Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμοί

Ημ/μηνία

Αφορά.

ΑΝ.(ΕΚ) αριθ. 1126/2008

03/11/08

Υιοθέτηση νέων κειμένων στα πρακάτω πρότυπα.

ΔΛΠ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ΜΕΔ 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32

 

ΕΔΔΠΧΑ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1260/2008

10/12/08

ΔΛΠ 23 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1261/2008

16/12/08

Τροποποιήσεις σε : Δ.Π.Χ.Α 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1262/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 13

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1263/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 14

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1274/2008

17/12/08

ΔΛΠ 1 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 53/2001

21/01/09

Τροποποιήσεις σε IAS 1, 32, 39

 

Δ.Π.Χ.Α 7

 

ΕΔΔΠΧΑ 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 69/2009

23/01/09

IAS 18, 21, 27, 36

 

ΔΠΧΠΑ1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 70/2009

23/01/09

Τροποποιήσεις σε

Δ.Λ.Π. 1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 5, 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 254/2009

25/03/09

ΕΔΔΠΧΑ 12

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 460/2009

04/06/09

ΕΔΔΠΧΑ 16

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 494/2009

03/06/09

ΔΛΠ 27 - Τροποποιήσεις σε (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και η διερμηνεία 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 495/2009

03/06/09

ΔΠΧΑ 3 - Τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 636/2009

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 824/2009

09-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 839/2009

15-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1136/2009

25-11-2009

Αντικατάσταση στο ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1142/2009

26-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 17 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 5 και ΔΛΠ 10

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1164/2009

27-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 18 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1165/2009

27-11-2009

τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1171/2009

30-11-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 9

 

Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία της Νίκης Χατζοπούλου
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος με το νέο φορολογικό νόμο 4646/2019
Αρθρο του Θεόδωρου Τούζιου, Διευθυντού Φορολογικού Τμήματος KPMG
Φορολογική αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων από εταιρείες που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Μιλτ. Κ. Λεοντάρη
Προσαρμογή καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και έλεγχος Γ.Ε.ΜΗ.
Aρθρο της Γλυκερίας – Xριστίνας Tερζή
Η δικαστική προστασία των αλληλεγγύως υπόχρεων στις φορολογικές διαφορές
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ακύρωση φορολογικών ελέγχων λόγω μη τήρησης των τυπικών διαδικασιών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο