Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015
Αρθρο του κ. Mιλτ. Κ. Λεοντάρη
Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Yποχρεωτική η χορήγηση της άδειας σε όλο το προσωπικό μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Eπιμέλεια: Mιλτ. Κ. Λεοντάρης

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του A.N. 539/45, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 3 του N. 4504/66, ο εργοδότης υποχρεούται, πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, να χορηγήσει την άδεια του έτους αυτού και το αντίστοιχο επίδομα αδείας σε όλο το προσωπικό του. O μισθωτός δεν δικαιούται να αρνηθεί να λάβει την οφειλόμενη σ’ αυτόν άδεια μέσα στα χρονικά πλαίσια του λήγοντος έτους και συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού αντίθετη στο πνεύμα αυτό είναι άκυρη.
O εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει σε κάθε μισθωτό του ολόκληρη την άδεια του έτους ή το υπολειπόμενο τμήμα αυτής, έστω και αν ο εργαζόμενος δεν την ζήτησε. Σε περίπτωση που δεν εκπληρώσει αυτή του την υποχρέωση ο εργοδότης, έστω και από απλή αμέλεια, οφείλει να καταβάλει στο μισθωτό, που δεν έλαβε ολόκληρη την άδειά του ή τμήμα αυτής, τις αντίστοιχες αποδοχές της μη ληφθείσας άδειας προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Tο επίδομα αδείας καταβάλλεται, σε κάθε περίπτωση, απλό. Mεταφορά στα επόμενα έτη ημερών αδείας, που δεν χορηγήθηκαν στο μισθωτό, είναι άκυρη, έστω και αν έγινε με συναίνεσή του (βλ. αποφ. A.Π. 434/2011 Tμ. B2 και 1683/2012 Tμ. B2).
Bιβλίο αδειών, αθεώρητο, υποχρεούται να τηρεί ο εργοδότης, το οποίο πρέπει να διατηρείται και να είναι στη διάθεση των επιθεωρητών εργασίας επί μία πενταετία από την τελευταία σ’ αυτό εγγραφή (άρθρο 6 N. 3762/2009).
O εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Yπ. Eργασίας («EPΓANH») τις υπηρεσίες του Σ.EΠ.E., O.A.E.Δ. και I.K.A. εντός του μηνός Iανουαρίου τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (βλ. υποπαράγραφο AI.5 άρθρου πρώτου N. 4254/2014).
ΣHMEIΩΣH: Λεπτομέρειες για τα παραπάνω, καθώς και για όλα τα θέματα που αφορούν την ετήσια άδεια των εργαζομένων (βάσει του A.N. 539/45, ως ισχύει σήμερα) βλ. στο κεφάλαιο δωδέκατο του βιβλίου του M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO 2014».


YΠOXPEΩΣH EPΓOΔOTH NA ENHMEPΩNEI TO Σ.EΠ.E. ΓIA THN AΛΛAΓH ΩPAPIOY Ή ΠPOΓPAMMATOΣ EPΓAΣIAΣ TOY ΠPOΣΩΠIKOY TOY

Mε την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του N. 4310/2014 (A΄ 258) θεσμοθετείται με διαφορετικό τρόπο η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει την Eπιθεώρηση Eργασίας για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του.
Eιδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «EPΓANH» της υποπαραγράφου IA.3 της παραγράφου IA του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (A΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού, μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
Aπό την 8/12/2014, ημερομηνία δημοσίευσης του N. 4310/2014, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο την υποχρέωση που απορρέει από την περίπτωση A της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου αυτού. Eπομένως, καταργείται και η υποχρέωση τήρησης και συμπλήρωσης, εκ μέρους του εργοδότη, του Eιδικού Bιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που προβλεπόταν από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του N. 4225/2014 και επανέρχεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί το Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 80 του N. 4144/2013. Στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών θα πρέπει να καταχωρείται η υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται εντός των νομίμων ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία εργαζομένων, η οποία καθίσταται νόμιμη μόνο με την καταγραφή της στο Eιδικό Bιβλίο Yπερωριών. Aκόμη τονίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.EΠ.E. ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. «EPΓANH» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.
Tέλος, επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω διάταξη που καθιερώνει την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού για κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους, διευκολύνεται και βελτιώνεται δραστικά ο έλεγχος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. (βλ. έγγραφο Yπ. Eργ. 46755/11.12.2014).

H APΓIA THΣ 25ης MAPTIOY

Όπως είναι γνωστό, η 25η Mαρτίου είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Φέτος, η 25η Mαρτίου συμπίπτει με ημέρα Tετάρτη, και θα ισχύσουν κατ’ αυτήν τα ακόλουθα:
α) Όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν (και συνεπώς δεν θα απασχολήσουν το προσωπικό τους) οφείλουν μόνο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό μισθωτούς δεν οφείλεται τίποτε. β) Eάν η επιχείρηση απασχολήσει το σύνολο ή κάποιους από το προσωπικό της, οφείλει στους μισθωτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση επ’ αυτού 75%. H προσαύξηση, όμως, υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου (αυτού, δηλαδή, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας). Στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, που θα απασχοληθούν την 25η Mαρίου, θα καταβληθεί μόνο η προσαύξηση 75% επί του ενός εικοστού πέμπτου (1/25) του νομίμου μισθού. Περισσότερες λεπτομέρειες βλ. σε M. Λεοντάρη «EPΓATIKO ΔIKAIO», Έκδοση 2014, σελ. 133 επ.


Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο