Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμοί

Ημ/μηνία

Αφορά.

ΑΝ.(ΕΚ) αριθ. 1126/2008

03/11/08

Υιοθέτηση νέων κειμένων στα πρακάτω πρότυπα.

ΔΛΠ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

ΜΕΔ 7, 10, 12, 13, 15, 21, 25, 27, 29, 31, 32

 

ΕΔΔΠΧΑ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1260/2008

10/12/08

ΔΛΠ 23 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1261/2008

16/12/08

Τροποποιήσεις σε : Δ.Π.Χ.Α 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1262/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 13

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1263/2008

16/12/08

ΕΔΔΠΧΑ 14

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 1274/2008

17/12/08

ΔΛΠ 1 (Revised 2007)

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 53/2001

21/01/09

Τροποποιήσεις σε IAS 1, 32, 39

 

Δ.Π.Χ.Α 7

 

ΕΔΔΠΧΑ 2

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 69/2009

23/01/09

IAS 18, 21, 27, 36

 

ΔΠΧΠΑ1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 70/2009

23/01/09

Τροποποιήσεις σε

Δ.Λ.Π. 1, 2, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41

 

ΔΠΧΑ 1, 5, 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 254/2009

25/03/09

ΕΔΔΠΧΑ 12

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 460/2009

04/06/09

ΕΔΔΠΧΑ 16

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 494/2009

03/06/09

ΔΛΠ 27 - Τροποποιήσεις σε (ΔΠΧΑ) 1, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 5, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 14, ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 31, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 39 και η διερμηνεία 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 495/2009

03/06/09

ΔΠΧΑ 3 - Τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 7, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 32, ΔΛΠ 33, ΔΛΠ 34, ΔΛΠ 36, ΔΛΠ 37, ΔΛΠ 38, ΔΛΠ 39 και στη διερμηνεία 9

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 636/2009

 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 15

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 824/2009

09-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθ. 839/2009

15-09-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1136/2009

25-11-2009

Αντικατάσταση στο ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1142/2009

26-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 17 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 5 και ΔΛΠ 10

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1164/2009

27-11-2009

Υιοθέτηση ΕΔΔΠΧΑ 18 , τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 1

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1165/2009

27-11-2009

τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7

ΚΑΝ. (ΕΚ) αρ. 1171/2009

30-11-2009

Τροποποιήσεις σε ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 9

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2123/29.07.2020
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α.1035/2020 (Β' 551), όπως ισχύει, για τις υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2124/31.07.2020
Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπής για την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια του 2020- Παράταση προθεσμίας.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2122/28.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 21221/14.07.2020 (Β' 3007) απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου "Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμης διαμονής, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014."
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177/24.07.2020
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου
Α.Υ.Ο. Α 1182/31.08.2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2020 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 34/22.07.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α 43), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4690/2020 (Α 104), για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω γήρατος και παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/08.07.2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 29/29.06.2020
Ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 20/20.05.2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 10 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 τ. Α) περί παροχής δυνατότητας υποβολής νέας αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις αναστολής καταβολής της σύνταξης του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 19/19.05.2020
Διαδικασία για την παράδοση -παραλαβή οργανικής μονάδας
Περισσότερα »

Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση του N. 4640/2019, ως μέσο επίλυσης αστικών και εμπορικών διαφορών
Αρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μη διανομή του νομίμου μερίσματος στους μετόχους ανώνυμης εταιρείας
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ιστορική αναδρομή ποσοστών προκαταβολής φόρου εισοδήματος και παρατηρήσεις για τη συνταγματικότητα του θεσμού
Αρθρο της Βασιλικής Ζαροκανέλλου
Αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Το αρχείο που πρέπει να τηρούν οι φορολογούμενοι
Αρθρο του Νίκου Δ. Καβουρίνου
Φορολογική αντιμετώπιση «Φορολογικών Κατοίκων Ελλάδας» που αποκτούν εισοδήματα στην αλλοδαπή
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Αρθρο του Σταύρου Τσορμπατζόγλου
Η επίπτωση του Covid-19 στην διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ)
Αρθρο των δικηγόρων Χρυστοστόμου Γκίκα και Σπύρου Δελλαπόρτα
Ενδικα μέσα σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης των αλληλεγγύως ευθυνομένων προσώπων για απαλλαγή από την ευθύνη τους κατά το άρθρο 66 παρ. 29 ν.4646/2019
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο