Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/12.06.2019
Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4611/2019 (Α73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη


Αρ. Πρωτ: 721173
ΣΧΕΤΙΚΑ: οι Εγκ. 24/2019 της Γενικής Δ/νσης Εισφορών και 30/2019 της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 73/17.5.2019 δημοσιεύθηκε ο ν.4611/2019, “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις” και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 που αφορά την παρακράτηση οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων λόγω αναπηρίας από τη σύνταξη.

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4337/2015, στους υποψήφιους συνταξιούχους του φορέα που είχαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές και αναγνωρίσεις δεν είναι μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν ήταν μεγαλύτερο του ποσού των 20.000€ για τον τ. ΟΑΕΕ και 15.000€ για το τ. ΕΤΑΑ και 4.000€ για τον τ. ΟΓΑ

Το παραπάνω ποσό οφειλής, συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν ήταν δυνατόν να υπερβαίνουν τις σαράντα (40).

Από 17/05/2019 με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α 73/17.5.2019), ισχύουν τα ακόλουθα: τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

Με την παρ. β του άρθρου 40 επέρχεται ουσιώδης διαφοροποίηση στον τρόπο παρακράτησης των οφειλόμενων εισφορών σε υποψηφίους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.

Η προαναφερθείσα διάταξη θα έχει εφαρμογή για αιτήματα συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν από 01.10.2019 και έπειτα, εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν.4611/2019 έως 30.09.2019.

Ειδικότερα,

α) Για τις συντάξεις αναπηρίας ορισμένου χρόνου ανεξαρτήτως διάρκειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης προκύπτει από τη διαίρεση του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω με το μέγιστο αριθμό δόσεων εξήντα (60).

β) Εάν μετά από νέα κρίση της υγειονομικής επιτροπής η σύνταξη παραταθεί εκ νέου αλλά με συντάξιμο ποσοστό μικρότερο από την προηγούμενη κρίση, το ποσό της μηνιαίας δόσης επανυπολογίζεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο.

γ) Εάν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν παραταθεί το υπόλοιπο της οφειλής (κεφάλαιο και τόκοι), όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, γνωστοποιείται στο συνταξιούχο με σχετικό έγγραφο οφειλής και αναζητείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 50€.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος που θα υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 5/10/2019 με χρόνο ασφάλισης μόνο του πρώην Ο.Α.Ε.Ε κρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% για ορισμένο χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με αρχική οφειλή 20.000€. Στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση με παρακράτηση της οφειλής σε 60 μηνιαίες δόσεις (20.000€/60= 333,33€).

1) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για παράταση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ για άλλους δώδεκα (12) μήνες με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας (80%), εκδίδεται απόφαση παράτασης συνταξιοδότησης και η παρακράτηση της οφειλής συνεχίζεται όπως είχε οριστεί στην αρχική του απόφαση συνταξιοδότησης, για άλλους δώδεκα (12) μήνες.

2) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος κριθεί για νέα παράταση από την Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ, για δώδεκα (12) μήνες με ποσοστό αναπηρίας 67%, δικαιούται μικρότερο ποσό σύνταξης.

Από την οφειλή του έχει ήδη εξοφληθεί το ποσό των 11.999,88€ (36*333,33€) και το υπόλοιπο της οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 8.000,12€ το οποίο θα πρέπει να παρακρατηθεί σε 60 μηνιαίες δόσεις (8.000,12€ /60=133,34€). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των 12 παραπάνω μηνών έχουν κρατηθεί (133,34€*12=1.600,08€).

3) Εάν ο ίδιος συνταξιούχος μετά από νέα υγειονομική κρίση του ΚΕΠΑ, λαμβάνει μη συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας, εκδίδεται απορριπτική απόφαση σύνταξης.

Το ποσό οφειλής που υπολείπεται ύψους 6.400,04€ (20.000€-11.999,88€-1.600,08€) γνωστοποιείται στο συνταξιούχο με έγγραφο οφειλής, με δίμηνη προθεσμία καταβολής. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, τότε αυτό, βεβαιώνεται στο Κ.Ε.Α.Ο

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ν.4611/2019 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΩΣ 30.09.2019

Αναφορικά με το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, για τα πρόσωπα που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών των άρθρων 1-18 του ν.4611/2019, για τους οποίους αναλυτικές οδηγίες δόθηκαν με την εγκ. 24/2019 της Γενικής Δ/νσης Εισφορών και για τους λοιπούς όρους (εφάπαξ καταβολή, απόρριψη συνταξιοδοτικών αιτημάτων, λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος.....), ισχύουν όσα αναφέρονται στην σχετική εγκ. 30/2019 της Γενικής Δ/νσης Συντάξεων.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Λ. ΣΕΜΠΟΣ


Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο