Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τρίτη 9 Ιουλίου 2024
Τι αλλάζει σε πλασματικά χρόνια, συντάξεις χηρείας, εισφορά αλληλεγγύης

Αλλαγές στα πλασματικά έτη, μείωση της σύνταξης χηρείας των δικαιούχων και του ιδιωτικού τομέα και παρεμβάσεις στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο ασφαλιστικό που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας.

Για τα πλασματικά έτη που ενδιαφέρουν χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι «βλέπουν» προς τη σύνταξη, τα νέα δεν είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρουν πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, οδεύουν προς κατάργηση οι 12 κατηγορίες πλασματικών ετών.

Πλέον τα πλασματικά έτη περιορίζονται σε πέντε από έως και 12 που προβλέπονται για το Δημόσιο, δεν θα επιτρέπεται η αναδρομική αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να κατοχυρωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας που ήταν σε ισχύ έως το 2012, ενώ το ποσοστό αναπλήρωσης για τα πέντε έτη θα είναι μειωμένο με επίπτωση στο τελικό ποσό της σύνταξης.

Με άλλη διάταξη που προωθείται στο νέο ασφαλιστικό, προβλέπεται η μείωση της σύνταξης για τους δικαιούχους σύνταξης χηρείας του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι μια τριετία μετά την έναρξη της καταβολής έχουν εισόδημα από εργασία ή δική τους σύνταξη, όπως ήδη συμβαίνει για τους δικαιούχους του Δημοσίου τομέα. Ο συνταξιούχος, θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποια σύνταξη από αυτές που λαμβάνει θα περικοπεί, ενώ θα υποστεί και αναδρομική κράτηση αλλά με έκπτωση από 50% έως και 80% σε περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής της διαφοράς.

Επίσης, παρά την διεκδίκηση των εκπροσώπων των συνταξιούχων για κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η ρύθμιση που προωθείται προβλέπει την διατήρηση της για το τμήμα των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, αντί για ολόκληρη την σύνταξη, όπως συμβαίνει σήμερα (από το πρώτο ευρώ).

Ωστόσο, δεδομένου ότι το μέτρο θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, αναμένεται αναμόρφωση των κλιμακίων της εισφοράς, τα οποία θα αυξηθούν, μετακυλίοντας το οικονομικό βάρος σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων.

Το επόμενο βήμα προβλέπει την καθιέρωση ενιαίου κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ. Ως βάση για τα προνοιακά επιδόματα και τις παροχές σε είδος, θεωρείται βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν οι σημερινές προβλέψεις για το πρώην ΙΚΑ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που θα τεθούν, θα οδηγήσει στην δραστική περικοπή παροχών.

Επιπλέον θα υπάρξει ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στο ταμείο επικουρικής κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) να επενδύει τις εισφορές των ασφαλισμένων, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν για τα ταμεία κύρια και επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης.

Με τον τρόπο αυτό, το ταμείο θα μπορεί να επενδύει τα αποθεματικά του δημιουργώντας προφίλ χαμηλού ή υψηλού επενδυτικού ρίσκου, χωρίς να έχει τη δέσμευση να τα καταθέτει στην ΤτΕ, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.

Την εξαίρεση στον κανόνα αποτελεί η διάταξη για την απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία. Πρόκειται για σημαντικό κενό της προηγούμενης νομοθετικής παρέμβασης του υπουργείου Εργασίας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, εξαιτίας του οποίου οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης που επιθυμούν να συνεχίσουν να απασχολούνται είναι υποχρεωμένοι να διακόψουν την εργασία τους και αφού συνταξιοδοτηθούν να επιχειρήσουν την επαναπρόσληψή τους.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο