Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019

Σύμφωνα με την παράγραφο 59 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, που προστέθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 4714/2020, «ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, ως εξής :

Μείωση 1ου εξαμήνου 2020

Μείωση προκαταβολής φόρου

5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

Ανω των 35%

100%

Με την εγκύκλιο 2132/2020 της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, κοινοποιούνται οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4714/2020 και παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Ειδικότερα: για τον υπολογισμό της μείωσης του κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη:

1) οι δηλώσεις ΦΠΑ του 1ου εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31.07.2020 και 2) οι δηλώσεις του 1ου εξαμήνου του 2020, ως εξής:

α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία η δήλωση ΦΠΑ του 1ου τριμήνου που έχει υποβληθεί μέχρι 31.07.2020 και η δήλωση ΦΠΑ του 2ου τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020 ή

β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου – Μαΐου που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.07.2020. Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο δίνονται επτά αναλυτικά παραδείγματα.

Υπόψη και η υπ’ αριθμ. Α 1186/7.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να έχει υπολογισθεί μειωμένη προκαταβολή, η μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εγκαίρως με ένα εξατομικευμένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTaxisnet με τις σχετικές οδηγίες.

Παράθυρο για διατήρηση της μείωσης έως 100% της προκαταβολής φόρου για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις και για το επόμενο έτος αφήνει ανοικτό η κυβέρνηση με σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών.


Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μειωμένη είσπραξη μισθωμάτων. Έκπτωση φόρου 20%

Με την απόφαση Α. 1193/24.8.2020 του Υφυπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος του «Λογιστή», ορίζεται ότι οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών, κατά τους οποίους εισέπραξαν το μειωμένο μίσθωμα.

Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη Φορολογική Αρχή με την ακόλουθη σειρά:

α) Τον φόρο εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

β) Τον ΕΝΦΙΑ

γ) Τον ΦΠΑ και

δ) Οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στον ΚΦΔ.

Ευνόητο τυγχάνει ότι τα μη εισπραχθέντα ποσά από το μίσθωμα, δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.


ΕΝΦΙΑ

Όπως είναι γνωστό ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 4223/2013 και ισχύει από 1.1.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χορηγούνται εκπτώσεις 50% ή 100%, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013.

Επίσης ισχύει για την φετινή χρονιά η απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο των αγροτεμαχίων και των εκτός σχεδίου πόλεως οικοπέδων.

Παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μείωση του φόρου, ο ΕΝΦΙΑ έμεινε αμετάβλητος σε σχέση με πέρυσι λόγω της πανδημίας που επήλθε και η οποία ανέτρεψε τα σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών. Η μόνη διαφορά είναι ότι η εξόφληση του φόρου γίνεται φέτος σε 6 μηνιαίες δόσεις (Σεπτέμβριος 2020 – Φεβρουάριος 2021) αντί των 5 που ίσχυε μέχρι τώρα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής δεν παρέχεται έκπτωση. Η έκπτωση του 2% αφορά μόνο τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που ψηφίστηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4706/2020.

Σύμφωνα, όμως, με όσα εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΝΦΙΑ καταργείται από το 2020 για 25 μικρά νησιά του Αιγαίου και για 3 του Ιουνίου πελάγους.

Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων και μόνιμη εγκατάσταση επιχειρήσεων

Με την Ε. 2113/22.7.20 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προβλέπεται ότι για τα πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονταν στην Ελλάδα για το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, περί φορολογικής κατοικίας, αναφορικά με τις 183 ημέρες παραμονής στην Ελλάδα σε διάστημα 12μήνου. Για το διάστημα πριν από την 18η Μαρτίου ή από την 15η Ιουνίου 2020 και μετά θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης.

Περαιτέρω κατά την εφαρμογή των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. περί μόνιμης εγκατάστασης σε γενικές γραμμές δεν είναι πιθανό να δημιουργηθεί ζήτημα αλλαγής του προσδιορισμού της λόγω του εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα των ειδικών περιστάσεων, που προκαλεί η πανδημία. Περαιτέρω ακολουθούν διευκρινίσεις που αφορούν:

1) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους, λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, θεωρείται ότι δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό.

2) Στο κατά πόσον οι υπάλληλοι επιχειρήσεων που συνάπτουν τακτικά συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης σε Κράτος διαφορετικό από αυτό της συνήθους εργασίας τους λόγω των περιοριστικών της πανδημίας COVID-19, συμβάλλουν στη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση στο Κράτος αυτό και

3) Στο κατά πόσον επηρεάζεται από τις εν λόγω συνθήκες το χρονικό όριο πάνω από το οποίο ένα εργοτάξιο ή έργο κατασκευής ή εγκατάστασης συνιστά μόνιμη εγκατάσταση.

Ποια είναι τα νέα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 για την τόνωση της οικονομίας

1. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2021 κατά 3 μονάδες, ήτοι από 39,7% που είναι τώρα σε 36,7%.

2. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για ένα έτος (2021) για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες.

3. Αμεση θεσμοθέτηση του Προγράμματος Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας.

4. Ενίσχυση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και επέκταση αυτού ως το τέλος του 2020.

5. Αμεσο άνοιγμα του 3ου κύκλου ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και δρομολόγηση του 4ου κύκλου για τον Νοέμβριο, ύψους 600 εκ. ευρώ.

6. Θέσπιση του μέτρου των υπερ αποσβέσεων σε ύψος 200% για τα έτη 2021 – 2023.

7. Καταβολή αναδρομικών ύψους 1,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο σε 1 εκατομμύριο συνταξιούχους, σε συμμόρφωση των δικαστικών αποφάσεων.

8. Αμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (από το 2020) για 28 μικρά νησιά.

9. Αναβολή μέχρι και τον Απρίλιο του 2021 της καταβολής των οφειλών που είχαν ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας.

10. Επέκταση για 6 μήνες του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στις τουριστικές υπηρεσίες και στους κινηματογράφους.

11. Αναβολή των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών μέχρι το τέλος του 2020.

12. Παράταση 2 ακόμα μηνών όλων των επιδομάτων ανεργίας που μόλις έληξαν και μείωση σε 50 αντί των 100 του αριθμού των ενσήμων για την χορήγηση της ενίσχυσης.


Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1259/25.11.2020
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1258/23.11.2020
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής των εν λόγω υποχρεώσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71ΣΤ' του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2189/26.11.2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν.4172/2013 (A' 167) μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4704/2020 (Α' 133)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2183/16.11.2020
Δικαιολογητικά που, λόγω των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, γίνονται δεκτά για την απόδειξη του φορολογητέου εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής, κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατόπιν πρόσκλησης στο πλαίσιο διασταυρώσεων ή κατόπιν έκδοσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2184/19.11.2020
Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο