Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015
Υπ. Οικ. Πολ.1262/29.12.2014

Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα και τη ζώνη λιμένα.

Υπ. Οικ. Πολ.1262/29.12.2014

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθ. 511.24/2014/Αρ. Σχεδίου: 4430/24-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωση σας, το πιο πάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αφορά την αρμοδιότητα αστυνόμευσης του αιγιαλού, της παραλίας, της θάλασσας, του πυθμένα και της ζώνης λιμένα για την εκτέλεση παρανόμων έργων και παρακαλούμε σε περίπτωση που διαπιστώνονται αυθαίρετες επεμβάσεις στους εν λόγω κοινόχρηστους χώρους από τα Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας αρμοδιότητάς σας, να ενημερώνονται σχετικά οι οικείες Λιμενικές Αρχές.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να ενημερώσει τις Λιμενικές Αρχές ότι σε περίπτωση που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις, μετά την ισχύ των διατάξεων της υποπερίπτωσης (αα') της περ. β', της παρ. 5, του άρθρου 105, του Π.Δ. 111/2014 (178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», θα πρέπει άμεσα να ενημερώνονται, αντίστοιχα, οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις Δημόσιας Περιουσίας, προκειμένου να προβούν στην προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία λήψη μέτρων προστασίας των παραπάνω χώρων, για την διασφάλιση της κοινοχρησίας και των δικαιωμάτων του Δημοσίου.

 

Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/18.09.2020
Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.4722/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/15.09.2020
Σύναψη νέας Διμερούς Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης Ελλάδας - Αιγύπτου
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/10.09.2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μεταβολή ιδιοκτησίας επιχειρήσεων και μεταφορά ζημιών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Πότε το δάνειο από εταιρεία σε εταίρο θεωρείται παροχή σε είδος;
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Επιμέλεια ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ. ΤΟΤΣΗ
Σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών ενώπιον του ΣτΕ και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών
Αρθρο του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΥΣΗ
Εμμεσες τεχνικές ελέγχου. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές
Αρθρο της ΤΖΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥ
Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες
Αρθρο του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΡΙΑΝΟΥ
Το τέλος επιτηδεύματος και τα ελληνικά παράλογα
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο