Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΚεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Ενώ η πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ήταν έτοιμη να λειτουργήσει, τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά, διότι ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπουν την ακριβή και σύμφωνη με τη νομοθεσία καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων.
Η αναστολή λειτουργίας σκοπόν έχει τη διόρθωση των ανωτέρω προβλημάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι το ανωτέρω Μητρώο έχει συσταθεί με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 και είχε δοθεί παράταση για την καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κ.Μ.Π.Δ. στα νομικά πρόσωπα της υπ’ αριθμ. 67343/2019 απόφασης ως εξής:
Ομάδα Α΄ (γραφεία Α.Ν. 89/19767, πλην ναυτιλιακών και δικηγορικών εταιρειών) μέχρι 25.11.2019
Ομάδα Β΄ (μονοπρόσωπες Α.Ε., Ι.Κ.Ε., αλλοδαπές εταιρείες ακινήτων και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών) μέχρι 28.11.2019
Ομάδα Γ΄ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) μέχρι 12.12.2019.

Διαδικασία φορολογικών ελέγχων από το γραφείο
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1413/2019 απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προσδιορίζεται επακριβώς η διαδικασία των ελέγχων που αποσκοπούν στη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων). Για το λόγο αυτό δίδεται άμεση προτεραιότητα ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα έσοδα του Δημοσίου.

Φρένο στην παρενόχληση των εισπρακτικών εταιρειών με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα από τα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης)
Και άλλοτε γράψαμε για τις ενοχλητικές εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών (βλ. «Λογιστής» Οκτωβρίου 2018, σελ. 1027). Οι εταιρείες αυτές ενοχλούν τους οφειλέτες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στην οικία τους με τηλεφωνικές κλήσεις (και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ζητώντας επιμόνως Α.Φ.Μ., Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας κ.λπ. για πιστοποίηση. Το λυπηρό είναι ότι τη δουλειά αυτή την κάνουν δικηγορικά γραφεία χωρίς να πτοούνται από τις πειθαρχικές κυρώσεις που τους επιβάλλουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ενοχλούν μόνον τους οφειλέτες μικρών ποσών αλλά μερικές φορές και τους συγγενείς αυτών. Ήδη λοιπόν με νομοσχέδιο ετοιμάζονται αυστηρές ποινές και καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να ενεργούν. Καιρός ήταν!!!

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/27.03.2020
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 9, 10, 21 και 22 του ν. 4664/2020 : «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 32/14.2.2020)
Κ.Υ.Α. Α 1076/02.04.2020
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Α.Υ.Ο. Α 1075/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Α.Υ.Ο. Α 1074/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης
Α.Υ.Ο. Α 1073/02.04.2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/03.04.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 65, 66 και 68 του Ν. 4635/19, που αφορούν σε μέτρα για την προστασία των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/01.04.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - ελευθέρων επαγγελματιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 12/31.03.2020
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού και στους εργαζομένους αυτών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 11/20.03.2020
Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), από 1/12/2013,των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) των μισθωτών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 10/21.03.2020
Υπαγωγή των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ,Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Αλλαγές στην προσωπική ευθύνη όσων διοικούν νομικά πρόσωπα
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Η νέα πάγια ρύθμιση οφειλών σε 24 και 48 δόσεις
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Μείωση κεφαλαίου με ανάληψη περιουσιακών στοιχείων
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
ΦΠΑ και παρακράτηση φόρου επί παροχής υπηρεσιών σε ελληνική εταιρία από επιχειρήσεις στο Ισραήλ
Επιμέλεια:Χρήστος
Ν. Τότσης Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Εκδοση μετοχών Α.Ε. υπέρ το άρτιον
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Υπεραξία από τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική
Αρθρο του Φωτοδότη Ι. Μάλαμα
Η ευθύνη μελών διοίκησης μετά το Ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο