Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024
Φορολογικές δηλώσεις: 4 νέες απαλλαγές για νέους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες

Άκρως ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς θα ισχύσει στις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για χιλιάδες νέους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δραστηριότητές τους.

Για τους εν λόγω αυτοαπασχολούμενους θα ισχύσουν ταυτόχρονα 4 νομοθετικές ρυθμίσεις, που προβλέπουν μειωμένους συντελεστές επιβολής φόρων και εξαιρέσεις από πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με τον ν. 4646/2019, τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν οι εμποροβιοτέχνες και ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις κατά τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους, φορολογούνται πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%, μειωμένο κατά 50% σε σύγκριση με τον ισχύοντα κανονικό συντελεστή, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους κατά το προηγούμενο έτος δεν υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα απαλλαγούν πλήρως από τα νέα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης και από το τέλος επιτηδεύματος, ενώ η προκαταβολή φόρου εισοδήματος θα είναι μειωμένη κατά 50%.

Ειδικότερα, για τις νεοσύστατες ατομικές επιχειρήσεις που τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2023, ισχύουν φέτος οι παρακάτω 4 ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις:

1. Επιβολή φόρου εισοδήματος με συντελεστή μόλις 4,5% επί των καθαρών φορολογητέων εισοδημάτων του 2023

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπεται ότι για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας μειώνεται κατά 50%, εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι με τον ν. 4646/2019 προβλέπεται ότι από το φορολογικό έτος 2020 ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας των αυτοαπασχολουμένων μειώθηκε από το 22% στο 9%, όσα φυσικά πρόσωπα προέβησαν από το 2021 και μετά σε δήλωση έναρξης επαγγέλματος ιδρύοντας νέες ατομικές επιχειρήσεις θα έχουν φέτος το προνόμιο της φορολόγησης των καθαρών εισοδημάτων τους, για το προηγούμενο έτος (για το 2022), με έναν πολύ χαμηλό συντελεστή φόρου, της τάξεως του 4,5%.

Πιο αναλυτικά, με δεδομένο ότι η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% ισχύει κατά τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα του εκάστοτε κρινόμενου φορολογικού έτους δεν έχουν υπερβεί τα 10.000 ευρώ, θα ισχύσουν τα εξής:

για όσους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2021, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2023, διότι το έτος αυτό ήταν το τρίτο έτος λειτουργίας τους,

για όσους επιχειρηματίες κι επαγγελματίες προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2022, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2023 και για το φορολογικό έτος 2024. Κι αυτό διότι το 2023 ήταν το δεύτερο έτος λειτουργίας τους και το 2024 είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους,

για όσους προέβησαν σε έναρξη επαγγέλματος το 2023, η εφαρμογή του πολύ χαμηλού συντελεστή 4,5% θα ισχύσει για το φορολογικό έτος 2023, για το φορολογικό έτος 2024 και για το φορολογικό έτος 2025. Κι αυτό διότι το 2023 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας τους, το 2024 είναι το δεύτερο έτος λειτουργίας τους και το φορολογικό έτος 2025 θα είναι το τρίτο έτος λειτουργίας τους.

2. Απαλλαγή από τα νέα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης.

 

Οι ατομικές επιχειρήσεις που κατά το φορολογικό έτος 2023 θεωρούνταν νεοσύστατες, υπό την έννοια ότι διένυσαν το 1ο ή το 2ο ή το 3ο έτος λειτουργίας τους, απαλλάσσονται και από την εφαρμογή του νέου συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος με βάση τον κατώτατο μισθό, τα έτη λειτουργίας και το ύψος του τζίρου, το οποίο προβλέπει ο φορολογικός νόμος 5073/2023. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, η παράγραφος 1 του άρθρου 28Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 17 του ν. 5073/2023 προβλέπει εξαίρεση από την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος.

3. Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος των 325 ευρώ, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την έναρξη εργασιών.

Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπληρώσει καν τριετή λειτουργία δεν θα καταβάλουν φέτος τέλος επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2023.

4. Επιβολή μειωμένου συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος περιορίζεται στο μισό.

Συνεπώς, για κάθε νεοσύστατη ατομική επιχείρηση, είτε ασκείται από εμποροβιοτέχνη είτε από ελεύθερο επαγγελματία, ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2023 θα μειωθεί από το 55% στο 27,5%, εφόσον κατά τη διάρκεια του 2023 η επιχείρηση απέκτησε για πρώτη φορά εισόδημα (κέρδος) από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εννοείται ότι εάν η επιχείρηση λειτούργησε το 2023 για δεύτερη ή για τρίτη χρονικά και, αντίστοιχα, κατά το φορολογικό έτος 2022 ή κατά τα φορολογικά έτη 2021-2022 είχε ζημίες, δεν επιβαρύνθηκε καθόλου με προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Πηγή: naftemporiki.gr

 

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο