Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 7 Ιουλίου 2024
Νέος Τειρεσίας: Point system για όσους έχουν οφειλές σε Δημόσιο, ταμεία και τράπεζες

Point system για τους οφειλέτες του Δημοσίου, των ασφαλιστικών ταμείων, των τραπεζών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας αλλά και της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς είναι έτοιμη να ενεργοποίηση η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς προχωράει η σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Η βαθμολόγηση που θα παίρνουν θα είναι οδηγός για ρυθμίσεις οφειλών, για χορήγηση δανείων ακόμα και για τυχόν συμμετοχή τους σε διάφορους διαγωνισμούς του Δημοσίου καθώς όσοι συγκεντρώνουν υψηλό πιστοληπτικό βαθμό θα έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στον δανεισμό και στις ρυθμίσεις οφειλών.

Επί της ουσίας, πρόκειται για έναν νέο Τειρεσία, που θα παρακολουθεί ηλεκτρονικά όσους χρωστούν σε Δημόσιο και τράπεζες, προκειμένου οι πιστωτές να έχουν πλήρη εικόνα του ύψους του ιδιωτικού χρέους και να μπορούν αντίστοιχα, να προσαρμόσουν την πολιτική τους. Όπως εκτιμάται η χώρα θα αποκτήσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό για την παροχή πιστώσεων αντίστοιχο με αυτούς που λειτουργούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που μελλοντικά μπορεί να επιτρέψει ακόμη και ρυθμίσεις αλά καρτ για οφειλές στο Δημόσιο.

Με το ιδιωτικό χρέος να αγγίζει τα 240 δισ, οι προσδοκίες από την ενεργοποίηση της Αρχής είναι η μείωση των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, αλλά και η πρόληψη της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

Παράλληλα   η φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να έχουν μία ενιαία εικόνα για το σύνολο των οφειλών ιδιωτών και επιχειρήσεων ενώ πολίτες και επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το Πιστοποιητικό Πιστοληπτικής Ικανότητας που θα εκδίδει η Ανεξάρτητη Αρχή ώστε να διαπραγματευτούν τη χορήγηση δανείων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή θα έχει στα χέρια της μια μεγάλη βάση δεδομένων με όλα τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών προκειμένου να καθορίζει το «πιστοληπτικό σκορ» κάθε πολίτη ή επιχείρησης που θέλει να δανειστεί ή να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο ή να ρυθμίσει οφειλές.

Ήδη ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός   για την κεντρική βάση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στα φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο. Στη βάση δεδομένων θα αποθηκεύονται γενικές πληροφορίες   οφειλών, οικονομικής συμπεριφοράς αλλά και στοιχεία οφειλών των φορέων του δημοσίου και θα υπολογίζεται η πιθανότητα αθέτησης πληρωμής μιας οφειλής ή ενός δανείου.

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση θα παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα με τη χρήση αλγορίθμου. Η βαθμολόγηση θα γίνεται με αριθμητική κλίμακα και θα αφορά την τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το πληροφοριακό σύστημα θα διαλειτουργεί με άλλα ηλεκτρονικά συστήματα (δημόσια και ιδιωτικά, όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.), με σκοπό την ανταλλαγή βαθμολογιών πιστοληπτικής ικανότητας και τη δημιουργία ενιαίας βαθμολόγησης.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχτεί ο διαγωνισμός για την επιλογή της διοίκησης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής.

Υπόχρεοι για την παροχή στοιχείων στη νέα Αρχή θα είναι όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι, όπως αναφέρει το σχέδιο, «υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την πρόσβαση ή και να παρέχουν προς την Αρχή έγκαιρα και με ακρίβεια και να επικαιροποιούν ανά μήνα όλα τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων 24 μηνών.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτείται με πόρους της τάξης των 2,9 εκατ ευρώ.

     Πηγή: imerisia.gr

 

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο