Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024
Αυξημένος στα 1.250 ευρώ ο μέσος φόρος στα φετινά εκκαθαριστικά

Tο 60% των φορολογικών δηλώσεων έχουν υποβληθεί από τους φορολογούμενους και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι την 1η Ιουλίου προστέθηκαν ακόμα 1.232. 538.

Πρόκειται για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις που οριστικοποιήθηκαν από τη φορολογική διοίκηση και πλέον όσοι θέλουν να κάνουν διορθώσεις (δηλαδή δεν τις είχαν ελέγξει) θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική μέχρι τις 26 Ιουλίου.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν τη δήλωση τους, κάτι που σημαίνει ότι το εκκαθαριστικό που θα εκδοθεί θα έχει μεγαλύτερες επιβαρύνσεις συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν είναι σε λογικά επίπεδα, δηλαδή όσα πληρώνουν και οι μισθωτοί. Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματίες φορολογούνται για τα εισοδήματα του 2023 με τεκμαρτό τρόπο ή διαφορετικά έχει καθορίσει ο νομοθέτης ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ανάλογα με τα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους.

Όσοι εκ των 1.232538 φορολογούμενων των οποίων οι δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ πρέπει να διορθώσουν τη δήλωση τους θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως την 26η Ιουλίου. Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 26ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Συνολικά μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί 3.992.967, με τις μηδενικές να περιορίζονται και αντίθετα να αυξάνονται οι χρεωστικές δηλώσεις. Ειδικότερα :

- Το 48,76% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μηδενικού φόρου και ανέρχονται σε 1.946.971.

- Για το 21,59% των φορολογικών δηλώσεων προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 286 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ επιστροφή φόρου δικαιούνται 862.081 φορολογούμενοι με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 246,9 εκατ. ευρώ.

- Το 29,65% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 1.182.915 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 1,48 δις ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 1.251 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το φόρο με διάφορους τρόπους και σε περισσότερες από 8 δόσεις που παρέχει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης του υπουργείου Οικονομικών, ενώ όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο έως τις 31 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3%. Στην περίπτωση που επιλέξουν την πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών οι δόσεις είναι έντοκες και το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,34% για τις 12 δόσεις και στο 5,84% για τις 24 δόσεις.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1116/22.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1157/12.10.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α 251), από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1021/2023 (Β 1826) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.» (Β 5994).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1114/17.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2052/15.07.2024
Απαγορεύσεις και Περιορισμοί - Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2024/1745 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2051/16.07.2024
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 28Α του ν.4172/2013 (Α'167) στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1112/15.07.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β 2436).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο