Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
Ε.Φ.Κ.Α. : 17/21.03.018
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτώνΑ.Π. : Δ.ΑΣΦ.309/407418 /2018


Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-6 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α'/2017)

2. Οι διατάξεις της παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ Τ.Α/2012)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των Ν. 3919/2011, N.4038/2012, όπως ισχύουν και του Ν. 4093/2012, είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, μεταξύ αυτών και της ασφαλιστικής τους τακτοποίησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012, από 12/11/2012 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων:

- Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4, άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών για την χορήγηση επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων

- Ο συσταθείς από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.1082/1980 και του Π.Δ.104/1985 Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου, για την καταβολή επιδόματος γάμου στους φορτοεκφορτωτές και

- Ο συσταθείς λογαριασμός επιδόματος αδείας της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966

2. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του Ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α'/23-2-2017) με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 23/2/2017, επανακαθορίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή:

- Αρθρο 1, παρ. 4: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.ΚΑ. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού».

- Αρθρο 6: «1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ. 7 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) καταργούνται. 2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β'1104), 460/15662 (Β'1225), 15107/437 (Β'1230), 9296/300 (Β'749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.»

Συνεπώς, η παράγραφος 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου, όλες οι ανωτέρω προσαυξήσεις τιμολογίων αμοιβής από 12/11/2012 έχουν καταργηθεί, επομένως δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί αυτών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (12/11/2012).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Ευνόητο είναι ότι στα πεδία των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα καταχωρούνται πλέον οι αντίστοιχες κρατήσεις των επιδομάτων που έχουν καταργηθεί και μέχρι την αντικατάσταση αυτών των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα γίνεται ειδική αναφορά για τις κρατήσεις αυτές.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο