Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 9 Ιουνίου 2024
Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: Προθεσμία έως 1 Ιουλίου στους φορολογούμενους να τσεκάρουν τα στοιχεία τους

Προθεσμία μέχρι την 1η Ιουλίου έχουν 1,3 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι προκειμένου να ελέγξουν τη φορολογική τους δήλωσης. Διαφορετικά η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση της δήλωσης και θα εκδώσει το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ προτρέπει τους φορολογούμενων των οποίων οι δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες να τσεκάρουν όλους τους κωδικούς. Κυρίως θα πρέπει να ελέγξουν τους κωδικούς των τεκμηρίων διαβίωσης καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να φορολογηθούν με βάση αυτά καταβάλλοντας φόρους από το πρώτο ευρώ.

Σημειώνεται ότι για τους 1,3 εκατομμύρια έχει γίνει από την ΑΑΔΕ προεκκαθάριση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ συνοπτικά προσωρινά εκκαθαριστικά σημειώματα.

Ωστόσο, ο έλεγχος είναι απαραίτητος καθώς ενδέχεται τα εισοδήματά τους να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας. Έτσι λοιπόν θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερο ποσό φόρου εισοδήματος.

Εφόσον, από τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσουν διαπιστώσουν ότι έπεσαν στα τεκμήρια θα πρέπει να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, ενδεχομένως με την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών (στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης) ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2023.

Όπως προκύπτει από τα στατιστικά της ΑΑΔΕ έχουν υποβληθεί 1.633.469 δηλώσεις σε σύνολο 6,6 εκατομμυρίων. Από τους ανωτέρω που υπέβαλαν δήλωση 191.000 είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και 715.590 φορολογούμενοι με εισοδήματα από ακίνητα.

Από την εκκαθάριση των δηλώσεων προκύπτουν τα εξής:

- Το 50,78% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα σε σύνολο 1.663.469 δηλώσεων οι 829.475 είναι μηδενικές.

- Για το 21,63% των φορολογουμένων ή 353.319 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 311 ευρώ.

- Το 27,59% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 450.674 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 493 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 1.093 ευρώ.

Οι ανωτέρω φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το φόρο 8 μηνιαίες δόσεις. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 3%. Βέβαια, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης αποπληρώνοντας τους φόρους τους σε έως 24 δόσεις οι οποίες όμως είναι έντοκες.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιστροφής φόρων φέτος είναι ταχύτερη με τους φορολογούμενους που δεν χρειάζεται να γίνει συμψηφισμός να βλέπουν άμεσα στους λογαριασμούς τους τα ποσά που θα τους πιστώνει το ελληνικό δημόσιο. Η ΑΑΔΕ έχει επιστρέψει ή έχει συμψηφίσει φόρο εισοδήματος συνολικού ύψους 50,4 εκατ. ευρώ για το 91% των φορολογούμενων με πιστωτικά εκκαθαριστικά.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο