Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 69 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024
Στον αυτόματο οι φορολογικές δηλώσεις: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και Ε2 μετά τον ΦΠΑ

Στον αυτόματο πιλότο θα μπουν οι φορολογικές δηλώσεις αφού η φορολογική διοίκηση θέτει σε εφαρμογή έξτρα μπλόκο στη φοροδιαφυγή με προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προσυμπληρωμένες θα είναι τα επόμενα δύο χρόνια οι δηλώσεις Ε2 για τα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς και οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών σε πρώτο στάδιο και φυσικών προσώπων σε δεύτερο στάδιο.

Το εναρκτήριο λάκτισμα γίνεται με τις φετινές δηλώσεις ΦΠΑ που θα είναι κλειδωμένες για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και την αυτόματη δήλωση φόρου εισοδήματος για ένα εκατομμύριο φορολογούμενους που απέκτησαν το 2023 εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις και δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση, για να επεκταθεί από το επόμενο έτος σε προ συμπληρωμένα δεδομένα σε εισοδήματα από ακίνητα, συμμετοχές στο κεφάλαιο εταιρειών κλπ.

Οι περισσότεροι κωδικοί του εντύπου Ε2 στο οποίο οι φορολογούμενοι εμφανίζουν τα εισοδήματα από ενοίκια ή κενά και δωρεάν παραχωρημένα ακίνητα θα έχουν συμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη ζωή 3.300.000 φορολογούμενων που έχουν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, θα είμαστε μπροστά σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό, με την πλήρη αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των βασικών φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο από φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Το «κλείδωμα» ξεκινάει από το ΦΠΑ

Το «κλείδωμα» ξεκινάει από τις δηλώσεις ΦΠΑ. Από το 2026 πιθανότερα το μέτρο θα επεκταθεί και στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που θα είναι επίσης κλειδωμένες και προπληρωμένες.

Οι φορολογούμενοι θα βλέπουν έτοιμες για ηλεκτρονική υποβολή τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, καθώς έχουν προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ τα ποσά των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκμετάλλευση ακινήτων και κινητές αξίες καθώς επίσης και όλα τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν και προκαταβλήθηκαν.

Επιπλέον, θα είναι προσυμπληρωμένα και όλα τα ποσά των δαπανών που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τον φόρο ή το εισόδημα.

Ήδη τα δεδομένα για τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ορισμένες κατηγορίες επιδομάτων και κινητών αξιών εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα κάθε χρόνο στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οπότε με την προσυμπλήρωση των δεδομένων για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, η διαδικασία συμπλήρωσης των δηλώσεων θα είναι αυτοματοποιημένη για τη συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων.

Δυνατότητα απόκλισης 30%

Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 οι δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις ελεύθερους επαγγελματίες είναι κλειδωμένες με την ΑΑΔΕ να ξεκαθαρίζει ότι τα έσοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και αντίστοιχα τα έξοδα που υποβάλλονται στη δήλωση ΦΠΑ δεν μπορεί να είναι περισσότερα από αυτά που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Για αρχή, θα υπάρχει δυνατότητα απόκλισης από τον κανόνα εσόδων – εξόδων σε ποσοστό 30% διακριτά για έσοδα και έξοδα. Ωστόσο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ΑΑΔΕ θα επανεξετάσουν το ποσοστό απόκλισης στους επόμενους μήνες, με σκοπό τη σταδιακή μείωση και τον τελικό μηδενισμό του.

Οι δηλώσεις ΦΠΑ θα είναι αυτόματα προσυμπληρωμένες από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myDATA. Αυτό σημαίνει ότι κανένας επαγγελματίας δεν θα μπορεί να δηλώσει λιγότερα έσοδα, αλλά ούτε και περισσότερες δαπάνες από εκείνες που έχουν περάσει στα MyData.

Όσον αφορά στα έσοδα - Εκροές ΦΠΑ επιτρέπεται:

η μεταφορά ποσών από κωδικό εκροών σε έτερο κωδικό εκροών με κατηγορία ΦΠΑ 0%.

η υποβολή περισσότερων εσόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διόρθωσης εσόδων επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 11.4 - Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής με ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

Για τα Έξοδα - Εισροές ΦΠΑ επιτρέπεται:

η μεταφορά ποσών από κωδικό εισροών σε έτερο κωδικό εισροών για όλες τις κατηγορίες εξόδων.

η υποβολή λιγότερων εξόδων από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

σε περίπτωση αντικειμενικής δυσχέρειας διαβίβασης εξόδων η χρήση εναλλακτικού τρόπου προσυμπλήρωσης με Τύπο Παραστατικού 14.30 - Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό) και διακριτή αναφορά στα σχόλια με την ένδειξη «Δυσχέρεια Συσχέτισης».

παρακολουθείται συστημικά η ετεροχρονισμένη δήλωση εξόδων, σε επόμενη φορολογική περίοδο ΦΠΑ από αυτή που αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων παραστατικών και εμφανίζεται στο myDATA, εντός όμως της χρήσης που αφορούν.

Πηγή: imerisia.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2011/21.02.2024
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2024, λόγω αναπηρίας αφενός για τα οχήματα που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ) και αφετέρου περιπτώσεις αναπήρων που έληγε η απόφαση απαλλαγής την 31/12/2023 λόγω λήξης της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ (ή της ΑΣΥΕ).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2010/16.02.2024
Παροχή διευκρινίσεων περί των εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εξοφλούνται μέσω EFT/POS, κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία Α 1098/2022 (Β 3940) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1027/16.02.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1098/13.07.2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής "είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ."» (Β 3940).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1025/16.02.2024
Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2023.
Α.Υ.Ο. Α 1023/20.01.2024
Όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, ποσότητες και διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στο πλαίσιο Συμφωνίας Έδρας με την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 9/13.02.2024
Χορήγηση εφάπαξ παροχής σε κληρικούς (άρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α 7/20.12.2023)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 8/13.02.2024
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2024: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών-υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μισθωτών μηχανικών, που απασχολούνται...
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 01/15.01.2024
Νέο νομικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων εξ ιδίου δικαιώματος (λόγω γήρατος/αναπηρίας), με την αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α 85). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 45/15.09.2023
Ασφαλιστικές εισφορές εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 44/30.08.2023
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσων εισφορών σε δικαιούχους του δημοσίου.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο