Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024
Σωρεία παραβάσεων διαπιστώνεται στους ελέγχους με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Παραβάσεις των ωραρίων εργασίας, υπερεργασία, αδήλωτες και απλήρωτες υπερωρίες, ακόμα και σε επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να εγκαταστήσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας εντοπίζει η Επιθεώρηση Εργασίας.

Το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στο υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ και αναζητούνται πρόσθετες εξασφαλίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή χρήση της και να αποτρέπονται οι καταστρατηγήσεις.

Τον περασμένο Απρίλιο, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, καταγράφηκαν 171 παραβάσεις, που αφορούσαν στη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 481.000 ευρώ.

Συνολικά στο πρώτο τετράμηνο του έτους η Επιθεώρηση Εργασίας εντόπισε 641 παραβάσεις στη χρήση της ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.782.500 ευρώ.

Μέχρι τώρα, η Ψηφιακή Κάρτα, έχει τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή στο σύνολο των τραπεζών της χώρας και τα supermarket με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στις εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security), οι ΔΕΚΟ μεταφορών (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού).

Από την 1η Ιουλίου, εντάσσονται υποχρεωτικά χιλιάδες επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και όσες ανήκουν στο λιανεμπόριο.

Εξαιρούνται, προσωρινά, μόνο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία, ενώ μέχρι το τέλος του 2024 θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις του τουρισμού και στης εστίασης.

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας αποδεικνύουν ότι η ψηφιακή κάρτα δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών των εργοδοτών.

Αποτέλεσμα είναι οι εργαζόμενοι να υποχρεώνονται σε υπερεργασία και να μην πληρώνονται υπερωρίες, ενώ συγχρόνως το δημόσιο χάνει φόρους (φόρο μισθωτών υπηρεσιών, εισοδήματα κ.λπ.) και ο ΕΦΚΑ χάνει εισφορές.

Και αν οι παραβάσεις που εντοπίζονται είναι κραυγαλέες, υπάρχουν και άλλα εργοδοτικά κόλπα που δεν εντοπίζονται εύκολα από τους ελέγχους. Όπως για παράδειγμα η απαίτηση του εργοδότη να του παραδώσει την Κάρτα ο εργαζόμενος και να την χτυπάει αυτός όποτε θέλει.

Κατά τους ελέγχους της επιθεώρησης Εργασίας διαπιστώνεται πληθώρα παραβάσεων, που επισύρουν κυρώσεις και πρόστιμα. Οι κυριότερες αφορούσαν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Εργαζόμενοι που δουλεύουν για λογαριασμών τρίτων εταιριών (shop in a shop) σε καταστήματα καλλυντικών.

Εργαζόμενοι (κυρίως μετανάστες) που απασχολούνται σε super markets, logistics και πολυκαταστήματα με τις ειδικότητες του picker προετοιμασίας παραγγελιών και του φορτοεκφορτωτή.

Εργαζόμενοι που πιάνουν δουλειά στις 5 π.μ. έχουν λάβει οδηγία να χτυπούν κάρτα στις 6 π.μ. και γενικά μια ώρα αργότερα από την κανονική προσέλευση, ώστε να παραταθεί το 8ωρο της εργασίας τους, χωρίς την υποχρέωση καταβολής υπερωριών.

Εταιρίες security που αναλαμβάνουν εργολαβίες 24ωρων – 7ήμερων εβδομαδιαίων φυλάξεων εγκαταστάσεων και κτιρίων του Δημοσίου, χτυπούν τις κάρτες την ημέρα ενώ εργάζονται νύχτα, για να μην λαμβάνουν το επίδομα νυχτερινής απασχόλησης.

Παραβιάσεις του ωραρίου καταγράφονται και στα συνεργεία καθαρισμού, καθώς διαπιστώνεται ότι τις κάρτες των εργαζόμενων τις χτυπούν οι προϊστάμενοι.

Οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι (μερική απασχόληση) υποχρεώνονται να χτυπούν την Ψηφιακή Κάρτα για 4ωρη απασχόληση, ενώ δουλεύουν 8ωρο.

Παραβάσεις εντοπίζονται στα ωράρια απασχόλησης παρά την Ψηφιακή Κάρτα στους εργαζόμενους των ηλεκτρονικών παραγγελιών και των οδηγών.

Οι προσωπάρχες καταστημάτων έχουν ζητήσει από τους εργαζόμενους να τους εκτυπώσουν το QR CODE από τις ψηφιακές κάρτες εργασίας, ώστε να τις χτυπούν οι ίδιοι όποτε θέλουν.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο