Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΚεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Ενώ η πλατφόρμα του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ήταν έτοιμη να λειτουργήσει, τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά, διότι ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές δεν επιτρέπουν την ακριβή και σύμφωνη με τη νομοθεσία καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων.
Η αναστολή λειτουργίας σκοπόν έχει τη διόρθωση των ανωτέρω προβλημάτων.
Υπενθυμίζουμε ότι το ανωτέρω Μητρώο έχει συσταθεί με τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 4557/2018, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 και είχε δοθεί παράταση για την καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κ.Μ.Π.Δ. στα νομικά πρόσωπα της υπ’ αριθμ. 67343/2019 απόφασης ως εξής:
Ομάδα Α΄ (γραφεία Α.Ν. 89/19767, πλην ναυτιλιακών και δικηγορικών εταιρειών) μέχρι 25.11.2019
Ομάδα Β΄ (μονοπρόσωπες Α.Ε., Ι.Κ.Ε., αλλοδαπές εταιρείες ακινήτων και υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών) μέχρι 28.11.2019
Ομάδα Γ΄ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) μέχρι 12.12.2019.

Διαδικασία φορολογικών ελέγχων από το γραφείο
Με την υπ’ αριθμ. Α. 1413/2019 απόφαση του διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, προσδιορίζεται επακριβώς η διαδικασία των ελέγχων που αποσκοπούν στη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων (τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων). Για το λόγο αυτό δίδεται άμεση προτεραιότητα ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να ενισχυθούν τα έσοδα του Δημοσίου.

Φρένο στην παρενόχληση των εισπρακτικών εταιρειών με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα από τα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης)
Και άλλοτε γράψαμε για τις ενοχλητικές εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες ονομάζονται Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών (βλ. «Λογιστής» Οκτωβρίου 2018, σελ. 1027). Οι εταιρείες αυτές ενοχλούν τους οφειλέτες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στην οικία τους με τηλεφωνικές κλήσεις (και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ζητώντας επιμόνως Α.Φ.Μ., Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας κ.λπ. για πιστοποίηση. Το λυπηρό είναι ότι τη δουλειά αυτή την κάνουν δικηγορικά γραφεία χωρίς να πτοούνται από τις πειθαρχικές κυρώσεις που τους επιβάλλουν οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ενοχλούν μόνον τους οφειλέτες μικρών ποσών αλλά μερικές φορές και τους συγγενείς αυτών. Ήδη λοιπόν με νομοσχέδιο ετοιμάζονται αυστηρές ποινές και καθορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να ενεργούν. Καιρός ήταν!!!

Α.Υ.Ο. Α. 1019/31.01.2020
Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Α.Υ.Ο. Α. 1017/27.01.2020
Καθορισμός της μορφής του προτύπου έκδοσης του ηλεκτρονικού τιμολογίου, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2023/13.01.2020
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2022/12.02.2020
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2020/13.02.2020
Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α. 1005/10.01.2020 (ΦΕΚ 33/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παραλαβής με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες αποκλειστικά ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο φορολογικό νόμο 4646/2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Οικονομολόγου - εργασιολόγου
Η μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων Α.Ε. από επαχθή αιτία πριν και μετά το ν. 4548/2018
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία
Αρθρο του Γεωργίου Σπ. Ευσταθόπουλου
Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κυρώσεως, ως προς τις φορολογικές παραβάσεις της εκδόσεως και λήψεως εικονικών στοιχείων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Δοσοληψίες μεταξύ συγγενών και φορολογικοί έλεγχοι
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο