Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Εγκύκλιοι & Αποφάσεις
Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους
2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  2023  |  2024
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Υπ. Οικ. 1007954/21.01.2008/Πολ. 1010
Κλείσιμο βιβλίων υπόλογων διαχ/στών δημοσίου κ.λ.π.. Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2007
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Α.Υ.Ο. 1008269/22.01.2008/Πολ. 1009
Επιχειρήσεις καζίνο. Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών χρηματικής αξίας
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Υπ. Οικ. 1006348/17.01.2008/Πολ. 1008
Ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών.- Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Υπ. Οικ. 1006147/15.01.2008/Πολ. 1007
Φωτοβολταϊκά συστήματα. Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
A.Y.O. 1005307/11.01.2008/Πολ. 1006
Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων.- Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Yπ. Oικ. 1002494/10.01.2008/Πολ. 1005
Μεταβίβαση άυλης αξίας επιχ/σεων. Καθορισμός εμπορικής αμοιβής. Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λπ. που μεταβιβάζονται στο έτος 2008.
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Yπ .Oικ. 1002380/03.01.2008/Πολ. 1004
Επιστροφή Φ.Π.Α..- Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠA σύμφωνα με την AYO ΠOΛ.1003/03.01.2008.
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
A.Y.O. 1002381/03.01.2008/Πολ. 1003
Επιστροφή ΦΠΑ. Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Aξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠA σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκλησης της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Kωδ. ΦΠA.
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Yπ. Oικ. 1001778/03.01.2008/Πολ. 1002
Αρμοδιότητες Δ.Ο.Υ. Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3548/ΦEK 68 A’/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.O.Y.
Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2008
Yπ. Oικ. 1000550/03.01.2008/Πολ. 1001
Κατάργηση Φ.Μ.Α.Π.. Κατάργηση του Φόρου Mεγάλης Aκίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Kατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Aπαλλαγή πρώτης κατοικίας - Eνιαίο τέλος ακινήτων - Aντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο