Τρίτη, 30 Μαϊου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023
Υψηλότεροι στόχοι ελέγχων από την ΑΑΔΕ και το 2023

Εκατοντάδες φορολογικούς ελέγχους σε πλούσιους φορολογούμενους και μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποίησε το 2022 η ΑΑΔΕ, ενώ για το 2023 έχει θέσει υψηλότερα τους αριθμητικούς στόχους των ελέγχων, τόσο για τους «μεγάλους» όσο και για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της ΑΑΔΕ, το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια του 2022, συνολικά 923 φορολογικούς ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 167,5 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό εισπράχθηκαν 8,54 εκατ. ευρώ, ενώ 30,1 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από ελέγχους των προηγουμένων ετών. Σε σχέση με το 2021, ο αριθμός των διενεργηθέντων ελέγχων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι μικρότερος κατά 24,2%.

Επίσης, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, διενήργησε 693 φορολογικούς ελέγχους το 2022, από τους οποίους βεβαίωσε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 282,20 εκατ. ευρώ.

Το 2021 είχαν πραγματοποιηθεί μόλις 487 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ποσού 199,20 εκατ. ευρώ. Αυξήθηκαν δηλαδή οι έλεγχοι στις μεγάλες επιχειρήσεις κατά 42,3% και το ποσό των φόρων και προστίμων που καταλογίστηκαν αυξήθηκαν κατά 41,6%.

Το ποσό που εισπράχθηκε το περασμένο έτος ανήλθε σε 282,2 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν 48,92 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι σε απάτες

Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης το 2022, οι οποίες αφορούν κυρίως διασυνοριακές απάτες και κυρίως απάτες τύπου καρουζέλ και εξαφανισμένων εμπόρων.

Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) διενήργησαν 176 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ και άλλες 938 έρευνες για μεγάλη φοροδιαφυγή και εντόπισαν διαφυγόντα έσοδα συνολικού ύψους 28,32 εκατ. ευρώ και 467,40 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Στις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και απάτης στον ΦΠΑ και βρέθηκαν παραβάσεις σε 147 περιπτώσεις ή στο 83,5% των ελεγχόμενων υποθέσεων.

Στις 147 υποθέσεις απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων και πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ΑΦΜ που παγώνουν τα τελευταία χρόνια. Το 2021 η Εφορία είχε «παγώσει» 139 ΑΦΜ το 2020 απενεργοποίησε 144 ΑΦΜ και το 2019 οι παραβάσεις που οδήγησαν σε απενεργοποίηση ΑΦΜ ήταν 116.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των διαφυγόντων εσόδων που καταλογίστηκε από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ανήλθε σε 495,72 εκατ. ευρώ, που δείχνει αναλογικά με τον αριθμό των ελεγχόμενων, ότι πρόκειται μεγάλες υποθέσεις.

Παράλληλα οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. διενήργησαν επίσης 21.087 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους και εντόπισαν παραβάσεις σε 9.630 επιχειρήσεις που έλεγξαν. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων εσόδων που εντοπίστηκαν από τους ελέγχους αυτούς ανήλθε σε 7,32 εκατ. ευρώ και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν έφθασαν τα 18,58 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι στους μικρούς

Ακόμη, οι ΔΟΥ ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 18.026 ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ 4.421 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.).

Πηγή: sofokleousin.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1084/26.05.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (ΕΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (ΕΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26.5.2023.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1079/22.05.2023
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της εταιρείας «Κ.Α.Ε. Α.Ε.» στον Κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων «Β. Πύρρος»
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1072/18.05.2023
Εξαίρεση από την υποβολή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.07.2000 (Β 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνητικών για την εταιρεία WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε. με Α.Φ.Μ.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2036/23.05.2023
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών εισοδημάτων που καταβάλλονται στους κληρονόμους των δικαιούχων
Κ.Υ.Α. Α 1082/26.05.2023
Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 5043/2023 (Α 91) περί αυτοδίκαιης διαγραφής ατομικών οφειλών αποβιωσάντων στον σεισμό της Σάμου της 30ής Οκτωβρίου 2020, καθώς και των γονέων και των αδελφών αυτών.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22/2023
Ασφαλιστικές Εισφορές Διατακτικών Σίτισης - Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο