Τρίτη, 28 Μαϊου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 9 Μαϊου 2024
Γιατί «κολλάνε» οι μεταβιβάσεις χιλιάδων ακινήτων

Μπλοκαρισμένες σε συμβολαιογραφικά γραφεία είναι οι μεταβιβάσεις χιλιάδων ακινήτων, με το πρόβλημα να διογκώνεται συνεχώς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50.000 μεταβιβάσεις έχουν «κολλήσει» εξαιτίας των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων που αναγράφονται στα συμβόλαια και είναι διαφορετική από την πραγματικότητα.

Όπως αναφέρει το Mega η πραγματική επιφάνεια είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στην Πολεοδομία, στην Εφορία, στους δήμους, στο Κτηματολόγιο κ.α. Οι ιδιοκτήτες εντοπίζουν το πρόβλημα όταν έρχεται να μετρήσει τα τετραγωνικά του ακινήτου ο πολιτικός μηχανικός για να εκδώσει την Hλεκτρονική Ταυτότητα που είναι απαραίτητη για κάθε είδους μεταβίβαση. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με το τετραγωνικά μόνο σε περίπτωση πώλησης τους ακινήτου, κληρονομιάς ή γονικής παροχής.

Οι ιδιοκτήτες εντοπίζουν συνήθως το πρόβλημα όταν έρχεται να μετρήσει τα τετραγωνικά του ακινήτου ο πολιτικός μηχανικός για να εκδώσει την Hλεκτρονική Tαυτότητα που είναι απαραίτητη για κάθε είδους μεταβίβαση.

Να σημειωθεί πως ακόμα και ελάχιστες διαφορές στα εμβαδά που προκύπτουν από τις επιμετρήσεις για την κατάρτιση της Ταυτότητας Κτιρίου (από 1/4/2022) σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στα συμβόλαια κτήσης καθιστούν αδύνατη τη σύνταξη των συμβολαίων.

Εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα είναι εκτός συναλλαγής βγαίνουν έτσι εκτός συναλλαγής και οι ιδιοκτήτες πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις.

ΠΟΜΙΔΑ και συμβολαιογράφοι ζητούν νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι ιδιοκτήτες να μπορούν να προβούν σε μονομερή διόρθωση στοιχείων και συστάσεων οριζοντίου ιδιοκτησίας, ώστε να συμφωνούν με την απεικόνιση της Ταυτότητας Κτιρίου.

Την ίδια στιγμή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι φορολογικές υπηρεσίες περνούν από "κόσκινο" τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, με οποιαδήποτε αιτία, αλλά και διευρύνουν τους ελέγχους σε προηγούμενα έτη, που δεν έχουν παραγραφεί.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που καθορίστηκαν, το 2024 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Οι έλεγχοι θα αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών, που αποτελούν αντικείμενο άλλων ελεγκτικών διαδικασιών. Επίσης οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς, ειδικά μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 800.000 ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/23.04.2024
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/20.05.2024
Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248)
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1082/20.05.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ)» (Β 3617)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2035/15.05.2024
Εγκύκλιος παροχής οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/573 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014»
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2034/16.05.2024
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εξέταση συνδρομής των προϋποθέσεων για την έκδοση απόφασης αδρανοποίησης των κατασχέσεων απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4738/2020.
Περισσότερα »

Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο