Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
Έρχονται φόρο-κίνητρα για συνεπείς οφειλέτες

Φόρο-κίνητρα για συνεπείς οφειλέτες φορολογούμενους, ιδιοκτήτες ακινήτων και επαγγελματίες σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο την επιβράβευση όσων πληρώνουν στην ώρα τους τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ακόμα και τις ρυθμισμένες οφειλές τους.

Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται δεκάδες προτάσεις όπως η μείωση των ποσοστών παρακράτησης για όσους έχουν χρέη στο Δημόσιο και εισπράττουν χρήματα ή προχωρούν στην πώληση ακινήτων, μεγαλύτερες εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση φόρων (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ), αλλαγές στους όρους της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες και μεγαλύτερα μπόνους για όσους πληρώνουν με κάρτες. Ειδικότερα εξετάζονται:

1.Μειωση παρακράτησης χρημάτων για ενημερότητα: Ένα από τα σενάρια προβλέπει χαμηλότερα ποσοστά παρακράτησης για μεταβίβαση ακινήτων ή είσπραξη χρημάτων για τους φορολογούμενους που είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις και πληρώνουν κανονικά τις μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό τα ποσοστά παρακράτησης που σήμερα κλιμακώνονται από 10% έως 70% εξετάζεται "κούρεμα" ώστε να μην υπερβαίνουν το 50% προκειμένου να υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τους οφειλέτες.

Για παράδειγμα κάποιος που χρειάζεται σήμερα ενημερότητα προκειμένου να μεταβιβάσει ένα ακίνητο και εξοφλεί συστηματικά τις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης τότε αντί με το πιστοποιητικό να παρακρατηθεί ποσοστό 70% επί του τιμήματος της πώλησης θα παρακρατηθεί ποσοστό 50%. Ανάλογο θα είναι το μπόνους και για την είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.  

2. Εκπτώσεις φόρου. Εξετάζεται η υιοθέτηση ενός νέου συστήματος με κλιμακωτά μπόνους για τους φορολογούμενους που εξοφλούν εφάπαξ το ποσό του φόρου εισοδήματος πριν την καταληκτική ημερομηνία. Σήμερα το ποσοστό της έκπτωσης είναι 3% για όσους εξοφλήσουν έως τις 31 Ιουλίου την οφειλή τους.

Εξετάζεται αύξηση που μπορεί να φθάνει ακόμα και στο 5% Οι αλλαγές θα ισχύσουν για τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 . Ανάλογος είναι ο σχεδιασμός και για τον ΕΝΦΙΑ καθώς από το νέο έτος ο φόρος ακινήτων θα εξοφλείται σε 12 δόσεις. Από το 2025 η καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο που σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα έχει σταλεί από τον Φεβρουάριο στους ιδιοκτήτες και αυτό το μοντέλο θα είναι μόνιμο.

3. Αλλαγές στην έκπτωση του ΕΝΦΙΑ από φυσικές καταστροφές: Εξετάζονται παρεμβάσεις στο νόμο προκειμένου να επωφεληθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες που απώλεσαν την έκπτωση του 10% επειδή το συμβόλαιο για την ασφάλιση της κατοικίας δεν κάλυπτε σωρευτικά τους τρεις κινδύνους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα με αποτέλεσμα να μην κουρευτεί ο λογαριασμό για τον ΕΝΦΙΑ. Πηγές από το υπουργείο Οικονομικών αφήνουν ανοικτό το σενάριο ακόμη και για μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης καθώς η δαπάνη του μέτρου ήταν κατώτερη της εκτίμησης των 30 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπάρχει εξοικονόμηση.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο