Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η άρση των capital controls
Όπως είναι γνωστό, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 84Α/18.7.18 «Λογιστής» Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2015, σελ. 999) είχαν επιβληθεί περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (θέσπιση των capital controls).
Με την πράξη αυτή δεν επιτρέπονταν οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από κατάστημα ή από ΑΤΜ που υπερέβαιναν το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά καταθέτη (420 ευρώ ανά βδομάδα), η μεταφορά κεφαλαίων ή μετρητών το εξωτερικό, το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών και απαγορευόταν να προστεθούν συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους ή να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί (άρθρο πρώτο της πνπ).
Έκτοτε, σταδιακά, επήλθε με υπουργικές αποφάσεις χαλάρωση των capital controls με αύξηση του ποσού ανάληψης σε 5.000 ευρώ και του ποσού μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 2.300 ευρώ σε 3.000. Τέλος, με το από 27.9.2018 δελτίο τύπου του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανηγγέλθη ότι με απόφαση του Υπ. Οικ. που στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση καταργούνται πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και έτσι απελευθερώνονται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων εντός της Χώρας και παράλληλα γίνεται σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα, δηλ. της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ειδικότερα από την 1η Οκτωβρίου 2018 επιτρέπονται:
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
• Κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
• Η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.
Επίσης, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυξάνεται το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό σε 10.000 ευρώ (από 3.000 ευρώ), ενώ αυξάνεται σε 100.000 ευρώ (από 40.000 ευρώ) το ποσό που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό τα νομικά πρόσωπα ή επιτηδευματίες για κάθε συναλλαγή από πελάτη και ανά ημέρα.
Βλ. την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» στη στήλη «Φορολογική Νομοθεσία – Αποφάσεις» του παρόντος τεύχους.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017
Σε προηγούμενα τεύχη του «Λογιστή» (Μάϊος, Ιούνιος 2018) είχαμε ασχοληθεί από την στήλη αυτή με τις δυσκολίες ένταξης στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματικών. Αποτέλεσμα ήταν από τις 30.000 επιχειρήσεις περίπου να έχουν ολοκληρώσει την σχετική αίτηση μόνον 700 και να έχουν προκριθεί μόνον οι 26 για να περάσουν στο τελικό στάδιο. Βασική αιτία της αποτυχίας αυτής ήταν η υποχρέωση συγκέντρωσης και υποβολής των 27 δικαιολογητικών εγγράφων και πιστοποιητικών.
Αργότερα ελήφθησαν πρόσθετα μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών για την ένταξή τους, όπως η μείωση των δικαιολογητικών, αφού πολλά εξ αυτών μπορούν να αντικατασταθούν απευθείας από το σύστημα π.χ. η δήλωση φόρου εισοδήματος, το έντυπο Ε3, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις κ.λπ., αλλά δόθηκε και η δυνατότητα ενσωμάτωσης προς ρύθμιση και των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί εντός του 2017. Εκτός από τη νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, συγκροτήθηκε και το πρώτο δημόσιο μητρώο εμπειρογνωμόνων οι οποίοι αναλαμβάνουν υποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η σύσταση του δημόσιου μητρώου, που αποτελείται από 350 εμπειρογνώμονες, κρίθηκε αναγκαία, καθώς μέσω αυτού θα μπορούν να επιλέγουν εμπειρογνώμονες το Δημόσιο ή ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης που συμμετέχει ως πιστωτής.
Επ’ ευκαιρία, πληροφορούμε τους συνδρομητές μας ότι ο Όμιλός μας έχει συστήσει ομάδα δικηγόρων, οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών – εμπειρογνωμόνων για την ένταξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματικών στον Εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2017 (τηλέφωνο 2103388040 κα. Μαρμαρά ή κα. Παπαγιαννακοπούλου).

Επιβολή μειωμένου ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις
Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διατυπωθεί την 1.12.2016 πρόταση οδηγίας για μειωμένα ή και μηδενικά ποσοστά στους συντελεστές του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή στις 2.10.2018, δηλ. μετά από δύο περίπου χρόνια και από τις 28 Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία αυτή συνίσταται στην εξομοίωση και ευθυγράμμιση των συντελεστών του ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές (ψηφιακές) εκδόσεις με εκείνους των έντυπων εκδόσεων, γιατί όπως είναι γνωστό ο χάρτης αντικαθίσταται κάθε μέρα και περισσότερο από το internet (τάμπλετ, smartphones κ.λπ.).
Εξάλλου από το TAXHEAVEN πληροφορούμαστε ότι στην Νορβηγία τα ηλεκτρονικά βιβλία από την 1.1.2019 και τα νέα περιοδικά από την 1.7.2019, θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Το μέτρο αυτό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2019 που βρίσκεται τώρα στο Κοινοβούλιο και υπόκεινται στην έγκριση της Αρχής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Η ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκκουλα το πολυαναμενόμενο σύγγραμμα «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ» επεξεργασμένο από 19 εκλεκτούς ερμηνευτές και υπό την επιστημονική διεύθυνση του δικηγόρου, τέως διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, συγγραφέα και αρθρογράφου Γιάννη Φωτόπουλου.
Πρόκειται για συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου 4174/2013, που για πρώτη φορά έχει καταστεί αντικείμενο ερμηνείας από ειδικούς που συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις (ακαδημαϊκοί, νομικοί σύμβουλοι του Κράτους) και πρακτική (δικηγόροι, φοροτέχνες) του φορολογικού δικαίου.
Εκτός από τις ερμηνευτικές παρατηρήσεις ο ερμηνευτής παραθέτει το κείμενο κάθε άρθρου του νόμου, καθώς και την αιτιολογική έκθεση, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις ερμηνευτικές εγκυκλίους και την σχετική βιβλιογραφία, όπου υπάρχει.
Το ογκώδες επίτομο σύγγραμμα, αποτελούμενο από 2.200 περίπου σελίδες, το οποίο προλογίζει ο Καθηγητής και τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Π. Φορτσάκης έχει αναλάβει ο γνωστός εκδοτικός οίκος Σάκκουλα, στον οποίο ευχόμεθα να είναι καλοτάξιδο γιατί πραγματικά είναι ένα βιβλίο χρήσιμο και απαραίτητο στους ασχολούμενους με το φορολογικό δίκαιο.

Τι διαθέτουν τα νοικοκυριά
Από τα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν:
• Tηλεόραση έγχρωμη:100,0%
• Kινητό τηλέφωνο: 90,9%
• Σταθερό τηλέφωνο: 85,0%
• Eπιβατηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. (τουλάχιστον ένα): 66%
• Προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή: 68,1%
• Πλυντήριο πιάτων: 36,7%
• Kαταψύκτη: 30,6%
• Δεύτερη κατοικία : 15,8%
• Kλειστό χώρο στάθμευσης: 12,9%
• Xρησιμοποιούν την κεντρική θέρμανση ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό : 41,3%

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο