Περιοδικό

Επιστημονικό Προσωπικό

Εκδότης Διευθυντής : Τότσης Χρ. Νικόλαος, Οικονομολόγος 

Επιστημονικός Διευθυντής : Τότσης Ν. Χρήστος,
Δικηγόρος

Διευθυντής Σύνταξης :
 Ζαρκαλής Α. Νικόλαος, Οικονομολόγος

Σύμβουλος Έκδοσης : Τσαγκάρης Γ. Δημήτριος,  Οικονομολόγος ΜΑ - Λογιστής Α' 

Επιστημονικοί Συνεργάτες : - Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος, Επ. Πρόεδρος ΣΟΕΛ, και επί 20ετία
                                               Αντιπρόεδρος ΕΣΥΛ, τεχν. Σύμβουλος ΣΟΛ ΑΕ, 
                                               τ. Ορκωτός Λογιστής, πτυχ. ΑΣΟΕΕ και Νομικής.
                                             - Αληφαντής Στ. Γεώργιος, τ. Ορκωτός Ελεγκτής, 
                                               Διδάσκων στο Παν. Πειραιά
                                             - Λεοντάρης Μιλτιάδης, Οικονομολόγος
                                             - Αδαμόπουλος Δημήτριος, τ. Δ/ντής Τελών και 
                                               Ειδικών Φορολογιών Υπ. Οικ/κών
                                             - Καρλής Κωνσταντίνος, Δικηγόρος παρ'Αρείω Πάγω
                                             - Καράφας Γιάννης, Φορολογικός Σύμβουλος Επιχ/σεων
                                             - Αναγνώστου Σπύρος, τ. Δ/ντής Υπ. Οικ/κών
                                             - Μαυρομμάτης Μιχάλης, Εφοριακός υπάλληλος
                                             - Παλάρας Μιχάλης, Δικηγόρος
                                             - Τζένη Πάνου, Δικηγόρος - Partnet στο φορολογικό τμήμα της ASnetwork
                                             - Γιώργος Παλαιτσάκης

Περιοχή Μελών

Εγγραφή

Αναζήτηση
Το καλάθι είναι άδειο