Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024
Αναδρομικά και αύξηση συντάξεων για εργαζόμενους συνταξιούχους - Ποιους αφορά

Το νέο πλαίσιο που διέπει τους συνταξιούχους που εργάζονται είναι σαφώς πιο ευνοϊκό σε σύγκριση με αυτό που ίσχυε τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων θα λαμβάνει όλο ποσό που δικαιούται, χωρίς την παρακράτηση του 30% επί της σύνταξης και αντ' αυτού θα επιβαρύνεται με ειδικό πόρο που ανέρχεται στο 10% επί των ετήσιων απολαβών που απορρέουν από την εργασία τους.

Τα παραπάνω είναι λίγο έως πολύ γνωστά, ωστόσο αυτό που έρχεται να προστεθεί ως ιδιαίτερο στοιχείο που αφορά ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων συνταξιούχων είναι το εξής: όσοι συνταξιούχοι δήλωσαν νόμιμη απασχόληση από το 2017 και μετά θα λάβουν πρόσθετη αύξηση στη σύνταξη έως 115 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά έως 8 ετών το 2025.

Τα αναδρομικά που θα αποδοθούν θα διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη που εργάστηκαν οι συνταξιούχοι από το 2017 και μετά, με σημείο αναφοράς το χρονικό διάστημα διακοπής της απασχόλησής τους.

Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στους συγκεκριμένους συνταξιούχους θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται το 2025 όταν και θα έχει ολοκληρωθεί το σχετικό λογισμικό του ΕΦΚΑ που κάνει τους σχετικούς επανυπολογισμούς των εν λόγω συντάξεων. Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το λογισμικό θα έπρεπε να είχε τεθεί ήδη σε λειτουργία, ωστόσο στην πράξη κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, με συνέπεια η ολοκλήρωσης της διαδικασίας να μετατοπιστεί χρονικά για τις αρχές του 2025.

Ο χρόνος της απασχόλησης αξιοποιείται με προσαύξηση της σύνταξής τους, η οποία υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στον χρόνο της απασχόλησής τους ξεκινώντας από το ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο έτος (που είναι 0,77%) και τις αποδοχές που έχουν κατά το διάστημα της απασχόλησης.

Η έξτρα αύξηση στη σύνταξη όπως και τα αναδρομικά καταβάλλονται από την ημερομηνία που ο εργαζόμενος συνταξιούχος θα υποβάλει αίτηση για την προσαύξηση έχοντας διακόψει την απασχόλησή του.

Σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνεται ο αριθμός των εγγραφών στην πλατφόρμα δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων μετά την κατάργηση της παρακράτησης του 30% της σύνταξης από τις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, ενδεικτικό της επιτυχίας του νέου ευνοϊκού συστήματος είναι ότι παρατηρείται μια αύξηση των εγγεγραμμένων συνταξιούχων από 36.000, πριν από την αλλαγή του νόμου, σε σχεδόν 81.000, που έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, με το νούμερο να βαίνει σε τροχιά καθημερινής ανόδου.

Με το μέτρο αυτό, δίνονται κίνητρα σε όσους συνταξιούχους μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά τους, αλλά και, μελλοντικά, τη σύνταξή τους. Πρόκειται για μια ουσιώδη βελτίωση, που συνεπάγεται επιπλέον έσοδα για τον καθένα εργαζόμενο συνταξιούχο, που μπορεί να φθάσουν έως 3.500 ευρώ ετησίως.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο