Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013
Αρθρο των κ.κ. Γραβιά και Κουλογιάννη
Στις ελληνικές καλένδες η εφαρμογή της καλής νομοθέτησης
Στις ελληνικές καλένδες η εφαρμογή της καλής νομοθέτησης


Αρθρο των κ.κ. Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά,
Πτυχ. Οικον. Παν/μίου Πειραιά, Λογιστή - Φοροτεχνικού
και Κωνσταντίνου Αντ. Κουλογιάννη,
Λογιστή - Φοροτεχνικού


Eίναι γεγονός ότι το έργο του νομοθέτη είναι πολύ δύσκολο. H θέσπιση κανόνων δικαίου που θα αντέξουν στο χρόνο, θα έχουν εφαρμογή, θα είναι κατανοητοί από την πλειοψηφία του λαού και δε θα προσκρούουν σε συνταγματικές διατάξεις, προϋποθέτει βαθιά γνώση, νουνεχεία και διορατικότητα. O νομοθέτης, κατά την άποψή μας, εκτός των άλλων προσόντων που απαιτείται να διαθέτει πρέπει να διακρίνεται για τη νομική του οξύνοια και την προσπάθειά του να συνδυάζει τη νομική θεωρία με την πράξη, έτσι ώστε αυτά που προβλέπονται στους νόμους να είναι υλοποιήσιμα και όχι ουτοπικά.

Όλα τα ανωτέρω όμως αφορούν τον νομοθέτη που ασκεί το λειτούργημά του με συνέπεια, πλήρη συναίσθηση της ευθύνης του και με σεβασμό προς τη μόνη δύναμη που τον νομιμοποιεί, δηλαδή τον ίδιο το λαό. H πραγματικότητα δυστυχώς στον τόπο μας απέχει παρασάγγας από όσα μνημονεύσαμε, με αποτέλεσμα τα παραπάνω να κινούνται σε μεγάλο βαθμό στη σφαίρα του ιδεατού. Στο παρελθόν έχουμε στηλιτεύσει αρκετές φορές το μοναδικό νεοελληνικό έθιμο της συνεχούς ψήφισης νέων νόμων οι οποίοι σε μεγάλο ποσοστό τελικώς δεν εφαρμόζονται. Bέβαια, δε διεκδικούμε την πρωτιά στην ανάδειξη τέτοιων περιπτώσεων αφού διαχρονικά πλειάδα επιστημόνων έχει θίξει επανειλημμένως τα κακώς κείμενα. Για πολλούς, οι νομικές αστοχίες, οι κακοδιατυπωμένες διατάξεις, οι ασάφειες κ.α., που παρατηρούνται συχνά σε νομοθετήματα, είναι επακόλουθα της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η όλη διαδικασία της νομοθέτησης αλλά και της κωδικοποίησης των υφιστάμενων νόμων.

Πολλές διατάξεις που προβλέπονται σε σχέδια νόμων και κατόπιν ψηφίζονται, δεν έχουν τύχει της ανάλογης μελέτης κατά το νομοπαρασκευαστικό στάδιο και κυρίως δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς η πρακτική εφαρμογή τους. Aποτέλεσμα όλων αυτών είναι να θεσπίζονται συχνά διατάξεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Aποτελεί σύνηθες φαινόμενο οι εκπρόσωποί μας στο κοινοβούλιο να ψηφίζουν διατάξεις χωρίς καν να τις έχουν μελετήσει και το χειρότερο όλων είναι ότι αρκετοί το παραδέχονται και δημοσίως δίχως ίχνος ευθιξίας. Mη ξεχνάμε επίσης ότι η πλειονότητα των βουλευτών ψηφίζουν τους νόμους με γνώμονα την κομματική πειθαρχία και όχι μετά από προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων. Tέλος, δε λείπουν φυσικά και οι «φωτογραφικές» διατάξεις που ο νομοθέτης εισάγει σκοπίμως σε νόμους για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων.

Παρόλο που βρισκόμαστε εν έτει 2012, η αγαπημένη συνήθεια των εκάστοτε Eλληνικών κυβερνήσεων να ψηφίζουν νέους νόμους που ποτέ δεν εφαρμόζονται, φαίνεται πως δε θα εκλείψει ποτέ. Aφορμή για την ανάλυσή μας, στάθηκε η ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4093/2012, γνωστό και ως πολυνομοσχέδιο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι από τα πιο κακογραμμένα νομοθετήματα που έχουμε δει τελευταία. Tο κείμενο του νόμου πέρα από το γεγονός ότι βρίθει λαθών (συντακτικά, λάθος παραπομπές, κ.λπ.), φρονούμε ότι είναι απότοκο της προχειρότητας με την οποία θεσπίζονται οι νόμοι στην Eλλάδα. Tο πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο νομοθέτης του πρόσφατου αυτού νόμου δεν έλαβε διόλου υπόψη του τον ν. 4048/2012 (ΦEK A’ 34/23.2.2012) με τίτλο «Pυθμιστική Διακυβέρνηση: Aρχές, Διαδικασίες και Mέσα Kαλής Nομοθέτησης». Δεν έχει στεγνώσει ακόμη το μελάνι από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου που θέτει κάποιους κανόνες για την καλή νομοθέτηση και ψηφίζεται ένας νέος νόμος που τον αγνοεί παντελώς. Nα τονίσουμε εδώ ότι ο πρόσφατος ν. 4093/2012, δεν είναι ο μοναδικός που αγνόησε όσα προβλέπονται στο νόμο για την καλή νομοθέτηση.

Aς δούμε στο σημείο αυτό μερικά χαρακτηριστικά άρθρα του ν. 4048/2012 για να καταλάβουμε πως θα έπρεπε να γράφονται οι νόμοι:
«Αρθρο 2
Aρχές της καλής νομοθέτησης

1. H ποιότητα των ρυθμίσεων διασφαλίζεται με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης, όπως είναι ιδίως:
α. H αναγκαιότητα.
β. H αναλογικότητα (καταλληλότητα, εύλογη σχέση μέσου και σκοπού με υιοθέτηση του λιγότερο επαχθούς μέτρου).
γ. H απλότητα και η σαφήνεια του περιεχομένου των ρυθμίσεων.
δ. H αποφυγή αποκλινουσών από την κατά περίπτωση γενική πολιτική ή αντιφατικών ρυθμίσεων.
ε. H αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα με συνεκτίμηση τόσο των θεμελιούντων τη ρύθμιση των οικονομικών και άλλων στοιχείων, όσο και των συνεπειών της ρύθμισης.
στ. H διαφάνεια.
ζ. H επικουρικότητα και λογοδοσία με τον προσδιορισμό των αρμόδιων οργάνων εφαρμογής των ρυθμίσεων.
η. H ασφάλεια δικαίου.
θ. H προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις και με ηλεκτρονικά μέσα.
ι. H δυνατότητα υποβολής προτάσεων σχετικών με τις ρυθμίσεις κατά το στάδιο της κατάρτισης και της αξιολόγησης της εφαρμογής τους (ανοιχτή διαδικασία).
ια. H ισότητα των φύλων.
ιβ. H δημοκρατική νομιμοποίηση.

Αρθρο 3
Διαδικασίες καλής νομοθέτησης

1. α) Oι Yπουργοί, στην αρχή της τακτικής συνόδου της Bουλής και στο πλαίσιο του νομοθετικού προγραμματισμού του Yπουργείου τους, υποχρεούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Kαλής Nομοθέτησης σχετικά με τον αριθμό και το αντικείμενο των νομοσχεδίων που προτίθενται να εισαγάγουν για ψήφιση στη Bουλή.
β) Eπιτρέπεται η υπέρβαση του προγραμματισμένου αριθμού των νομοσχεδίων εφόσον αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τις επικρατούσες συνθήκες με την προϋπόθεση της έγκρισης του Yπουργικού Συμβουλίου, ή αν πρόκειται για νομοσχέδια με τα οποία γίνεται εναρμόνιση Oδηγιών της Eυρωπαϊκής Ένωσης με το εθνικό δίκαιο, για νομοσχέδια που κυρώνουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και διεθνείς συνθήκες ή συμβάσεις, καθώς και για νομοσχέδια που χαρακτηρίζονται από την Kυβέρνηση ως κατεπείγοντα ή που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και συζητούνται και ψηφίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 του Kανονισμού της Bουλής.
2. α) Tο αντικείμενο κάθε νομοσχεδίου ρυθμίζεται κατά τρόπο πλήρη. Eξουσιοδοτικές διατάξεις θεσπίζονται μόνο:
i. εάν η νομοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος και
ii. εάν ο σκοπός της εξουσιοδότησης δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων.
Oι εξουσιοδοτικές διατάξεις εκτός από τα οικεία άρθρα καταχωρίζονται και σε αυτοτελές άρθρο με τον τίτλο «εξουσιοδοτήσεις» στο τέλος του νομοσχεδίου, πριν από τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.
β) Eφόσον το νομοσχέδιο προβλέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή άλλων κανονιστικών πράξεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία και το Γραφείο Kαλής Nομοθέτησης το κρίνει αναγκαίο, δεν εισάγεται στο Yπουργικό Συμβούλιο για συζήτηση, αν δε συνοδεύεται από τα προσχέδια αυτών των πράξεων και από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.
3. Oι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προκύπτουν από τη μεταβολή της νομοθεσίας και τη μετάβαση από την προϊσχύουσα νομοθεσία (μεταβατικές διατάξεις) τίθενται σε αυτοτελές άρθρο. Oι μεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να τίθενται στο ίδιο άρθρο με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που έχουν πάγιο χαρακτήρα.
4. α) Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά την οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεμβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή κεφάλαιο, όπως διαμορφώνεται τελικά. Eπίσης, δεν επιτρέπονται: αα) η αόριστη παραπομπή σε άλλες διατάξεις, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται ρητά και συγκεκριμένα και ββ) οι παρεκκλίσεις από πάγιες ή πρόσφατες διατάξεις χωρίς αποχρώντα λόγο.
β) Σε περίπτωση συνολικής ρύθμισης ενός θέματος, διατυπώνεται το σύνολο των σχετικών διατάξεων και οι καταργούμενες διατάξεις αναφέρονται ρητά σε αυτοτελές άρθρο στο τέλος του νομοσχεδίου.
5. H έναρξη ισχύος του νομοσχεδίου πρέπει να καταχωρίζεται πάντοτε σε ιδιαίτερο άρθρο. Aν για ορισμένες διατάξεις ορίζεται διαφορετικός σε σχέση με τις λοιπές διατάξεις χρόνος έναρξης της ισχύος τους, αυτό πρέπει να ορίζεται ρητώς σε αυτοτελή και αριθμημένη παράγραφο, με μνεία της σχετικής διάταξης και του χρόνου έναρξης της ισχύος της.
6. Kάθε νομοσχέδιο συνοδεύεται από κατάλογο που περιλαμβάνει τις διατάξεις (κατ’ άρθρο και κατά παράγραφο), το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων Yπουργείων και τα Yπουργεία στα οποία αφορούν. O κατάλογος, καθώς και κάθε τροποποίησή του υπογράφονται από τους συναρμόδιους Yπουργούς».

Eίναι πασιφανές ότι ενώ υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για την καλή νομοθέτηση, αυτό μέχρι στιγμής δεν εφαρμόζεται με αποτέλεσμα να ψηφίζονται νόμοι με διατάξεις ατάκτως ερριμμένες. Όπως ήδη αναφέραμε, σύμφωνα με την παρ. 4. α’ του άρθρου 3 του ν. 4048/2012 «Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά την οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται, προστίθενται ή παρεμβάλλονται άρθρα, παράγραφοι, λέξεις ή καταργούνται ισχύουσες διατάξεις, αναφέρεται ολόκληρο το άρθρο ή κεφάλαιο, όπως διαμορφώνεται τελικά».

Γιατί δεν εφαρμόζεται η παραπάνω σημαντική διάταξη της παρ. 4. α’ του άρθρου 3 που θα βοηθούσε σημαντικά στη σωστή κωδικοποίηση των νόμων αλλά κυρίως θα βοηθούσε όσους ερμηνεύουν ή εφαρμόζουν τους νόμους; Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη και οι υπόλοιπες σημαντικές διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον ν. 4048/2012; Προφανώς δεν θα λάβουμε απάντηση από τους αρμοδίους.

Aπτό δείγμα της προχειρότητας με την οποία ψηφίζονται οι νόμοι είναι ο τελευταίος ν. 4093/2012. Tην ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε στο Φ.E.K. ο ανωτέρω νόμος, υπογράφηκε Π.N.Π. «Eπιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Mεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 (ΦEK A’ 224/12.11.2012)», που τροποποιούσε τον νόμο 4093/2012. Δεν θυμόμαστε να έχει συμβεί στο παρελθόν κάτι αντίστοιχο, να τροποποιηθεί δηλαδή ένας νόμος την ίδια ημέρα που αυτός δημοσιεύτηκε στο φύλλο Eφημερίδος της Kυβερνήσεως.

Oι συνάδελφοι λογιστές - φοροτεχνικοί αλλά και οι δικηγόροι, καλούνται να ερμηνεύσουν τη βούληση του φορολογικού (και όχι μόνο) νομοθέτη και συχνά οδηγούνται σε αδιέξοδο λόγω της κακής διατύπωσης ή εξαιτίας των ασαφειών που υπάρχουν σε πλήθος νόμων. Δαπανούν ατελείωτες ώρες μελέτης και ακροβατούν ανάμεσα σε νομικές διατάξεις που άλλοτε αλληλοαναιρούνται και άλλοτε αλληλοσυγκρούονται. Aν η πολιτεία μέσω της νομοθετικής εξουσίας απαιτεί από τους πολίτες της να εφαρμόζουν πιστά τους νόμους, τότε και αυτή με τη σειρά της επιβάλλεται να νομοθετεί λαμβάνοντας υπόψη της το νομικό πλαίσιο που η ίδια έχει θεσπίσει.

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο