Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
Ψηφιακή κάρτα: Επεκτείνεται έως την 1η Ιουλίου η περίοδος υποχρεωτικής εφαρμογής σε Βιομηχανία και Λιανεμπόριο

Παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου η υποχρεωτική εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για την βιομηχανία και το λιανεμπόριο, με απόφαση της υπουργού Εργασίας, Δόμνας Μιχαηλίδου.

Πιλοτικά, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου και τις βιομηχανίες, είχε ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2024, όμως η υποχρεωτική εφαρμογή της -που συνεπάγεται πρόστιμα για τους παραβάτες- ξεκινούσε την 1η Απριλίου 2024 για τη βιομηχανία και την 2η Μαΐου για το λιανεμπόριο. Έως το τέλος του έτους, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα επεκταθεί στην εστίαση και στον τουρισμό.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να συμπέσει χρονικά με την εφαρμογή της Εργάνης ΙΙ, που θα επιτρέπει στους εργοδότες κάθε μήνα να επιλέγουν αν θα δηλώσουν προκαταβολικά το ωράριο ή αν θα κάνουν χρήση της απολογιστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση απόκλισης της καταγραφής του χρόνου εργασίας από τον πραγματικό, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ. Εάν ο εργοδότης παρεμποδίζει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας εξαλείφοντας τα στοιχεία, το πρόστιμο είναι 4.000 ευρώ.

Όπως προβλέπει ο νόμος 4808/2021 στην περίπτωση που δεν ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα εργασίας το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ.

Οι δύο τρόποι δήλωσης του ωραρίου εργασίας

Από το καλοκαίρι, οι επιχειρήσεις-εργοδότες από τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των 600.000 περίπου εργαζομένων τους που απασχολούνται με φυσική παρουσία στον χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, επιλέγοντας ανάμεσα στις δύο δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος 5053/2023:

- στην προδήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών, αλλαγής βαρδιών ή

- στο απολογιστικό σύστημα καταχώρισης, στο τέλος κάθε μήνα, όπου δηλώνονται οι αλλαγές αφού γίνουν.

Αυτή η διαδικασία θα είναι δικαίωμα επιλογής του εργοδότη, δηλαδή, με βάση τις ανάγκες του, θα μπορεί να επιλέγει είτε την προδήλωση ωραρίων και υπερωριών (ότι ισχύει σήμερα), είτε την απολογιστική δήλωση.

Στην πρώτη επιλογή, τα λογιστήρια των επιχειρήσεων θα πρέπει να προδηλώνουν κάθε αλλαγή στο ωράριο εργασίας, με όλες τις γραφειοκρατικές και δεσμευτικές ως προς τους χρονικούς προσδιορισμούς διαδικασίες, ενώ στη δεύτερη επιλογή γλυτώνουν κάθε γραφειοκρατική διαδικασία προαναγγελίας, με μόνη υποχρέωση να ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, στο τέλος κάθε μήνα, για τις αλλαγές των ωραρίων εργασίας που επήλθαν.

Πηγή: insider.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο