Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Κυριακή 7 Ιουλίου 2024
Servicers: Να αρθούν στρεβλώσεις και γραφειοκρατία που φρενάρουν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Σε ανάληψη νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών θα πρέπει να αποτυπωθεί το καλό κλίμα της συνάντησης με τους servicers που είχαν εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, με πρωτοβουλία της Τράπεζα της Ελλάδος, την περασμένη Παρασκευή.

Οι servicers έχουν θέσει μια σειρά ζητημάτων εδώ και πολλούς μήνες με υπομνήματα τους και ζητούν να αρθούν στρεβλώσεις, γραφειοκρατία και παραλογισμοί που δυσχεραίνουν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τους πλειστηριασμούς αλλά και δυσκολεύουν τη διοχέτευση στην αγορά ενός πολύ σημαντικού αποθέματος ακινήτων που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους (REO’s) και νομική όχι μόνο τεχνική τακτοποίηση πολλών από αυτά είναι κολλημένη στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την καταχώρηση πράξεων όπως οριστικοποίηση μεταγραφής, άρση βαρών κ.λπ. μπορεί να χρειαστούν ακόμα και πάνω από 12 μήνες λόγω των προβλημάτων σε υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.

Και αυτή τη φορά οι εκπρόσωποι των servicers υπογράμμισαν ότι σημαντικό τμήμα των περίπου 100 δισ ευρώ «κόκκινων» δανείων που διαχειρίζονται έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής» και οι τιτλοποιήσεις έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι servicers έχουν δεσμευτικούς στόχους επίτευξης χρηματοροών από τις οποίες εξαρτάται άμεσα η επιτυχία κάθε τιτλοποιήσεις. Η μη επίτευξη των στόχων όπως περιγράφονται στα επιχειρησιακά σχέδια (business plans) θα έχει αρνητικές συνέπειες για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αλλά για το ελληνικό δημόσιο. Πηγές της αγοράς τόνιζαν ότι τους επόμενους μήνες «ωριμάζουν» οι τιτλοποιήσεις, ο επόπτης (SSM) θα είναι πιο αυστηρός και θα πρέπει να ανακτηθεί το έδαφος από το πολύμηνο, λόγω πανδημίας πάγωμα πλειστηριασμών και γενικότερα μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν προστεθούν οι αποχές δικηγόρων και συμβολαιογράφων και οι αργοί ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης το πρόβλημα αποδεικνύεται ακόμα μεγαλύτερο, όχι μόνο για τους servicers αλλά γενικότερα για τους πολίτες και την οικονομία (υποθηκοφυλακεία, ορισμός δικάσιμων ανακοπών μετά από 3-4 χρόνια).

Το υπουργείο Οικονομικών να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν επιδιώκει να διευκολύνει ή να επιταχύνει τα μέτρα αναγκαστικές εκτέλεσης και κυρίως τους πλειστηριασμούς αλλά να άρει στρεβλώσεις και να βάλει τέλος σε καταχρηστικές συμπεριφορές, με στόχο να αυξήσει τον ανταγωνισμό στη διαδικασία του πλειστηριασμού, η απουσία του οποίου μπορεί να έχει επίπτωση στην αξία του ακίνητου και κατά συνέπεια στο ύψος του εκπλειστηριάσματος το οποίο αφαιρείται από την οφειλή. Ένα άλλο ζήτημα που έχει τεθεί είναι αυτό των εικονικών μισθώσεων μετά την κατάσχεση του ακινήτου που «δένει» τα χέρια του νέου ιδιοκτήτη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του ανταγωνισμού και σε μια προσπάθεια να υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το ακίνητο κυρίως για όσους αναζητούν κατοικία για ιδιοχρησία, αυτό που αποτελεί προτεραιότητα είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου που θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση και τα βάρη του ακινήτου (πχ. τίτλοι, τοπογραφικό, κατόψεις κ.λπ.). Αυτό θα επιτρέψει κυρίως σε ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) να έχουν πληροφόρηση χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε υποθηκοφυλακεία ή σε συμβούλους. Όμως αυτό που έχει ξεκαθαριστεί από την γενική γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, λόγω συνταγματικού κολλήματος, πρόσβαση στο ακίνητο που πρόκειται να εκπλειστηριαστεί.

Από την άλλη πλευρά πηγές της  αγοράς αναμένουν από το υπουργείο Δικαιοσύνης να θέσει ψηλότερα στις προτεραιότητες του τις προτεινόμενες -  όχι μόνο από τους servicers - προτάσεις/ μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συμφωνεί και το υπουργείο Οικονομικών.

Η δυνατότητα λήψη ηλεκτρονικών αποφάσεων των υποθέσεων του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) από τα Ειρηνοδικεία και η δυνατότητα των διάδικων να πληρώνουν ηλεκτρονικά (με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα) τα απαιτούμενα ένσημα ώστε να λάβουν επικυρωμένα αντίγραφα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, δεν απαιτεί πολιτική βούληση αλλά είναι ζήτημα κοινής λογικής.

Ειδικά πάντως σε ότι αφορά υποθέσεις του νόμου Κατσέλη, οι εταιρείες διαχείρισης θέτουν εκ νέου τα προβλήματα που υπάρχουν σε ότι αφορά την ρευστοποιήσιμη περιουσία - εφόσον υπάρχει, η εκποίηση της οποία κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, με τον ορισμό εκκαθαριστή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η συνολική αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας για αυτές τις περιπτώσεις είναι περί τα 300 εκατ. ευρώ και παρά το γεγονός ότι τα Ειρηνοδικεία έχουν εκδώσει χιλιάδες αποφάσεις που διατάσσουν την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών οι σχετικές διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος Κατσέλη προστατεύει την πρώτη κατοικία και όχι το σύνολο της περιουσίας.

Πηγή: imerisia.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο