Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Τετάρτη 24 Μαϊου 2023
"Παίρνει μπροστά" ο εξωδικαστικός, εγκρίνονται 3 στις 4 αιτήσεις

Ύστερα από αρκετούς μήνες, ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τη διευθέτηση οφειλών σε τράπεζες, servicers και Δημόσιο, άρχισε να παίρνει μπροστά, ενώ οι χρηματοδοτικοί φορείς έχουν ανεβάσει στο 74% το ποσοστό των αιτήσεων που εγκρίνουν. Η Κομισιόν επισημαίνει, πάντως, ότι τα δάνεια που έχουν ρυθμισθεί εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των «κόκκινων» δανείων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα oι εξωδικαστικές αναδιαρθρώσεις εξελίσσονται καλά. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα έως το τέλος Μαρτίου 2023 αντιστοιχούν σε 7,7 δισ. ευρώ χρέους.

Έχουν αξιολογηθεί μέχρι στιγμής αιτήσεις που αντιπροσωπεύουν το 54% του συνολικού χρέους, υποδεικνύοντας επιτάχυνση του ρυθμού επεξεργασίας από την προηγούμενη έκθεση.

Το 18% του χρέους, δηλαδή 1,4 δισ. ευρώ, έχει ήδη αναδιαρθρωθεί.

Ένα επιπλέον ποσοστό 6% των αιτήσεων, δηλαδή 500 εκατ. ευρώ, βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, ενώ η σημαντική συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων σημαίνει ότι ο αριθμός των αναδιαρθρώσεων είναι πιθανό να αυξηθεί.

Ωστόσο, οι αναδιαρθρώσεις εξακολουθούν να καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρους του παλαιού μη εξυπηρετούμενου χρέους μέχρι σήμερα.

Ανεβασμένο είναι το μέσο ποσοστό έγκρισης αιτήσεων εκ μέρους του Δημοσίου και των χρηματοδοτικών φορέων, όπως σημειώνει η Επιτροπή. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ανέρχεται στο 92% για τον δημόσιο τομέα και σε 74% για τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, με άνοδο από τον Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά έγκρισης εκ μέρους των οφειλετών από την αρχή λειτουργίας της πλατφόρμας ανέρχονται σε 66% για διμερείς αναδιαρθρώσεις και 54% για πολυμερείς αναδιαρθρώσεις.

Η Κομισιόν τονίζει, πάντως, ότι μετά τη ρύθμιση των δανείων δεν σημαίνει πως το πρόβλημα έχει λυθεί οριστικά. Θα είναι ζωτικής σημασίας, τονίζει, να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων έως ότου θα είναι βέβαιο ότι τα δάνεια εξυπηρετούνται εκ νέου κανονικά.

Εκτός από τον εξωδικαστικό, όμως, η Επιτροπή σημειώνει ότι υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον για τα άλλα εργαλεία του νέου πτωχευτικού νόμου, όπως η πλατφόρμα δεύτερης ευκαιρίας (δηλαδή η βασική διαδικασία αφερεγγυότητας) και, ακόμη λιγότερο, για τη δικαστική διαδικασία διευθέτησης και τον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης.

Αυτό, αναφέρει η Επιτροπή, θα μπορούσε εν μέρει να αποδίδεται σε μια αντίληψη έλλειψης αξιόπιστης απειλής αναγκαστικών μέτρων, όπως οι πλειστηριασμοί. Θα είναι χρήσιμο, τονίζει, να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης των οφειλετών και των συμβούλων τους (δικηγόροι, λογιστές) για αυτά τα νέα εργαλεία.

Αντίθετα, υπήρξε μια απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος για καταγραφή ευάλωτων οφειλετών, μετά την πρόσφατη απόφαση των τραπεζών για τη στήριξή τους με επιδότηση στους τόκους δανείων. Ως αποτέλεσμα, 2 950 οφειλέτες έλαβαν πιστοποιητικό ευάλωτου οφειλέτη έως το τέλος Μαρτίου 2023, ενώ εκκρεμούν άλλες 36.483 αιτήσεις.

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο