Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 10 Μαϊου 2024
Το 62% των φορολογούμενων δηλώνει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ

Από τα 8,89 εκατομμύρια που ανέρχονται σήμερα οι φορολογούμενοι τα 5,49 εκατ. δηλώνουν εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Επί της ουσίας των 61,7% των φορολογούμενων δηλώνει εισοδήματα που υπό τις παρούσες συνθήκες είναι δύσκολο να διαβιώσει κάποιος.

Ωστόσο, η κατάσταση αυτή, όπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δείχνει ότι η φοροδιαφυγή είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα των μισθωτών λαμβάνει αποδοχές οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων χρόνων.

Και το χειρότερο είναι ότι από το σύνολο των φορολογούμενων το 40% δηλώνει εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή διαφορετικά 416 ευρώ μηνιαίως. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στους αγρότες, όπου πάνω από το 90% δηλώνει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ, το 60% των αυτοαπασχολούμενων δηλώνει επίσης εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ και το 45,8% των μισθωτών. Η τελευταία κατηγορία ουσιαστικά διαφοροποιεί τον κανόνα καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα δεδομένου ότι δεν μπορούν να τα αποκρύψουν.

Από την ανάλυση των στατιστικών της ΑΑΔΕ προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους φορολογούμενους με χαμηλά εισοδήματα.

- Σε 427.810 δηλώσεις με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 274.423 ή διαφορετικά το 64,14% δήλωσαν ετήσια ποσά εισοδήματος έως 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί εξ αυτών δήλωσαν και εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε η κυβέρνηση αποφάσισε τα εισοδήματα των επαγγελματιών να φορολογηθούν φέτος με βάση τα τεκμήρια. Ουσιαστικά όλοι όσοι έχουν πάνω από έξι χρόνια λειτουργίας δεν μπορούν να δηλώνουν εισοδήματα κάτω από τον κατώτατο μισθό ή διαφορετικά τα 10.920 ευρώ. Μάλιστα το ποσό αυτό αναμένεται για τα εισοδήματα του 2024 να αυξηθεί περαιτέρω καθώς αναπροσαρμόζεται ο κατώτατος μισθός. Έτσι λοιπόν, αυτόματα τα φορολογητέα εισοδήματα των επαγγελματιών θα αυξηθούν, όπως επίσης και ο φόρος που θα πληρώσουν.

- Το 90,91% των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων δήλωσε εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Σε 493.225 δηλώσεις με εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες, οι 448.419 δεν ξεπέρασαν τα 10.000 ευρώ.

- Το 45,86% των μισθωτών και των συνταξιούχων δηλώνει εισοδήματα κάτω των 10.000 ευρώ. Σε σύνολο 4.967.148 δηλώσεων με εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, οι 2.278.121 ήταν με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

- Σε σύνολο 1.702.653 δηλώσεων με εισοδήματα από ακίνητη περιουσία, οι 1.503.201 δηλώσεις ήταν με ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ.

- Το 98,92% των φορολογουμένων με εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου δήλωσαν εισοδήματα έως 10.000 ευρώ Συγκεκριμένα, επί συνόλου 3.753.155 δηλώσεων οι 3.712. 555 δηλώσεις περιείχαν ετήσια ποσά εισοδημάτων έως 10.000 ευρώ.

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο