Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/04.07.2019
Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)Α.Π. :Δ.ΑΣΦ.351/816179/2019
Σχετικά: 1. Η υπ αριθμ. Κ1/85151/29-05-2019 (ΦΕΚ 2117/τ. Β /6-6-2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση

2. Η υπ αριθμ. οικ. 4241/127/30-01-2019 Απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. H υπ αριθμ. 19/2018 εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Α. Με την υπ αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 (ΦΕΚ2440/τ.Β /18-7-2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκαν τα θέματα επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο ανωτέρω πρόγραμμα είχε οριστεί ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Επιπλέον, μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό είχε οριστεί ημερησίως σε 11,00 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα μαθητείας.

Β. Με την υπ αριθμ. Κ1/85151/29-05-2019 Κ.Υ.Α. και σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. οικ.4241/127/30-01-2019 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας», τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 Κ.Υ.Α. και πλέον το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο και χωρίς ηλικιακή διάκριση.

Το ποσό της επιδότησης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ορίζεται στα 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» ή όπως αυτό εφεξής θα διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Γ. Επιπλέον, οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου, υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το ποσό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε 10,89 ευρώ ημερησίως.

Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνίας ισχύος της υπ αριθμ. οικ.4241/127/30-01-2019 Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι από 1/2/2019.

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί με την υπ αριθμ. 19/2018 εγκύκλιο ΕΦΚΑ.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.


O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ


Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1293/23.07.2019
Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1273/08.07.2019
Ιδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων και Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α.1237/27.06.2019
Τελωνειακή διαδικασία συλλογής-παραλαβής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων υγρών καυσίμων (SLOPS) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ) που παράγονται από την κίνηση και λειτουργία των πλοίων
Α.Υ.Ο. Α. 1235/28.06.2019
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Α.Υ.Ο. Α. 1232/25.06.2019
Τροποποίηση της αριθμ. Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (Β 735) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά»
Περισσότερα »


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/11.07.2019
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/08.07.2019
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/04.07.2019
Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/02.07.2019
Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, με ειδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων 17 ετών πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης». Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 33 του ν. 4611/2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/01.07.2019
Α) Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη σύμφωνα με τον ν.4387/2016 σε συνδυασμό με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας (ΔΣΚΑ). Β) Μετατροπή των περιόδων ασφάλισης/κατοικίας εξωτερικού και αποτύπωση των ελληνικών περιόδων ασφάλισης/κατοικίας στα κοινοτικά/διακρατικά έντυπα
Περισσότερα »

Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και φορολογικές υποχρεώσεις των συνδικαιούχων
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Κίνητρα επενδύσεων για μονάδες παροχής κοινών υπηρεσιών του Α.Ν. 89/1967
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Χαρτοσήμανση εμβασμάτων από μητρική εταιρεία σε θυγατρική της στο εξωτερικό
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Η διάθεση των κερδών της ανώνυμης εταιρείας βάσει του Ν. 4548/2018
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μία στις δύο νεοϊδρυόμενες εταιρείες είναι Ι.Κ.Ε.
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο