Κυριακή, 23 Ιουνίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024
Παραιτείται ο ΕΦΚΑ από χρέη άνω των 15 δισ. ευρώ!

Νέα αύξηση κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ το πρώτο τρίμηνο του 2024, ενώ η εισπρακτική υπηρεσία του Οργανισμού, το ΚΕΑΟ εκτιμά, ότι από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, πάνω από 15 δισ. ευρώ, είναι μη εισπράξιμες.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, στο τέλος του Μαρτίου 2024 το συνολικό ποσό των χρεών προς τον ΕΦΚΑ εκτινάχθηκε σε 48,88 δισ. ευρώ, από 47,55 δισ. ευρώ, που ήταν τον Δεκέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με το ΚΕΑΟ, η αύξηση των χρεών κατά 378,26 εκατ. ευρώ, οφείλεται στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 47,31 εκατ. ευρώ.

Όμως, από τα 48,88 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι ποσό που υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών του ΚΕΑΟ.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι δυσκολίες στην είσπραξη του συνόλου των χρεών, οδηγεί στον διαχωρισμό των οφειλών σε εισπράξιμες και πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας.

Το Κ.Ε.Α.Ο., βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θέτει και με βάση τη νομοθεσία, εντοπίζει και διαχωρίζει τις οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό βαθμό εισπραξιμότητας.

Η διαδικασία προϋποθέτει ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. για εντοπισμό όλων των πηγών αποπληρωμής της οφειλής και εξάντληση κάθε εισπρακτικού μέσου σε βάρος του οφειλέτη, ώστε να μπορούν τα αρμόδια όργανα να προτείνουν και να εισηγηθούν με ασφάλεια τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας/ανεπίδεκτη είσπραξης.

Ενδεικτικά, στην κατηγορία των οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας εντάσσονται οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια, κ.α.

Από τους συγκεκριμένους ελέγχους, ένα ποσό της τάξης που υπερβαίνει τα 15 δισ. ευρώ, θεωρείται μη εισπράξιμο και θα καταχωρηθεί στα «ανεπίδεκτα είσπραξης».

Πρόκειται για "παραίτηση" του ΚΕΑΟ από τη διεκδίκησή τους, ενώ από την ανάλυση των οφειλών, στην πραγματικότητα τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ που είναι ανείσπρακτα, είναι πολύ περισσότερα και ο βασικότερος λόγος είναι η ηλικία των χρεών, καθώς η πλειοψηφία του συνόλου των οφειλών, υπερβαίνει τα 15 χρόνια!

Από την ανάλυση του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι από τις οφειλές ύψους 47.884.986.511 ευρώ, το 34,31% (ποσό 16.431.000.899 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 65,69% (ποσό 31.453.985.612 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα. Επίσης:

Οφειλές ύψους 19,7 δις. ευρώ ή το 41,4% έχουν βεβαιωθεί το έτος 2009 και προγενέστερα, δηλαδή είναι ηλικίας άνω των 15 ετών.

Οφειλές ύψους 33,2 δισ. ευρώ ή το 68% του συνόλου έχουν βεβαιωθεί από το 2014 και πίσω.

Οι διαπιστώσεις αυτές καταδεικνύουν τις δυσκολίες είσπραξης του συνόλου των χρεών, αφού πρόκειται για οφειλές οι οποίες έχουν διογκωθεί από τις προσαυξήσεις και οι περισσότεροι οφειλέτες, ακόμη και αν θέλουν να τα αποπληρώσουν και δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν μπορούν.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1097/14.06.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1096/14.06.2024
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ρυμουλκών ή ναυαγοσωστικών πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) με ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων γίνεται από εταιρείες του άρθρου 25 του ίδιου νόμου, φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1095/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1122/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας που υποβάλλονται από φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων ναυλωμένων βάσει χρόνου/ταξιδίου, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26δ του ν. 27/1975 (Α 77) από το φορολογικό έτος 2023 και μετά, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται» (Β 4976).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1094/14.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1102/13.7.2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (Α 77) φορολογικού έτους 2023 και επόμενων, καθώς και καθορισμός των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (Β 4650)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1093/13.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β 3294).
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο