Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/05.08.2019
Μετονομασία Υπουργείου - Αλλαγή σφραγίδων και λογότυπου του Ε.Φ.Κ.Α.


Αριθμ. Πρωτ. 945708

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 119/τ.Α /08.07.2019 δημοσιεύτηκε το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

Στο άρθρο 4, παρ. 3 του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος αναφέρεται ότι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει:

Α) Να αντικατασταθεί το όνομα του Υπουργείου στο λογότυπο των εγγράφων που εκδίδονται από όλες τις Υπηρεσίες. Προς διευκόλυνσή σας, σας διαβιβάζουμε σχετικό υπόδειγμα προμετωπίδας.

Στα πάσης φύσεως έντυπα τα οποία εκδίδονται μηχανογραφικά ή πρόκειται να τυπωθούν θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ώστε να αναγράφεται πλέον η νέα ονομασία του Υπουργείου υπό την εποπτεία του οποίου τελεί ο Φορέας.

Β) Να αντικατασταθούν όλες οι σφραγίδες του Φορέα με καινούριες, όπου θα αναγράφεται η ονομασία του Υπουργείου στο οποίο υπαγόμαστε.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη στρογγυλή σφραγίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 παρ. 3 του Ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108/ τ.Α /7-6-75), θα αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους. Ο εξωτερικός κύκλος πρέπει να έχει διάμετρο τέσσερα εκατοστά του μέτρου.

- Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφεται ο τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ*».

- Στο δεύτερο - μεσαίο κύκλο αναγράφεται ο τίτλος του Υπουργείου σε συντομογραφία λόγω αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες (σχετ. η αριθμ. Δ1.33086/11345/22-7-2019, ΦΕΚ 3082/τ.Β /31-07-2019 Υπουργική Απόφαση) και του Φορέα:
«ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.* Ε.Φ.Κ.Α.*»

- Στον τρίτο - εσωτερικό κύκλο απεικονίζεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας (Εθνόσημο), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφο 3, του Ν. 48/1975 (ΦΕΚ Α 108/7-6-1975).

Οι στρογγυλές σφραγίδες δηλαδή, θα πρέπει να είναι όμοιες με τις προηγούμενες με τη μόνη διαφορά ότι θα αναγράφεται η νέα ονομασία του Υπουργείου που εποπτεύει τον ΕΦΚΑ.

Γ) Η προμήθεια των νέων σφραγίδων θα γίνει ως εξής:

- Κεντρική Υπηρεσία

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας των Γενικών Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή θα πρέπει να μας γνωρίσουν άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tm.organosis@efka.gov.gr) τον αριθμό των στρογγυλών σφραγίδων που κατέχουν και θα αντικατασταθούν για όλες τις μονάδες αρμοδιότητάς τους. Το Τμήμα Οργάνωσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών θα μεριμνήσει για την αντικατάσταση των σφραγίδων.

- Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΠΥΣΥ, ΠΕΚΑ, ΚΕΑΟ, Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακά Υποκαταστήματα, Τοπικά Υποκαταστήματα, Τοπικές Διευθύνσεις, Περ/κά Τμήματα και Γραφεία)

Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών θα πρέπει να φροντίσουν για την αντικατάσταση των σφραγίδων. Προτείνεται η αντικατάσταση μόνο του λαστιχένιου μέρους της σφραγίδας και καταστροφή του. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν απαραίτητες ενέργειες και για τις υπαγόμενες σε αυτούς οργανικές μονάδες (Γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Αποκεντρωμένα Τμήματα, Περιφερειακά Τμήματα κλπ).

Αφού προμηθευτείτε τις νέες σφραγίδες, με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε μονάδας, θα πρέπει να καταστραφούν όλες οι παλιές σφραγίδες και να συνταχθεί πρωτόκολλο καταστροφής κατά τα οριζόμενα στην αρ. 25/28.05.2019 εγκύκλιό μας. 

Τέλος, εφιστούμε και πάλι την προσοχή για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών που σας έχουν δοθεί με την προαναφερθείσα εγκύκλιο, σχετικά με τη μέριμνα για την καταστροφή όσων σφραγίδων δεν τηρούν τον τύπο καθώς και τον ορισμό υπευθύνων για τη σωστή χρήση και φύλαξη αυτών.

Του παρόντος εγγράφου να λάβουν ενυπόγραφα γνώση όλοι οι υπάλληλοι για πιστή τήρηση και εφαρμογή.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ε. ΔΙΠΛΑ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΟΥΛΗΣ

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο