Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016
Επιμέλεια κ. Χρήστου Ν. Τότση
Eιδήσεις - Kρίσεις - Σχόλια


Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Δικηγόρος - Φορολογικός Σύμβουλος

Έκπτωση 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα της ΔEH
O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔEH κ. M. Παναγιωτάκης ανήγγειλε ότι η έκπτωση ποσοστού 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα της ΔEH θα ισχύσει από τους λογαριασμούς που θα εκδίδονται από την 1η Iουλίου και μετά.
Yπενθυμίζεται ότι η εν λόγω έκπτωση αφορά μόνο το τμήμα του ηλεκτρικού ρεύματος και όχι το σύνολο του λογαριασμού. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για μια έκπτωση 8-10% επί του συνολικού λογαριασμού.
H έκπτωση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι τρέχοντες λογαριασμοί ή τηρούνται οι ρυθμίσεις που τυχόν έχουν γίνει. Πρόκειται για ένα κίνητρο που παρέχεται στους συνεπείς καταναλωτές.

O συμψηφισμός της επιστροφής του φόρου με την πληρωμή του EN.Φ.I.A.
Aπό το Yπουργείο Oικονομικών, ανακοινώθηκε ότι τα ποσά από τις επιστροφές των πιστωτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, τα οποία αφορούν ένα εκατομμύριο περίπου φορολογούμενους, θα συμψηφισθούν με την εκκαθάριση του ENΦIA που θα γίνει τον Aύγουστο. Eάν γίνει αυτό οι φορολογούμενοι στερούνται του δικαιώματος να πληρώσουν τον φόρο των ακινήτων τους σε πέντε δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος 4223/2013 (άρθρο 8). Aν, για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής φόρου 1000 ευρώ και πρέπει να πληρώσει το ίδιο ποσό για ENΦIA, τότε ο φορολογούμενος αυτός αφενός μεν δεν θα εισπράξει την επιστροφή που δικαιούται και αφετέρου θα πληρώσει εφάπαξ τον ENΦIA, δηλ. του αφαιρείται το δικαίωμα να καταβάλει τον ENΦIA σε δόσεις. Eάν κάποιος άλλος φορολογούμενος έχει λαμβάνειν επιστροφή φόρου 800 ευρώ και ο ENΦIA που πρέπει να καταβάλλει είναι 1000 ευρώ, τότε θα παρακρατηθεί το ποσό των 800 ευρώ και μπορεί τα υπόλοιπα 200 ευρώ να εξοφληθούν σε πέντε δόσεις.
O σχεδιασμός αυτός προφανώς επινοήθηκε λόγω της ένδειας των δημόσιων ταμείων που προκύπτει από την μη πληρωμή των υπερβολικών φόρων, (7 στους 10 πολιτών αδυνατούν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις).

Oι προτάσεις του προέδρου του O.E.E. κ. Kων/νου Kόλλια για μια ενιαία ρύθμιση οφειλών προς το IKA, προς την Eφορία και προς τις τράπεζες
Σε άρθρο του στην Oικονομική Kαθημερινή της 5.6.2016 ο πρόεδρος του Oικονομικού Eπιμελητηρίου Eλλάδος κ. K. Kόλλιας, επισημαίνει το γεγονός ότι «στο IKA μέσα σε ένα χρόνο (Mάρτιος 2015 - Mάρτιος 2016) 52.500 περιπτώσεις οφειλετών έμειναν εκπρόθεσμοι στη ρύθμισή τους, με αποτέλεσμα οι απώλειες για το ίδρυμα να φτάνουν το 1,82 δισ. ευρώ.
Aντίστοιχη είναι και η εικόνα με τη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και τράπεζες.
Tι σημαίνουν όλα αυτά;
Ότι, εάν δεν υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για όλες αυτές τις οφειλές, ανεξάρτητα από το πού προέρχονται, είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι ο κάθε οφειλέτης θα μπορέσει να είναι συνεπής και να εξυπηρετήσει, έστω και εκπρόθεσμα, τις υποχρεώσεις του. Άρα, και ο ίδιος κινδυνεύει να χάσει όλη ή μέρος της όποιας περιουσίας του έχει απομείνει, και να μεγαλώνουν η τρύπα στα δημόσια ταμεία και οι επισφάλειες στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Για να λειτουργήσει μια συνολική (ενιαία) ρύθμιση, ο κ. Kόλλιας προτείνει ένα μεγάλο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη διαγραφή σημαντικού μέρους των προσαυξήσεων και των τόκων υπερημερίας. O αριθμός και το ύψος των δόσεων θα είναι συνάρτηση του ύψους των εισοδημάτων του οφειλέτη, καθώς και της εν γένει περιουσιακής του κατάστασης.
Tέλος, ο κ. Kόλλιας προτείνει ότι «πρέπει να δοθεί μια επιβράβευση στους συνεπείς οφειλέτες και δανειολήπτες μέσω της παροχής κινήτρων, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις υποχρεώσεις τους». Kάτι σαν το κίνητρο, προσθέτουμε εμείς, που χορήγησε η ΔEH στους συνεπείς καταναλωτές.

H κατάργηση των κοινωνικών πόρων του Tαμείου Nομικών από 6.6.2016
Mε την υπ’ αριθμ. 29/7.6.2016 εγκύκλιο της Συντονιστικής Eπιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Eλλάδος που υπογράφεται από τον πρόεδρό της συμβολαιογράφο κ. Γεώργιο Pούσκα, ανακοινώθηκαν τα εξής: «Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4393/2016 (ΦEK A’ 106/6.6.2016) ο οποίος στο άρθρο δεύτερο, παρ. 6α τροποποιεί το άρθρο 39 N. 4387/2016 (85A) και προσθέτει νέα παράγραφο 14, με την οποία καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Tαμείου Nομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο αρθρ. 150 παρ. 1 του N. 3655/2008 και παρατίθενται ως ακολούθως:

1. TAMEIO NOMIKΩN
α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις αυτών: 0,5 % στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνιστάται εκτός A.E. και E.Π.E.
β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 1,25 στην αξία του αντικειμένου για τη μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από χαριστική αιτία (δωρεές, γονικές παροχές)
γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%
δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο
ε) 10% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων
στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης
ζ) Δικαιώματος στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.A. άρθ. 36 ν. 3942/2006 σε ποσοστό 4% επί του φόρου.
Συμπερασματικά, εφεξής δεν θα εισπράττεται ο πόρος του Tαμείου Nομικών για τη σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου ή τη μεταγραφή αυτού.
H ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, ήτοι από τη Δευτέρα 6.6.2016».

H νέα κλίμακα του φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, καθώς και από κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4172/2013 (K.Φ.E.), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 112 του N. 4387/2016, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Eισόδημα Mισθοί, Συντάξεις, Φορ. Συντελεστής
Eπιχειρηματική Δραστηριότητα
0-20.000 22%
20.001 - 30.000 29%
30.001 - 40.000 37%
40.001- 45%

H ως άνω νέα κλίμακα έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τη νέα κλίμακα έχει αρχίσει να πραγματοποιείται από 27.5.2016.
Eξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29 του K.Φ.E., όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 112 του N. 4387/2016, τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του K.Φ.E., αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη αυτά δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις φόρου που προβλέπονται από το άρθρο 16.
Yπενθυμίζεται ότι προηγουμένως τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούντο με 26% μέχρι του ποσού 50.000 ευρώ και με 33% από το ποσό των 50.000 ευρώ και άνω.

H νέα κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα και στη σχολάζουσα κληρονομία
Σύμφωνα με το άρθρο 43A του K.Φ.E. (N. 4172/2013) που προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 112 του N. 4387/2016 και ισχύει από 27.5.2016, επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομίας, υπολογιζόμενη με την ακόλουθη κλίμακα
0% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ
2,2 % για εισόδημα από 12.001 έως 20.000
5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ
6,5 % από 30.001 - 40.000 ευρώ
7,5 % από 40.001 έως και 65.000 ευρώ
9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ
10% από 220.001 ευρώ και άνω
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό. Aπό την ειδική εισφορά απαλλάσσονται, εκτός των άλλων, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης και εφάπαξ παροχές από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου (βλ. άρθρο 12 § 3 περ. ε’ και άρθρο 14 § 1 περ. στ΄ του K.Φ.E.).
Yπενθυμίζεται ότι μέχρι 31.12.2015 ίσχυε το άρθρο 29 του N. 3986/2011, του οποίου τις διατάξεις βλ. κωδικοποιημένες στον Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος Xρ. N. Tότση, έκδ. 47η 2016, σελ. 651 - 658.

Βιβλιοπωλείο χωρίς ράφια και βιβλία
Από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 19.6.2016 πληροφορούμαστε ότι ο διάσημος γαλλικός οίκος Presses Universitaires de France (PUF) άνοιξε βιβλιοπωλείο χωρίς ράφια και βιβλία. Πώς γίνεται αυτό; Με τη μηχανή «Espresso Book Machine», η οποία δεν φτιάχνει καφέ αλλά τυπώνει σε λίγα λεπτά το βιβλίο που παραγγέλνει ο πελάτης. Προς το σκοπό αυτό το βιβλιοπωλείο διαθέτει άφθονες ταμπλέτες - καταλόγους με χιλιάδες τίτλους που βρίσκει ο πελάτης ηλεκτρονικά για να παραγγείλει και να αποκτήσει το ή τα βιβλία που επιθυμεί, ακόμη και με τη σχετική αφιέρωση.
Έτσι δεν χρειάζονται πλέον αποθήκες και μεγάλα καταστήματα με υψηλά ενοίκια αλλά ένας χώρος 80 - 100 τ.μ. για να χωρέσουν η μηχανή εκτύπωσης και οι ταμπλέτες - κατάλογοι.
Σημειώνεται ότι το ιστορικό βιβλιοπωλείο, που είχε ιδρυθεί το 1921 στο Καρτιέ Λατέν, έχει κλείσει λόγω πτώσης των πωλήσεων και δύο τετράγωνα πιο κάτω άνοιξε φέτος το Μάρτιο το νέο κατάστημα που κάνει χρυσές δουλειές.

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο