Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 9 Ιουνίου 2024
ΕΦΚΑ: Τι αλλάζει με τα ειδοποιητήρια πληρωμής των εισφορών

Τιμολόγια ασφάλισης αντί ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών θα λαμβάνουν σε μερικούς μήνες οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τις νέες ψηφιακές εφαρμογές που δρομολογεί ο ΕΦΚΑ.

Τα τιμολόγια ασφάλισης θα είναι επί της ουσίας ένα μηνιαίο παραστατικό με την αξία των υπηρεσιών-παροχών που θα προφέρει ο ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του. Όταν εξοφλείται τι τιμολόγιο οι παροχές θα είναι διαθέσιμες και θα διαρκούν μόνον για τον μήνα πληρωμής. Αν δεν πληρωθεί το παραστατικό, ο ασφαλισμένος δεν θα μπορεί να κάνει χρήση καμιάς από τις υπηρεσίες του τιμολογίου ενώ θα στερείται και τον χρόνο ασφάλισης για τη σύνταξη.

Με το νέο σύστημα ασφάλισης τα ποσά των εισφορών δεν θα αλλάξουν και θα υπολογίζονται κάθε έτος όπως προβλέπει η νομοθεσία, Εκείνο που θα είναι διαφορετικό είναι ότι η ασφάλιση και οι καλύψεις που θα έχουν οι ασφαλισμένοι θα είναι μόνον "τοις μετρητοίς", και η διακοπή των καλύψεων θα γίνεται αυτόματα από την επόμενη μέρα που θα μένει απλήρωτο το τιμολόγιο ασφάλισης.

Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως και έναν μήνα μετά τη λήξη πληρωμής των ειδοποιητηρίων που λαμβάνουν οι επαγγελματίες, χωρίς να χάνονται ούτε οι ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά ούτε ο ασφαλιστικός χρόνος για τη σύνταξη, εφόσον η πληρωμή γίνει στον επόμενο μήνα από τη λήξη της προθεσμίας.

Όταν τα ειδοποιητήρια μετατραπούν σε τιμολόγια ασφάλισης, δεν είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει η ίδια διευκόλυνση για όσους δεν τα εξοφλούν στην ώρα τους.

Το νέο σύστημα με το οποίο θα τιμολογείται η ασφάλιση των επαγγελματιών θα αρχίσει να εφαρμόζεται μετά τα μέσα του 2025 που θα έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό η λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΦΚΑ και η ψηφιοποίηση των "ενσήμων" για τους χρόνους ασφάλισης πριν το 2002.

Το νέο μοντέλο ασφάλισης εκτιμάται ότι θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στο κυνήγι της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής καθώς για κάθε απλήρωτο τιμολόγιο ασφάλισης, θα εκδίδεται αυτόματα ειδοποίηση οφειλής στην οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει και πληροφόρηση για τις δυνατότητες ρύθμισης.

Επίσης θα γίνεται αυτόματα η ασφάλιση των παιδιών των ασφαλισμένων έως τα 18 και θα επεκτείνεται ως τα 24 εφόσον παραμένουν άνεργα ή άγαμα ή έχουν φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά για τη φοιτητική ιδιότητα εξετάζεται να δίδεται δυνατότητα περαιτέρω επέκταση της ασφάλισης τέκνων έως τα 26 σε περίπτωση που συνεχίζουν να φοιτούν. Όλα αυτά θα ισχύουν με την εμπρόθεσμη πληρωμή των τιμολογίων ασφάλισης σε περίπου ενάμιση χρόνο από σήμερα.

Οι αλλαγές στους κανόνες ασφάλισης των επαγγελματικών περιλαμβάνονται στο νέο ΟΠΣ που ετοιμάζει ο ΕΦΚΑ και το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τους οργανισμούς του υπουργείου Εργασίας καθώς και με πολλές κρατικές υπηρεσίες από τις οποίες ο ΕΦΚΑ θα αντλεί στοιχεία για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων του και κυρίως για την ταχύτερη έκδοση των συντάξεων.

Το νέο ΟΠΣ θα συνδεθεί για άντληση στοιχείων ασφαλισμένων και εργοδοτών​ με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ2 μέσω του οποίου ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τις εισφορές που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι επιχειρήσεις στο τέλος κάθε μήνα, ενώ τώρα δεν έχει καμία τέτοια δυνατότητα, παρά βασίζεται μόνον στις εισπράξεις μέσω ΑΠΔ. Για να διαπιστώσει ο ΕΦΚΑ αν τα δηλωθέντα στις ΑΠΔ είναι και τα πραγματικά καταβληθέντα, θα πρέπει να κάνει ξεχωριστό έλεγχο δηλωθέντων και καταβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών ο οποίος είναι μόνον δειγματοληπτικός.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο