Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018
Ε.Φ.Κ.Α. : 17/21.03.018
Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με ρυθμίσεις για το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτώνΑ.Π. : Δ.ΑΣΦ.309/407418 /2018


Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-6 του Ν. 4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α'/2017)

2. Οι διατάξεις της παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ Τ.Α/2012)

1. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των Ν. 3919/2011, N.4038/2012, όπως ισχύουν και του Ν. 4093/2012, είχαν ρυθμιστεί θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, μεταξύ αυτών και της ασφαλιστικής τους τακτοποίησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012, από 12/11/2012 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων:

- Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4, άρθρο 1 του Ν. 1082/1980 προσαυξήσεις των τιμολογίων αμοιβής των φορτοεκφορτωτών για την χορήγηση επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων

- Ο συσταθείς από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.1082/1980 και του Π.Δ.104/1985 Λογαριασμός Επιδόματος Γάμου, για την καταβολή επιδόματος γάμου στους φορτοεκφορτωτές και

- Ο συσταθείς λογαριασμός επιδόματος αδείας της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966

2. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις νέες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του Ν.4455/2017 (ΦΕΚ 22/τ.Α'/23-2-2017) με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» και οι οποίες ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ήτοι από 23/2/2017, επανακαθορίζονται εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή:

- Αρθρο 1, παρ. 4: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε μέσω ομάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτών εργασιών καταρτίζονται με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για μεν τα λιμάνια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.ΚΑ. σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τους κανονισμούς αυτού».

- Αρθρο 6: «1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ. 7 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) καταργούνται. 2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β'1104), 460/15662 (Β'1225), 15107/437 (Β'1230), 9296/300 (Β'749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.»

Συνεπώς, η παράγραφος 9 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του Ν. 4093/2012 εξακολουθεί να ισχύει και ως εκ τούτου, όλες οι ανωτέρω προσαυξήσεις τιμολογίων αμοιβής από 12/11/2012 έχουν καταργηθεί, επομένως δεν υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών επί αυτών από την ημερομηνία ισχύος του νόμου (12/11/2012).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μισθωτών ΕΦΚΑ θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Ευνόητο είναι ότι στα πεδία των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα καταχωρούνται πλέον οι αντίστοιχες κρατήσεις των επιδομάτων που έχουν καταργηθεί και μέχρι την αντικατάσταση αυτών των πενταπλότυπων αποδείξεων δεν θα γίνεται ειδική αναφορά για τις κρατήσεις αυτές.

Του παρόντος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ/νσεων και των Τμημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς σας.Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο φορολογικό νόμο 4646/2019
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου, Διευθυντού Φορολογικού Τμήματος KPMG
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο