Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 7 Ιουλίου 2024
«Αυτόματη» επιβολή προστίμων από την Εφορία σε όσους καθυστερήσουν την φορολογική τους δήλωση

«Αυτόματα» και με διαδικασίες εξπρές θα επιβάλλονται φέτος πρόστιμα από την Εφορία, σε εκείνους που θα καταθέσουν καθυστερημένα -μετά το πέρας της σχετικής προθεσμίας- την φορολογική τους δήλωση.

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν το 2023 είναι σε εξέλιξη και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «ξεκαθαρίζει» σε όλους τους τόνους πως δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Όπως επισημαίνουν άλλωστε από το υπουργείο, ήδη έχει δοθεί περισσότερος χρόνος σε σχέση με την αρχική προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που δεν αλλάζει είναι ότι εφόσον υπάρξει καθυστερημένη υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα «κοπεί» και το ανάλογο πρόστιμο.

Μάλιστα, τα ποσά των προστίμων θα βεβαιώνονται άμεσα από το πληροφοριακό σύστημα TAXISnet και θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στους φορολογούμενους από τη στιγμή που εκείνοι θα ολοκληρώνουν την ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Αμέσως μόλις ο φορολογούμενος οριστικοποιήσει και υποβάλει μια εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Υποβολή», μαζί με τυχόν επιπλέον φόρο που θα προκύπτει από την εκκαθάριση θα βεβαιώνεται «αυτόματα» και το ανάλογο αυτοτελές πρόστιμο.

Το ποσό του προστίμου διαμορφώνεται στα 100 ευρώ για κάθε φορολογούμενο και «ανεβαίνει» για όσους ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στα 250 ευρώ αν τηρούν απλογραφικά βιβλία ή στα 500 ευρώ αν τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

Μέχρι σήμερα, στις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων δηλώσεων, οι φορολογούμενοι χρειάζεται να περιμένουν για πολλούς μήνες ή ακόμη και για 1-2 χρόνια τις αρμόδιες ΔΟΥ να ελέγξουν και να εντοπίσουν τις περιπτώσεις αυτές και τελικά να εκδώσουν τις σχετικές πράξεις επιβολής προστίμων. Και εντέλει έφταναν να καταβάλλουν «φουσκωμένα» τα πρόστιμα λόγω συσσώρευσης τόκων εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία που θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση μέχρι και την ημερομηνία της καθυστερημένης βεβαίωσης του προστίμου!

Βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ φέτος η αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμων κατά την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον τρέχοντα μήνα στις δηλώσεις ΦΠΑ, τις δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (έντυπα Ν) και από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1).

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν επιβάλλεται πρόστιμο (100, 250 ή 500 ευρώ) εφόσον από την αρχική ή τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ποσό φόρου προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ.

Όσον αφορά τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ισχύουν πρόστιμα 250 ευρώ για τηρούντες απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για τηρούντες διπλογραφικά βιβλία επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Δεν επιβάλλεται καθόλου πρόστιμο σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Πηγή: enikonomia.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο