Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 26 Μαρτίου 2023
Τι αλλάζει με το ψηφιακό μητρώο για κάθε ακίνητο

«Ψηφιακή ακτινογραφία» για κάθε ακίνητο θα έχει στη διάθεσή της σύντομα η Εφορία και θα μπορεί να βλέπει -ανά πάσα στιγμή και ανάλογα με τη χρήση- ποια πρέπει να είναι η σχέση του ακινήτου με τα δημόσια ταμεία, δηλαδή με τα τεκμήρια και τους φόρους!

Με τη νέα εφαρμογή η Εφορία θα γνωρίζει οποιαδήποτε στιγμή αν το ακίνητο μισθώνεται ή υπεκμισθώνεται, αν ιδιοκατοικείται ή αν έχει απλώς παραχωρηθεί προς χρήση σε κάποιον συγγενή η φίλο. Οι δε ελεγκτές της Εφορίας θα μπορούν να κάνουν ευκολότερα τις διασταυρώσεις με τα αρχεία της Πολεοδομίας, του Κτηματολογίου, του ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ. για να «τσεκάρουν» αν όντως οι φορολογούμενοι έχουν αποτυπώσει την πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας τους.

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργεί μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την αξία και τη χρήση όλων των ακινήτων των φορολογουμένων. Θα ονομάζεται Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου, που έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά έτη η ΑΑΔΕ, βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων.

Επίσης θα περιλαμβάνει και όλα τα στοιχεία για τις μισθώσεις ακινήτων, αφού σε αυτό οι μεν ιδιοκτήτες θα υποχρεούνται να δηλώνουν σε ξεχωριστά πεδία αν εκμισθώνουν τα ακίνητά τους, οι δε ενοικιαστές θα πρέπει να εμφανίζουν τα ακίνητα για τα οποία καταβάλλουν ενοίκια και να δηλώνουν και τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων που πληρώνουν.

Αυτόματη ενημέρωση

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης, το μητρώο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του. Τα δεδομένα αυτού του μητρώου θα διασυνδεθούν:

1) Με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών τους δηλώσεων, οι δε δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται κι αυτές στα δικά τους έντυπα Ε1. Ετσι, τα ποσά των φορολογητέων εισοδημάτων από ακίνητα αλλά και τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες θα υπολογίζονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

2) Με τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο. Η διασταύρωση των δύο αρχείων θα φέρει χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αντιμέτωπους με πρόστιμα, αλλά και με αναδρομικά τεκμήρια ή και με επιστροφές ΕΝΦΙΑ.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δήλωσαν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο ώστε να τα κατοχυρώσουν ως ιδιοκτησία, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην Εφορία είτε ολόκληρα είτε δεν εμφανίζουν το πραγματικό τους εμβαδόν ή την κατάσταση του ακινήτου, με στόχο την πληρωμή λιγότερων φόρων και συγκεκριμένα:

- Να είναι μικρότερος ο ετήσιος ΕΝΦΙΑ.

- Να ξεφεύγουν από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης.

- Να αποφύγουν κατασχέσεις για χρέη προς την Εφορία ή τις τράπεζες.

Αντίθετα, στο Κτηματολόγιο δήλωσαν ολόκληρη την περιουσία τους προκειμένου να την κατοχυρώσουν έναντι των γειτόνων ή άλλων που την επιβουλεύονται ή έναντι του Δημοσίου.

Όπου εντοπιστούν διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων σε Εφορία και Κτηματολόγιο οι φορολογούμενοι θα κληθούν για εξηγήσεις και για να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις ώστε να ταυτιστούν τα δύο αρχεία. Εκεί, όμως, αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς:

- Θα επανυπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους αλλά και των προηγούμενων ετών, όπως και άλλοι φόροι και τέλη που βαρύνουν τα ακίνητα.

- Θα επανυπολογιστούν και τα τεκμήρια για το τελευταίο και τα προηγούμενα έτη, με βάση τη νέα αξία της ακίνητης περιουσίας που σημαίνει την επιβολή και αναδρομικών φόρων εισοδήματος.

Πηγή: newmoney.gr

 

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο