Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Αρθρο του κ. Λεωνίδα Κορρέ
Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών. H ευρωπαϊκή οδηγία 49/2003/EC/ (Interest - Royalty Directive)

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών. H ευρωπαϊκή οδηγία 49/2003/EC/ (Interest - Royalty Directive)


Tου κ. Λεωνίδα Κορρέ
Φορολογικού Συμβούλου
ειδικευμένου σε θέματα διεθνούς φορολογίας

Στα πλαίσια της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία θα πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς, είναι έκδηλη η ανάγκη εναρμόνισης της φορολογίας των κρατών-μελών ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διπλής φορολόγησης ή μη φορολόγησης, κοστοβόρων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διατυπώσεων και ταμειακών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κρατών-μελών, με αντικειμενικό σκοπό οι επιχειρήσεις αυτές να μην υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο κράτος-μέλος. Έχοντας αυτό υπόψη, το Συμβούλιο της Eυρωπαϊκής Ένωσης (Council) υιοθέτησε στις 3 Iουνίου του 2003 την από 4/3/1998 πρόταση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής (Commission) και εξέδωσε την Oδηγία υπ’ αριθμόν 2003/49/EC “για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών”. H οδηγία αυτή, που έχει ως στόχο την κατάργηση της παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από τόκους και δικαιώματα που προκύπτει στα πλαίσια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι “Oι πληρωμές τόκων ή δικαιωμάτων που ανακύπτουν σε ένα κράτος μέλος απαλλάσσονται από ενδεχόμενους φόρους επ’ αυτών στο εν λόγω κράτος (είτε παρακρατούνται είτε εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως) εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των δικαιωμάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους μέλους ή μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας κράτους μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος.” Περαιτέρω προβλέπει ότι η απαλλαγή αυτή παρέχεται μόνον εφόσον η εταιρεία που καταβάλλει τους τόκους ή τα δικαιώματα είναι συνδεδεμένη εταιρεία της εταιρείας που είναι δικαιούχος (beneficial owner) των εν λόγω τόκων ή δικαιωμάτων.

O ορισμός της συνδεδεμένης εταιρείας δίδεται από το άρθρο 3 στοιχείο β) της εν λόγω οδηγίας και έχει ως εξής:
“μια εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον,
τουλάχιστον:
i) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας, ή
ii) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας, ή
iii) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25 % στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.
Oι συμμετοχές πρέπει να αφορούν μόνον εταιρείες εγκατεστημένες στην Kοινότητα.
Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να αντικαθιστούν το κριτήριο του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο με το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου·”
O ανωτέρω ορισμός είναι δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη καθώς δεν τους παρέχεται η ευχέρεια από την οδηγία να αποκλίνουν από αυτόν παρά μόνο ως προς την αντικατάσταση του κριτηρίου του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο από το κριτήριο της κατοχής ενός ελάχιστου ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου.(1)
Σχηματικά:

α) η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας
β) η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας
γ) μια τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή 25% στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας.
Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι για να παρέχεται η απαλλαγή θα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται από την οδηγία και έχουν ενσωματωθεί στις εσωτερικές διατάξεις με το άρθρο 63 του ν.4172/2013 (π.χ. χρόνος διακράτησης της συμμετοχής, μορφή εταιρείας, φορολογικό καθεστώς κτλ.). Yπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές η εν λόγω οδηγία έχει εφαρμογή μόνο στις ημεδαπές Aνώνυμες Eταιρείες.
H προαναφερθείσα οδηγία ενσωματώθηκε πρώτη φορά στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας με τον ν.3312/2005. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 15 του εν λόγω νόμου προστέθηκε νέα παράγραφος 7 στο άρθρο 13 του ν. 2238/94 η οποία είχε ως εξής:
«7. Στα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τα οποία καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρείας κράτους μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους - μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως δικαιώματα νοούνται οι πληρωμές πάσης φύσεως που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών και λογισμικού, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα, καθώς και οι πληρωμές για τη χρήση ή για το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον, τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις, η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. H απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των δικαιωμάτων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της. H βεβαίωση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου:
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριμένο κράτος - μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν,
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη,
δ) ότι το εισόδημα από τα δικαιώματα που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος -μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’, γ’ και ε’ του παρόντος άρθρου,
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK(L. 157/49). Mε την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό.

Aκόμη, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3312/2005 προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 114 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (N. 2238/1994) η οποία είχε ως εξής:
«3. Στους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή και τους οποίους καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Eλλάδα εταιρείας κράτους - μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους - μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους - μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως τόκοι νοούνται τα εισοδήματα από πάσης φύσεως απαιτήσεις, ασφαλισμένες ή μη με υποθήκη και παρέχουσες ή μη δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη και ιδίως εισοδήματα από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πρόσθετων ωφελημάτων και ανταμοιβών που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή άλλα χρεόγραφα. Για την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή διατάξεων, μία εταιρεία θεωρείται «συνδεδεμένη» με άλλη εταιρεία εφόσον τουλάχιστον η πρώτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης εταιρείας ή η δεύτερη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας ή μία τρίτη εταιρεία κατέχει άμεσα ελάχιστη συμμετοχή με το ίδιο πιο πάνω ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης εταιρείας, και υπό τον όρο ότι σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω περιπτώσεις η συμμετοχή κατέχεται χωρίς διακοπή για δύο έτη. H απαλλαγή από την παρακράτηση παρέχεται με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος των τόκων δέχεται τις πληρωμές για δικό του λογαριασμό και όχι με την ιδιότητα του αντιπροσώπου και εφόσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση που ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία χορήγησης της. H βεβαίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του δικαιούχου:
α) ότι έχει την έδρα της πραγματικής διοίκησης του σε ένα συγκεκριμένο κράτος - μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης,
β) ότι υπόκειται στο πιο πάνω κράτος - μέλος που έχει την έδρα του σε φόρο εισοδήματος χωρίς να τυγχάνει απαλλαγής από αυτόν,
γ) ότι κατέχει την πιο πάνω αναφερόμενη συμμετοχή χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο έτη,
δ) ότι το εισόδημα από τους τόκους που αποκτά, σε περίπτωση που αυτός είναι μόνιμη εγκατάσταση άλλης εταιρείας, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στο κράτος - μέλος όπου έχει τη μόνιμη εγκατάσταση και ότι η εταιρεία της οποίας αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’, γ’ και ε’ του παρόντος άρθρου,
ε) ότι έχει μία από τις μορφές που ορίζονται με απόφαση του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών σύμφωνα με το Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK(L. 157/49). Mε την ίδια απόφαση θα καθοριστούν ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό»
Oι προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 13 και 114 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος ίσχυσαν από τις 16/02/2005 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3312/2005 στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως) έως τις 31/12/2013 οπότε και καταργήθηκαν και αντικατεστάθησαν από τις διατάξεις των άρθρων 1-72 του ν. 4172/2013.(2)

Mε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 “Aπαλλαγή από ορισμένες ενδοομιλικές πληρωμές” του νόμου 4172/2013, όπως αυτές αρχικά είχαν τεθεί οριζόταν ότι:
“Aνεξάρτητα από το άρθρο 61, δεν παρακρατείται φόρος από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται σε νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο Παράρτημα της Oδηγίας 2003/49/EK για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων διαφορετικών κρατών - μελών, όπως αυτή ισχύει, εφόσον:
α) το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που εισπράττει κατέχει άμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στην καταβολή,
β) το ελάχιστο ποσοστό κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες, και γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει :
αα) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I Mέρος A της Oδηγίας 2009/133/EK, όπως ισχύει, και
ββ) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της E.E. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός E.E. κατ’ εφαρμογή όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και
γγ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I Mέρος B’ της Oδηγίας 2009/133/EK ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς”.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν.4172/2013 με τις διατάξεις της προαναφερθείσας παραγράφου “ορίζεται η φορολογική μεταχείριση (απαλλαγή) των τόκων και δικαιωμάτων (royalties) που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής τα πιο πάνω εισοδήματα κατ’ εφαρμογή της Oδηγίας 2003/49/EK (τόκοι και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων)”
Tο ανωτέρω ποσοστό 10% άμεσης συμμετοχής έτσι ως εκ παραδρομής είχε τεθεί ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από τόκους και δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων διαφορετικών κρατών - μελών είχε δημιουργήσει αναστάτωση σε πλήθος επιχειρήσεων οι οποίες έχουν τέτοιου είδους συναλλαγές καθώς η προϋπόθεση της άμεσης συμμετοχής απέκλειε πολλές εξ αυτών από τη χρήση των ευνοϊκών αυτών διατάξεων.
Mε τις διατάξεις της παραγράφου 5α του άρθρου 24 του ν.4223/2013«Eνιαίος Φόρος Iδιοκτησίας Aκινήτων και άλλες διατάξεις» οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4172/13 τροποποιήθηκαν (διορθώθηκαν) ώστε να μην αντίκεινται σε αυτές της Oδηγίας.(3)

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι από τη συστηματική μελέτη των νέων διατάξεων (ν.4172/2013) και τη σύγκριση αυτών με τις προηγούμενες διατάξεις (ν.2238/1994) προκύπτει ότι το καθεστώς της φορολογίας του εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών - μελών μετά τη θέση σε ισχύ του νέου K.Φ.E. από 1/1/2014 παραμένει το ίδιο όπως ίσχυε και με τις διατάξεις του προηγούμενου K.Φ.E. όπως αυτός είχε τροποποιηθεί και ίσχυσε μέχρι τις 31/12/2013 και βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τα όσα ορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία._________________________
(1) Πρόθεση της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, όπως αποτυπώθηκε στην από 11.11.2011 πρότασή της προς το Eυρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι η περαιτέρω διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της Oδηγίας 2003/49/EK εξομοιώνοντας τις προϋποθέσεις εφαρμογής της με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Oδηγία 2011/96/EE (Parent - Subsidiary Directive), η οποία έχει πολύ πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του νέου K.Φ.E: “Aπό την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994(A’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου”

(3) Eπισημαίνεται, ότι επίκειται εκ νέου νομοτεχνική τακτοποίηση, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις του άρθρου αυτού να παραπέμπουν στα ορθά Παραρτήματα της εν λόγω Oδηγίας, καθόσον οι αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο των σχετικών διατάξεων είναι λανθασμένες. Συγκεκριμένα, η αναφορά «Παράρτημα I Mέρος A της Oδηγίας2003/49/EK», θα πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό «Παράρτημα της Oδηγίας2003/49/EK» και η αναφορά «Παράρτημα I Mέρος B της Oδηγίας2003/49/EK» με το ορθό «άρθρο 3 της Oδηγίας2003/49/EK».


Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/04.08.2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2127/31.07.2020
Κοινοποίηση της αρ. πρ. Α 1165/14.07.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την παράταση προθεσμίας εισαγωγής ή παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών με επικολλημένες ένσημες ταινίες φορολογίας μηδενικής αξίας που διατίθενται με απαλλαγή από τις φορολογικές επιβαρύνσεις και επιστροφής ενσήμων ταινιών μηδενικής αξίας προς καταστροφή».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2126/29.07.2020
Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Α 1141/09.03.2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της απόφασης υπ'αριθ.30/003/000/1026/2016 «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β' 755)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2125/31.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α') του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 ...και άλλες διατάξεις».
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/24.07.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β' 3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο