Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Ειδικός φόρος επί ακινήτων 15%


Με το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α’) επιβλήθηκε ειδικός φόρος επί της αξίας των ακινήτων που βρίσκονταν στην Ελλάδα και ανήκαν σε εταιρείες. Ο φόρος αυτός υπολογίζονταν με συντελεστή 3% επί της αξίας των ακινήτων.
Αργότερα, με το άρθρο 57 § 1 του Ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε ολόκληρο το άρθρο 15 του Ν. 3091/2002 και η παράγραφος 1 αυτού έχει, έκτοτε, την εξής διατύπωση:

Υπόχρεοι σε καταβολή του ειδικού φόρου.

«1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου αυτού».
Άρα, από 1/1/2010 που ισχύει ο Ν. 3842/2010 ο συντελεστής φορολογίας είναι 15% επί της αξίας των ακινήτων (νοείται επί της αντικειμενικής αξίας).
Επειδή με τις παραπάνω τροποποιήσεις του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 προέκυψε μεγάλη περιπτωσιολογία, ιδίως λόγω των επεκτάσεων της επιβολής σε όλα τα είδη των νομικών προσώπων που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά και πλήθος σχετικών εξαιρέσεων και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. υπ’ αριθ. 1056/7.4.2017 ΠΟΛ, παρέσχε λεπτομερείς οδηγίες σχετικώς. Η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1056/2017 δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» 2018, σελ. 733 επ. Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση:

Α) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

α) Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο, εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο ακινήτων. Αν, όμως, στο καταστατικό των ανωνύμων αυτών εταιρειών αναγράφεται ως σκοπός η εκμετάλλευση ακινήτων υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης (μηδενική).
β) Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Α.Φ.Μ. στην ημεδαπή ή ανήκουν σε νομικά πρόσωπα των οποίων όλοι οι μέτοχοι και εταίροι είναι φυσικά πρόσωπα με Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα, εξαιρούνται από τον ειδικό φόρο ακινήτων, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν μηδενική δήλωση κατά τα άνω.
γ) Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι ανώνυμες, εξαιρούνται μόνο αν όλοι οι μέτοχοι είναι φυσικά πρόσωπα, όπως σημειώνεται στην προηγούμενη περίπτωση και τα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας που προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων (ενοίκια) είναι μικρότερα από το σύνολο των λοιπών εσόδων από άλλες δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας. Αν τα έσοδα της ανώνυμης εταιρείας προέρχονται αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων ή τα έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων είναι μεγαλύτερα από τις άλλες δραστηριότητες της εταιρείας δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση οι ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές υποβάλλουν σχετική δήλωση (στην πρώτη περίπτωση μηδενική).

Β) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα αναφέρονται ανωτέρω για τις ανώνυμες εταιρείες, σχετικά με τα έσοδά τους.

Γ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε. – Ε.Ε.)

Ισχύουν, κατά περίπτωση, όσα αναφέρονται ανωτέρω για τις ανώνυμες εταιρείες, σχετικά με τα έσοδά τους.
Προθεσμία υποβολής της κατά τα άνω δήλωσης η εικοστή Μαΐου εκάστου έτους (άρθρο 57 § 6 Ν. 3091/2002).


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο