Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 14 Μαϊου 2024
Φορολογικές Δηλώσεις: Ξεκίνησαν οι αμφισβητήσεις επαγγελματιών για το τεκμαρτό εισόδημα

Μόλις το 3,84% των φορολογούμενων έχει υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση από την ημέρα που άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επαγγελματίες τηρούν προς το παρόν στάσης αναμονής, με τους πρώτους ωστόσο να αμφισβητούν το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, μόλις 253.759 δηλώσεις σε σύνολο 6,6 εκατομμυρίων έχουν υποβληθεί τις πρώτες 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες 66 ημέρες θα πρέπει να υποβληθούν περισσότερες από 6,3 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή κάθε ημέρα ακόμα και τις αργίες πρέπει να υποβάλλονται περισσότερες από 95.000 δηλώσεις. Προς το παρόν οι ημερήσιες υποβολές ανέρχονται σε 12.700.

Σημειώνεται ότι από την επεξεργασία των δηλώσεων προκύπτει ότι μόλις 15.765 επαγγελματίες έχουν υποβάλλει τη δήλωση τους. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής οικονομίας και οικονομικών το 0,2% αυτών έχουν αμφισβητήσει τα τεκμήρια, ζητώντας επί της ουσίας να ελεγχθούν. Ουσιαστικά πρόκειται για 31 επαγγελματίες, αριθμός εξαιρετικά μικρός αλλά όπως αναφέρθηκε ανωτέρω ο αριθμός των επαγγελματιών που έχουν υποβάλλει δήλωση είναι πολύ μικρός. Στο τέλος των δηλώσεων θα γνωρίζουμε επ’ ακριβώς πόσοι εξ επαγγελματίες θα έχουν αμφισβητήσει τον τεκμαρτό τρόπο προσδιορισμού του εισοδήματος τους.

Από την εκκαθάριση των 253.759 δηλώσεων προκύπτουν τα εξής:

- Το 52,68% των φορολογουμένων δεν πληρώνει επιπλέον φόρο στο ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα σε σύνολο 253.759 δηλώσεων οι 133.680 είναι μηδενικές.

- Για το 23,96% των φορολογουμένων ή 60.800 φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά μέσον όρο φθάνει τα 324 ευρώ.

- Το 23,36% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσουν επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, για 59.278 δηλώσεις το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, με το συνολικό ποσό του φόρου να ανέρχεται σε 54,1 εκατ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για τις δηλώσεις αυτές ανέρχεται στα 913 ευρώ. Οι ανωτέρω φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το φόρο 8 μηνιαίες δόσεις.

Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 3%. Βέβαια, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης αποπληρώνοντας τους φόρους τους σε έως 24 δόσεις οι οποίες όμως είναι έντοκες. Το επιτόκιο φτάνει στο 4,5% για τις 12 δόσεις και πάνω από το 6% για τις 24 δόσεις.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιστροφής φόρων φέτος θα είναι ταχύτερη με τους φορολογούμενους που δεν χρειάζεται να γίνει συμψηφισμός να βλέπουν άμεσα στους λογαριασμούς τους τα ποσά που θα τους πιστώνει το ελληνικό δημόσιο. Συγκεκριμένα πιστώνονται άμεσα στον λογαριασμό των δικαιούχων:

- Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

- Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου.

- Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31.7.2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο