013955/28.03.2011
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.


Υπ. Οικ. Δ17 5011983/15.03.2011
Δυνατότητα πρόσβασης των Τελωνειακών αρχών στο σύστημα VIES


Υπ. Οικ. Δ17 5011698/16.03.2011
Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ


Υπ. Οικ. Δ18 5010747/09.03.2011
Κοινοποίηση της αριθμ. 346/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. για την υπαγωγή των αναπήρων πολέμου αμάχου πληθυσμού και αναπήρων αμάχου πληθυσμού στις διατάξεις του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α') με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3670/2008


Υπ. Οικ. Δ17 5008797/14.02.2011
Παροχή οδηγιών για την φορολογική μεταχείριση σε διαπιστωθείσες περιπτώσεις καταχρηστικής χρησιμοποίησης των διατάξεων περί εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος


Υπ. Οικ. Δ17 5008709/14.02.2011
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος της αριθ. Πρωτ. Πολ. 1050/11.2.2000 Δ.Υ.Ο με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς


Υπ. Οικ. ΔΕΦΚ 5008261/21.02.2011
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718/2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.


Υπ. Οικ. Δ30 4006928/28.02.2011
Οδηγίες παραλαβής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οικ. έτους 2011


Υπ. Οικ. 1163933/30.11.2011
Φορολογική αντιμετώπιση διακανονισμού χρέους με προμηθευτή, όταν λαμβάνει χώρα κεφαλαιοποίηση αυτού.


Υπ. Οικ. Δ6Α 1148325/31.10.2011
Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2873/2000 (Α'285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3522/2006(Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο.

Α.Υ.Ο. 1137027/30.09.2011
Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.


Υπ. Οικ. Δ13 1135771/28.09.2011
Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50 ευρώ) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6.


Α.Υ.Ο. Δ6Α 1133675/23.09.2011
Έναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Μεγάλων Επιχειρήσεων.


Α.Υ.Ο. Δ6Α 1133062/21.09.2011
Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.


Α.Υ.Ο. Δ6Α 1131269/20.09.2011
Έναρξη λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και των Διευθύνσεων αυτής, καθώς και παύση λειτουργίας οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.


Α.Υ.Ο. Δ6Α 1131253/20.09.2011
Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Α.Υ.Ο. Δ12 1129544/13.11.2011
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν.3867/2010, δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αρεταίειου και Αιγινήτειου


Υπ. Οικ. Δ5Α 1125968/07.09.2011
Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου βάσει της ΠΟΛ.1033/18.2.2011 (ΦΕΚ Β' 339/02.03.2011) στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)


Α.Υ.Ο. Δ5Α 1121325/30.08.2011
Ανάθεση είσπραξης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/01.07.2011), μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.


Α.Υ.Ο. Αριθ. Δ16Ε 1113067/05.08.2011
Είσπραξη εσόδων υπέρ Δήμων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)


Α.Υ.Ο. Δ16 1113015/05.08.2011
Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)


Α.Υ.Ο. Δ5 1105529/25.07.2011
Συμμετοχή στη διαδικασία προώθησης και λειτουργίας του συστήματος της Κάρτας Αποδείξεων.


Υπ. Οικ. Δ14 1104867/22.07.2011
Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.(Παράταση)


Υπ. Οικ. Δ16 1103778/20.07.2011
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών


Α.Υ.Ο. Δ16 1093861/04.07.2011
Αντικατάσταση των παραγράφων 6α και 10 της Α.Υ.Ο. 1130277/05.10.2010 (ΦΕΚ 1670, τ.Β'), όπως ισχύει.


Υπ. Οικ. Δ12 1088456/17.06.2011
Τρόπος απόσβεσης της αξίας των αδειών Φ.Δ.Χ σε επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία γ' κατηγορίας


Α.Υ.Ο. 1084553/09.06.2011
Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης διενέργειας φορολογικού ελέγχου


Υπ. Οικ. Δ16 1082553/07.06.2011
Είσπραξη πλειστηριασμάτων


Υπ. Οικ. Δ13 1082051/06.06.2011
Ατυπη κωδικοποίηση φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.)


Υπ. Οικ. Δ14 1079573/02.06.2011
Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων


Υπ. Οικ. Δ12 1076319/23.05.2011
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, οι οποίες δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.


Υπ. Οικ. Δ12 1074705/24.05.2011
Διαγραφή χρεών σωματείων. Διαγραφή χρεών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποκλειστικά πολιτιστικούς σκοπούς.


Υπ. Οικ. Δ16 1074430/24.05.2011
Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών ενόψει εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66, τ.Α).


Υπ. Οικ. Δ12 1070830/13.05.2011
Μη εφαρμογή τεκμηρίου άρθρου 17 Κ.Φ.Ε. Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών.


Υπ. Οικ. Δ16 1067094/09.05.2011
Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικ. έτους 2011


Υπ. Οικ. Δ12 1060758/20.04.2011
Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011


Υπ. Οικ. Δ12 1060753/20.04.2011
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων. Θέματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011


Υπ. Οικ. Δ12 1060658/20.04.2011
Γεωργικό εισόδημα. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης και υπόχρεων της παραγ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994


Υπ. Οικ. Δ13 1056929/12.04.2011
Δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. Υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) ετών 1997-2007


Υπ. Οικ. Δ15 1056740/11.04.2011
Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΓΑ από αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που πωλούν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές.


Υπ. Οικ. Δ15 1053867/07.04.2011
Μέρισμα Δικηγόρων. Τρόπος καταχώρισης μερίσματος στα βιβλία των δικηγόρων


Α.Υ.Ο. Δ5 1043321/18.03.2011
Ανάθεση είσπραξης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) από δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στις Τράπεζες που συμμετέχουν στην εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.) και στα πιστωτικά ιδρύματα.


Α.Υ.Ο. 1041732/24.03.2011
Ανακαθορισμός αρμοδιότητας ελεγκτικών υπηρεσιών. Τροποποίηση της αριθ. 1146405/14.10.2010 Α.Υ.Ο. "Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. σε θέματα φορολογικού ελέγχου".


Υπ. Οικ. Δ12 1036037/04.03.2011
Τεκμαρτή Δαπάνη-Ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη


Α.Υ.Ο. Δ16 1035004/01.03.2011
Συμπλήρωση της 1109793/24.11.1999/Πολ. 1223 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.


Υπ. Οικ. Δ12 1033358/01.03.2011
Παρακράτηση και απόδοση φόρου (για αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 300,00 ανά συναλλαγή)


Υπ. Οικ. 1032070/25.02.2011
Ιδιωτικά συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων


Υπ. Οικ. Δ15 1017827/03.02.2011
Χρόνος έκδοσης των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών των λογιστών


Υπ. Οικ. Δ16 1013416/24.01.2011
Φοιτητικό επίδομα-Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών

Υπ. Δικαιοσύνης 72425/15.09.2011
Περιορισμοί στην ελευθερία εγκαταστάσεως των δικηγορικών εταιριών

Υπ. Οικ. 16682/07.09.2011
Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1293/23.07.2019
Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1273/08.07.2019
Ιδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1237/27.06.2019
Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων
Α.Υ.Ο. Α. 1235/28.06.2019
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Α.Υ.Ο. Α. 1232/25.06.2019
Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Β 735) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»
Περισσότερα »


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/11.07.2019
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/08.07.2019
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/04.07.2019
Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/02.07.2019
Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, με ειδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων 17 ετών πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης». Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 33 του ν. 4611/2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/01.07.2019
Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα
Περισσότερα »

Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και φορολογικές υποχρεώσεις των συνδικαιούχων
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Κίνητρα επενδύσεων για μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών του Α.Ν. 89/1967
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Χαρτοσήμανση εμβασμάτων από μητρική εταιρεία σε θυγατρική της στο εξωτερικό
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Η διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρείας βάσει του Ν. 4548/2018
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μία στις δύο νεοϊδρυόμενες εταιρείες είναι Ι.Κ.Ε.
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο