Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/08.07.2019
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων

Στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος του ΕΦΚΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε με το υπ αριθμ. 8/2019 ΠΔ και δεδομένης της σύστασης και λειτουργίας των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.), σας παραθέτουμε τις αρμοδιότητες που θα παραμείνουν στα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων του Φορέα, ως κάτωθι:

Α. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

-Η διεκπεραίωση Απογραφών/Μεταβολών εργοδότη, η χορήγηση Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων, η έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, η παραλαβή, ο έλεγχος και η διόρθωση δοκιμίων λαθών ΑΠΔ.
-Η διενέργεια Ε.Δ.Κ., η καταχώρηση, τροποποίηση, ταυτοποίηση εκκρεμών εγγραφών ασφαλιστικής ιστορίας, διαχείριση αταυτοποίητων καταβολών μέσω ΔΙΑΣ.
-Η διεκπεραίωση Υ.Δ.Α.Α.Β. (αποφάσεις αποδοχής, μερικής αποδοχής ή απόρριψης αιτήματος για αναγνώριση ημερών εργασίας), καθώς και η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης, μερικής αποδοχής ή απόρριψης ημερών εργασίας λόγω αγοράς και μη επικόλλησης ενσήμων.
-Σε κάθε ευκαιρία χρήσης του ΒΕΕ ή διενέργειας όποιας μεταβολής, ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣ(λοιπές πληροφοριακές κινήσεις), για το τελευταίο έτος που έχει διενεργηθεί ουσιαστικός έλεγχος χωρίς ευρήματα, για
ποιους ασφαλισμένους, όπως επίσης και για τα χειρόγραφα σημειώματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα στη Μονάδα (Δ.Μ.Σ.Α, ασθένειες β επιπέδου, άδειες άνευ αποδοχών, κ.λ.π).
-Η αρχειοθέτηση των φακέλων που θα διαβιβάζονται από τα αρμόδια Τμήματα των Π.Ε.Κ.Α. μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, καθώς και των Πράξεων, αφού επιδοθούν στους εργοδότες από τα Π.Ε.Κ.Α.
-Η διαχείριση των ενστάσεων και η σύνταξη εισηγήσεων από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τ.Δ. προς την Τ.Δ.Ε για οποιαδήποτε απόφαση ή καταλογιστική πράξη εκδόθηκε από την Τ.Δ. ή το αρμόδιο Π.Ε.Κ.Α.
Η δυνατότητα αναζήτησης διευκρινήσεων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ή καταλογιστικής πράξης από το αρμόδιο Π.Ε.Κ.Α, εάν κριθούν απαραίτητες.
-Η άσκηση προσφυγών από τους Δ/ντές των Τοπικών Μονάδων ενώπιων των Διοικητικών Δικαστηρίων.
-Η εκτέλεση των αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
-Η τυχόν τροποποίηση των πράξεων που εκδίδονται από τα Π.Ε.Κ.Α. σε εκτέλεση αποφάσεων των Τ.Δ.Ε., καθώς και η παρακολούθηση των εν λόγω πράξεων αναφορικά με την οριστικοποίησή τους.
-Η οριστικοποίηση των πράξεων που εκδίδονται από τις Τ.Δ και τα Π.Ε.Κ.Α.
-Η διενέργεια ελέγχων για τη διεκπεραίωση σημειωμάτων που αφορούν συνταξιοδοτικές διαπιστώσεις, ελέγχους ασθενείας β επιπέδου, ελέγχους από έγγραφα του ΟΑΕΔ, δηλώσεις εργοδότη ή ασφαλισμένου για διόρθωση ασφαλιστικής ιστορίας, Δελτία Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης, κ.τ.λ. Τα εν λόγω σημειώματα θα διεκπεραιώνονται με τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.
Σε ειδικές περιπτώσεις που για τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιας έρευνας, αυτή θα διενεργείται από την Τοπική Διεύθυνση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα διαβιβάζεται σχετικό ερώτημα στο Π.Ε.Κ.Α. προκειμένου να διενεργήσει επιτόπια έρευνα. Εν συνεχεία αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου θα αποστέλλεται στη Μονάδα για την ολοκλήρωση του σημειώματος.
-Η έκδοση αποφάσεων αλλά και πράξεων για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζόμενων.
-Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής πάσης φύσεως εισφορών, ΑΚΜ, ΑΚΜΕΤ, Ανακλήσεων.
-Η πραγματοποίηση από μόνη της ή σε συνεργασία με τα ΠΕΚΑ επιτόπιων ελέγχων, εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, σε ειδικές περιπτώσεις για διαπίστωση ανασφάλιστης εργασίας μετά τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων.
-Ο προσδιορισμός με την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης συνυπεύθυνων επιχειρήσεων. Στην εν λόγω περίπτωση μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή των ΠΕΚΑ για την από κοινού διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου.
-Η παραλαβή καταγγελιών οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζονται στα Π.Ε.Κ.Α. για διεκπεραίωση. Ειδικότερα:
Οι καταγγελίες-δηλώσεις απασχόλησης που έχουν υποβληθεί στις Τοπικές Υπηρεσίες, προγενέστερο διάστημα της έναρξης λειτουργίας του Π.Ε.Κ.Α.
αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, θα διεκπεραιώνονται από τις Τοπικές Υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία (δυνατότητα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου σε συνεργασία με τα Π.Ε.Κ.Α., εφόσον κριθεί απαραίτητο).
Για όσες καταγγελίες-δηλώσεις απασχόλησης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος πχ. οριστική διακοπή εργασιών, θα διεκπεραιώνονται από τις Τοπικές Διευθύνσεις ανεξαρτήτως από την ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι πριν ή μετά της έναρξης λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Α..
-Η παροχή ενημέρωσης και συμβουλών για ασφαλιστικά θέματα σε εργοδότες και ασφαλισμένους.

Β. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

-Η διεκπεραίωση Απογραφών/Μεταβολών εργοδότη, η χορήγηση Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων, η έκδοση ασφαλιστικών λογαριασμών, η παραλαβή, ο έλεγχος και η διόρθωση Α.Π.Δ..
-Η διενέργεια Ε.Δ.Κ, η καταχώρηση, τροποποίηση, ταυτοποίηση εκκρεμών εγγραφών ασφαλιστικής ιστορίας.
-Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής εισφορών, ΑΚΜ, ΑΚΜΕΤ, Ανακλήσεων.
-Η καταχώρηση ασφ/κής ιστορίας (από χειρόγραφες Εκθέσεις Ελέγχου).
-Διαχείριση σημάτων Πολεοδομίας ή Αστυνομίας για αυθαίρετες κατασκευές (όπου απαιτείται επιτόπιος έλεγχος θα γίνεται σε συνεννόηση με Δ.Σ.Σ.Ε ή αρμόδιο Π.Ε.Κ.Α.).
-Ο καθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τα ιδιωτικά κτηριακά έργα και η διατήρηση του φυσικού αρχείου τους.
-Ο καθορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα που αφορούν σε κατάρτιση Σύμβασης η Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ή Τελικού Λογαριασμού μέχρι ποσού ύψους αρμοδιότητάς τους και η διατήρηση του φυσικού αρχείου τους.
-Καταλογισμός ημερομισθίων και η έκδοση Ε.Ε.Ο.Ε. χωρίς ασφ/νους (βάσει του Αρθρου 38, προσωπική απασχόληση, βάσει ΠΕΔ).
-Οι μειώσεις των κατ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων για ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα.
-Η διενέργεια Ουσιαστικών ελέγχων με ασφαλισμένους.
-Η έκδοση όλων των τύπων Εκθέσεων ελέγχου (Ε.Ε.Ο.Ε.).
-Η έκδοση όλων των πράξεων επιβολής επίδοση και οριστικοποίησή των.
-Η εγγραφή στις Λοιπές Πληροφοριακές Κινήσεις, στις Λοιπές Χρεωστικές Κινήσεις, στις Λοιπές Πιστωτικές Κινήσεις κ.λ.π.
-Εκδοση Γραμματίων Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών & Καθυστερούμενων Οφειλών.
-Η διαχείριση αταυτοποίητων καταβολών.
-Η έκδοση ασφαλιστικού λογαριασμού ασφαλισμένου.
-Η διαβίβαση στα Π.Ε.Κ.Α. λίστας δημόσιων και ιδιωτικών έργων για τα οποία θεωρείται ότι χρήζουν επιτόπιου ελέγχου, εφόσον δεν δύναται να διενεργηθούν από την Τοπική Μονάδα.
-Η διαχείριση των ενστάσεων και η σύνταξη εισηγήσεων από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τ.Δ. προς την Τ.Δ.Ε για οποιαδήποτε απόφαση ή καταλογιστική πράξη εκδόθηκε από την Τ.Δ. ή το αρμόδιο Π.Ε.Κ.Α.

Η δυνατότητα αναζήτησης διευκρινήσεων στην περίπτωση έκδοσης απόφασης ή καταλογιστικής πράξης από το αρμόδιο Π.Ε.Κ.Α., εάν κριθούν απαραίτητες.
-Η άσκηση προσφυγών από τους Δ/ντές των Τοπικών Μονάδων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.
-Η εκτέλεση των αποφάσεων των Τ.Δ.Ε. και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
-Η τυχόν τροποποίηση των πράξεων που εκδίδονται από τα Π.Ε.Κ.Α. σε εκτέλεση αποφάσεων των Τ.Δ.Ε., καθώς και η παρακολούθηση των εν λόγω πράξεων αναφορικά με την οριστικοποίησή τους.
-Η οριστικοποίηση των πράξεων που εκδίδονται από τις Τοπικές Διευθύνσεις και τα Π.Ε.Κ.Α.
-Η παραλαβή καταγγελιών οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζονται στα Π.Ε.Κ.Α. για διεκπεραίωση. Ειδικότερα:
Οι καταγγελίες-δηλώσεις απασχόλησης που έχουν υποβληθεί στις Τοπικές Υπηρεσίες, προγενέστερο διάστημα της έναρξης λειτουργίας του Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχης χωρικής αρμοδιότητας, θα διεκπεραιώνονται από τις Τοπικές Υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία (δυνατότητα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου σε συνεργασία με τα Π.Ε.Κ.Α., εφόσον κριθεί απαραίτητο).
Για όσες καταγγελίες-δηλώσεις απασχόλησης δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος, θα διεκπεραιώνονται από τις Τοπικές Διευθύνσεις ανεξαρτήτως από την ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι πριν ή μετά της έναρξης λειτουργίας των Π.Ε.Κ.Α..

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης μίας ολιστικής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, εντός του πλαισίου του οργανογράμματος, με σκοπό από τα Π.Ε.Κ.Α. την πραγματοποίηση ουσιαστικών, επιτόπιων, τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων σχετικών με την εφαρμογή της νομοθεσίας ασφάλισης και την είσπραξη εισφορών.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1154/19.06.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Α.Υ.Ο. Α 1143/15.06.2020
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της δωρεάν παράδοσης αγαθών και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών από υποκειμένους στον ΦΠΑ για την κάλυψη της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Α.Υ.Ο. Α 1141/09.03.2020
Τροποποίηση της Απόφασης υπ' αριθ. 30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755).
Α.Υ.Ο. Α 1156/24.06.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2108/07.07.2020
Παράδοση αγαθών με απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων ναυτιλιακών εταιρειών, η διαχείριση των οποίων έχει ανατεθεί σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα βάσει του Α.Ν.89/67 - Τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής και τιμολόγηση της παράδοσης αγαθών
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο