Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

WWW.TOTSISGROUP.GR   Est. 1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
Διασύνδεση ΑΑΔΕ και ΓΕΜΗ: Από φορολογικό κόσκινο χιλιάδες επιχειρήσεις

'Αμεσα θα ξεκινήσει η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την ΑΑΔΕ για μεταβολές όπως οι αλλαγές στο κεφάλαιο, στα διοικητικά συμβούλια, στην εκπροσώπηση κ.λπ.

Aπό φορολογικό «κόσκινο», εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις θα περάσουν τα στοιχεία χιλιάδων επιχειρήσεων με τη διασύνδεση του φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), που προωθούν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης σε δηλώσεις τους αποκάλυψε ότι άμεσα θα ξεκινήσει η διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την ΑΑΔΕ για μεταβολές όπως οι αλλαγές στο κεφάλαιο, στα διοικητικά συμβούλια, στην εκπροσώπηση κ.λπ.

Διασύνδεση θα γίνει και για τον ΕΦΚΑ, ωστόσο η «άσκηση» αυτή είναι λίγο πιο δύσκολη γιατί ο ΕΦΚΑ δεν είναι πλήρως μηχανογραφημένος.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε επίσης ότι από τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργηθεί το νέο Taxis και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται η σταδιακή μετάβαση σε ένα σύγχρονο καθεστώς αυτόματης ενημέρωσης και διασύνδεσης του μητρώου φορολογουμένων με τα άλλα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.

'Οσον αφορά στη σύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στόχος είναι η άντληση στοιχείων και οι εξονυχιστικοί έλεγχοι για την κατάσταση των επιχειρήσεων και στη συνέχεια η διασταύρωση τους με τα στοιχεία που διαθέτει η ΑΑΔΕ.

Από τις διασταυρώσεις με το ΓΕΜΗ θα διαπιστώνεται εάν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έναρξη δραστηριότητας υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Όσο και αν φαίνεται αυτονόητη η υποβολή δήλωσης, εντούτοις δεν είναι.

Τυχαίος έλεγχος της ΑΑΔΕ πριν από έναν χρόνο αποκάλυψε ότι 40.761 ΑΦΜ δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Η διασύνδεση με το ΓΕΜΗ θα επιτρέψει επίσης την αυτόματη ενημέρωση των φορολογικών υπηρεσιών για μεταβολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης (όπως έναρξη εργασιών, διακοπή, λήξη ή μετοχικές αλλαγές).

Πρόκειται για σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Φορολογικής Διοίκησης και θα οδηγήσουν στον πλήρη εκσυγχρονισμό όλων των φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, την ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και την αυτοματοποίηση όλων των συναλλαγών που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την είσπραξη των φόρων.

Η διασύνδεση θα γίνει και για τον ΕΦΚΑ, αλλά πρόκειται για μια πιο επίπονη διαδικασία που χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ωστόσο, όταν υλοποιηθεί θα δημιουργηθεί ένας ασφυκτικός ηλεκτρονικός κλοιός, με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής.

Θα λαμβάνονται από τον ΕΦΚΑ αναλυτικά στοιχεία για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλονται από τους εργοδότες για το προσωπικό που απασχολούν, τα οποία στη συνέχεια διασταυρώνονται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Μετά τη λήψη του αρχείου εντοπισμού θα πραγματοποιείται αξιολόγηση με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των υπόχρεων που -ενώ όφειλαν- δεν υπέβαλαν δήλωση ΦΜΥ για τον μήνα που εντοπίστηκαν να απασχολούν υπαλλήλους.

Ήδη πραγματοποιούνται διασταυρώσεις με την ΕΡΓΑΝΗ για τη διασταύρωση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού, με τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε3.

Πηγή: imerisia.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/24.03.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2077/09.04.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 123 του ν.4790/2021 (Α'48) με τίτλο "Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου"
Α.Υ.Ο. Α 1085/13.04.2021
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε Κοινότητες Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω σεισμικής δόνησης που εκδηλώθηκε στην περιοχή στις 03-03-2021.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2076/07.04.2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1061/12-3-2021 (Β'1171) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών των πλωτών μέσων καθώς και λοιπών πληροφοριών που αφορούν τα πλωτά μέσα στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2075/09.04.2021
Εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση διάσπασης πιστωτικού ιδρύματος με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας και σύσταση νέας εταιρείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 και της παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4601/2019.
Περισσότερα »
Θέματα που θα μας απασχολούν όλο τον χρόνο
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 (Intrastat)


Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »

Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο