Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 12 Μαϊου 2024
Στο μισό τα πρόστιμα της Εφορίας μέχρι τον Σεπτέμβριο!

Τη δυνατότητα να μειωθούν έως και 50% τα πρόστιμα της Εφορίας, εφόσον πληρωθούν στους επόμενους πέντε μήνες, έχουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι στο διάστημα αυτό θα λάβουν «ραβασάκια» από την Εφορία.

Την έκπτωση στο ύψος του προστίμου προβλέπει ο τελευταίος φορολογικός νόμος (ν. 5104/2024) που ήδη τέθηκε σε ισχύ, ωστόσο θα ισχύσει για ένα μεταβατικό διάστημα, μέχρι να αλλάξει ριζικά το καθεστώς της αντιμετώπισης των προστίμων.

Αναλυτικότερα, με διάταξη του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ο οποίος επικαιροποιήθηκε με τον νέο φορολογικό νόμο) οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους θα γίνει φορολογικός έλεγχος έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2024, μπορούν να γλιτώσουν το 50% των προστίμων που προβλέπονται για τις παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν, εφόσον, μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου:

Υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών αντικειμένων.

Δηλώσουν την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη την οποία πρόκειται να του προσδιορίσει ο έλεγχος ή θα του έχει καταλογιστεί με βάση την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Πληρώσουν τα ποσά των πρόσθετων φόρων που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

Αλλάζει το σύστημα από 1η Οκτωβρίου

Το καθεστώς αυτό θα ισχύσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2024, θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα μείωσης των προστίμων σε όσους παραδέχονται τη φοροδιαφυγή την οποία εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Αναλυτικότερα το νέο πλαίσιο θα λειτουργεί ως εξής:

Τα πρόστιμα θα μειώνονται κατά 50% εάν γίνει παραδοχή των παραβάσεων μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων μετά την έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου και πριν την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Προϋπόθεση για τη μείωση των προστίμων είναι, στην μεν πρώτη περίπτωση, να υποβληθούν οι σχετικές εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πριν την κοινοποίηση της πράξης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου στην δε δεύτερη περίπτωση να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης.

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 40% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 30% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Τα πρόστιμα μειώνονται κατά 25% εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου.

Σε όλες τις περιπτώσεις, μετά τη μείωση των προστίμων θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1 Οκτωβρίου 2024.

Το υπόλοιπο 75% της οφειλής θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις ή να εναλλακτικά θα μπορεί να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 48 δόσεων.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο