Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
Τι είδους ταμειακές μηχανές πρέπει να χρησιμοποιούν από 1 Αυγούστου εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ

Σε συνέχεια όσων ανακοινώθηκαν την 1/7/2024, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1105/2024), ορίζονται τα εξής:

1. Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων έχουν, από 1/8/2024:

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), δηλαδή επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα, τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες λοιπές επιχειρήσεις, προσφέρουν πλήρη εξυπηρέτηση από σερβιτόρους σε μεμονωμένους πελάτες που κάθονται σε τραπέζια (συμπεριλαμβανομένων των πάγκων ή των ιδιαίτερων χώρων [σεπαρέ]) και λειτουργούν με ΚΑΔ που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ιδίως εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες.

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (5/7/2024), ΕΑΦΔΣΣ για την έκδοση των παραστατικών τους και διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κατηγοριών 56.10 και 56.2 χωρίς εξαιρέσεις.

2. Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται (πλην της περίπτωσης χρήσης ΕΑΦΔΣΣ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης):

Επιχειρήσεις εστίασης, που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, πλην των τόπων που θεωρούνται ως τουριστικοί.

Οι συναλλαγές πώλησης σε πακέτο (take away), διανομής (delivery), αυτοεξυπηρέτησης (self-service), καθώς κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων συναλλαγών η επιχείρηση δεν παρακολουθεί "ανοικτά τραπέζια".

Οι παραπάνω επιχειρήσεις, εφόσον, κατά την ημερομηνία της έναρξης ισχύος της απόφασης δεν χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ, δεν έχουν υποχρέωση να αντικαταστήσουν τον υφιστάμενο ταμειακό μηχανισμό τους, και μπορούν να λειτουργούν και με απλή εγκεκριμένη ταμειακή μηχανή.

Τέλος, με την απόφαση διευκρινίζεται ότι οι λοιπές επιχειρήσεις εστίασης, που λειτουργούν με ΚΑΔ των κατηγοριών 56.10 και 56.2 και δεν παρέχουν υπηρεσίες σερβιρίσματος, επιτρέπεται (αλλά δεν είναι υποχρεωτικό), για την έκδοση των παραστατικών τους, να χρησιμοποιούν ΦΗΜΑΣ εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή Πάροχο υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.

Πηγή: capital.gr

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο