Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμοί

Ημ/μηνία

Αφορά.

ΑΝ.(ΕΚ) αριθ. 1126/2008

03/11/08

Υιοθέτηση νέων κειμένων στα πρακάτω πρότυπα.

ΔΛΠ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ΜΕΔ 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32

 

ΕΔΔΠΧΑ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1260/2008

10/12/08

ΔΛΠ 23 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1261/2008

16/12/08

Τροποποιήσεις σε : Δ.Π.Χ.Α 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1262/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 13

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1263/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 14

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1274/2008

17/12/08

ΔΛΠ 1 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 53/2001

21/01/09

Τροποποιήσεις σε IAS 1, 32, 39

 

Δ.Π.Χ.Α 7

 

ΕΔΔΠΧΑ 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 69/2009

23/01/09

IAS 18, 21, 27, 36

 

ΔΠΧΠΑ1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 70/2009

23/01/09

Τροποποιήσεις σε

Δ.Λ.Π. 1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 5, 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 254/2009

25/03/09

ΕΔΔΠΧΑ 12

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 460/2009

04/06/09

ΕΔΔΠΧΑ 16

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 494/2009

03/06/09

ΔΛΠ 27 - Τροποποιήσεις σε (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και η διερμηνεία 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 495/2009

03/06/09

ΔΠΧΑ 3 - Τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 636/2009

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 824/2009

09-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 839/2009

15-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1136/2009

25-11-2009

Αντικατάσταση στο ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1142/2009

26-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 17 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 5 και ΔΛΠ 10

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1164/2009

27-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 18 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1165/2009

27-11-2009

τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1171/2009

30-11-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 9

 

Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1341/09.08.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/22-11-2017 (Β4225) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α 163) και ν.4490/2017 (Α 150)»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2167/13.09.2019
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
Απόφ. Α.Α.Δ.Ε. Α. 1332/21.08.2019
Τροποποίηση της Α. 1218/3-6-2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Οροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ και ιη, της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2165/09.09.2019
Κοινοποίηση της υπ αριθ. 146/2019 Γνωμοδότησης του Β Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης β του άρθρου 2 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης του εκκαθαριστή επιχείρησης από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις της εκκαθάρισης
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε. 2166/10.09.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α) και της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Β και ΦΕΚ 3404 Β ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ). Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α)
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2019 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Καταλογισμός φόρων και επιβολή προστίμων σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου.
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Η παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία του Διονύση Σαμόλη
Πώς συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
Αρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν.1297/72
Αρθρο των Κ.Ι. Νιφορόπουλου - Κ.Ν.Ντρούκα
Ενδοομιλικές συναλλαγές και λογιστής/φοροτεχνικός
Αρθρο του κ. Λεβεντάκη Δημήτρη
Η Διασύνδεση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) με τις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος
Αρθρο της Αναστασίας Φίλιου
Αριθμοδείκτες Λογιστικής Ανάλυσης σε Καιρούς Οικονομικής Κρίσης
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Χρήστου Ν. Τότση
Παρέκταση παραγραφής από 5ετία σε 10ετία
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο