Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 70 Χρόνια

Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024
Φορολογικό Νομοσχέδιο: Εξώδικη επίλυση με έκπτωση 20% έως 80% στις προσαυξήσεις

Νέου τύπου ρύθμιση που θα διευκολύνει το Δημόσιο να εισπράττει ταχύτερα τα ποσά που καταλογίζουν οι φορολογικοί έλεγχοι, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια από μαζικές προσφυγές που μοναδικό σκοπό έχουν την ελάφρυνση των ποινών της εφορίας, περιλαμβάνει σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που καταθέτει προς διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με τις νέες διατάξεις, εγκαινιάζεται μια νέα δυνατότητα εξώδικης επίλυσης χιλιάδων φορολογικών διαφορών, η οποία θα προσφέρει και σημαντική μείωση προστίμων για όσους αναγνωρίζουν την οφειλή τους και δεν προσφύγουν στα δικαστήρια για να ακυρώσουν τον φορολογικό έλεγχο.

Η νέα δυνατότητα δεν συνιστά «περαίωση» αλλά επιχειρεί να κάνει «by pass» στα δικαστήρια. Θα αρκεί ο φορολογούμενος να καταθέσει μία δήλωση ότι αναγνωρίζει την οφειλή όπως αυτή προκύπτει να την πληρώσει, μετά τον έλεγχο που δέχτηκε από την εφορία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο φορολογούμενος θα μπορεί να μειώσει τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα που του έχουν επιβληθεί, σε ποσοστό από 20% έως και 80%.

Πώς θα λειτουργήσει

Η αίτηση πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον φορολογούμενο και μέσα στην ίδια προθεσμία που υπάρχει για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της ΔΕΔ ή προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (30 ή 60 μέρες αντίστοιχα).

Η διαδικασία αυτή εισάγεται στον νέο Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, συνιστά την μετεξέλιξη της (επιτυχημένης) Επιτροπής Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών του νόμου 4714/2020, η λειτουργία της οποίας κρίθηκε ως ιδιαιτέρως σημαντική κατά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα τη σχετική διάταξη  (άρθρο 76 του προς διαβούλευση φορολογικού νομοσχεδίου) θεσπίζεται η δυνατότητα του φορολογουμένου να αναγνωρίσει την ύπαρξη και το ποσό της κύριας οφειλής του σε διάφορα στάδια μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, αλλά πριν από την πρώτη συζήτηση της προσφυγής του στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο.

Μέχρι τώρα, αυτό δεν προβλεπόταν στον κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Ο Φορολογούμενος είχε δυνατότητα να αναγνωρίσει την ύπαρξη και τα ποσά της κύριας οφειλής του μόνο αν εκκρεμούσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια. Συνήθως δηλαδή μετά από χρόνια και αφού είχαν συσσωρευθεί μεγάλες προσαυξήσεις στα πρόστιμα.

Με το νέο καθεστώς, διευκολύνεται η πληρωμή για τον φορολογούμενο και η είσπραξη για το δημόσιο, καθώς θα μπορεί ταχύτερα να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Δόσεις και εκπτώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, με το νέο σύστημα η έκπτωση προστίμων θα φτάνει πλέον στο 80% για εφάπαξ εξόφληση, το οποίο θα μειώνεται σταδιακά ανάλογα με τις δόσεις, σε έως 30% και 20%, για όσους επιλέξουν εξόφληση σε 2 ή και έως 3 έτη ενδεχομένως (24 δόσεις και άνω).

Με βάση το ισχύον καθεστώς σήμερα, προς εξέταση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης έρχονταν φορολογικές διαφορές κατόπιν ελέγχου, μόνον εφόσον εκκρεμούσαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος θα προβάλλει έναν τουλάχιστον από τους εξής πέντε πιθανούς λόγους ή ισχυρισμούς:

1) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρέλευσης του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

2) Παραγραφή λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

3) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου, λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

4) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

5) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων γενικώς, αναλόγως και του τρόπου εξόφλησης. Με το σύστημα αυτό, όποιος φορολογούμενος έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει εφάπαξ ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, έπαιρνε έκπτωση 75% στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και στα πρόστιμα.

Πηγή: newmoney.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/19.04.2024
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1059/18.04.2024
Ψηφιακή υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς προς τα πρόσωπα της παρ. 3 άρθρου 25 του ν. 2961/2001 - «Δήλωση φόρου δωρεάς ακινήτων, κινητών και χρημάτων προς τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001, μέσω της εφαρμογής myPROPERTY
Α.Υ.Ο. Α 1060/19.04.2024
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3
Α.Υ.Ο. Α 1056/12.04.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1143/21.9.2023 (Β 5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1055/09.04.2024
Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α 167)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2024
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, περί αναδοχής οφειλών από Ο.Τ.Α.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2024
Νέα κατάταξη, από 01.04.2024, σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2024, λόγω αύξησης του νόμιμου κατώτατου ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/2024
Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α/20.12.23)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Περισσότερα »
Γιώργου Δαλιάνη - Μαρίας Πουρνιά - Νίκης Χατζοπούλου:
Ανέγερση και πώληση οικοδομής από συνιδιοκτήτες οικοπέδου
Αθανασίου Λ. Βουθούνη:
Φορολογική και λογιστική μεταχείριση της ανέγερσης κτίσματος με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή (τρίτου)
Βασιλικής Ηλιοπούλου:
Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ
Γεωργίου Παλαιτσάκη:
Οι 20 σημαντικές αλλαγές σε φορολογία και οι συναλλαγές του νέου φορολογικού νόμου που εφαρμόζονται από 1.1.2024
Γεωργίου Ι. Δουκίδη:
Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Κλάδο.
Γιώργου Δαλιάνη - Νάνσυ Καλλιανιώτη - Νίκης Χατζοπούλου:
Τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό παρατείνουν την παραγραφή
Αργύρη Καβουρίνου:
Απασχόληση - εργασία ανηλίκου
Γιώργου Δαλιάνη - Παναγιώτη Παπασταύρου - Νίκης Χατζοπούλου:
Θεώρηση συμφωνητικού από Εφορία και έννομες συνέπειες ως προς το κύρος της συναλλαγής
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο