Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
Σημάδια μείωσης της φοροδιαφυγής μετά τα ηλεκτρονικά βιβλία

Σαρωτικούς ελέγχους ανά κλάδο επιχειρήσεων ξεκινά η ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλώσει ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολογική διοίκηση έχει στα χέρια της ποιοτικά στοιχεία από τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και με βάση αυτά θα διενεργήσει ένα μεγάλο ποσοστό στοχευμένων ελέγχων. Είναι ενδεικτικό ότι σε μεγάλο κλάδο της ελληνικής οικονομίας διαπιστώθηκε ότι το 10% των επιχειρήσεων ξεφεύγει τόσο ως προς τα έσοδα όσο και ως προς τις δαπάνες από το υπόλοιπο 90% του κλάδου.

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο 10% μπαίνουν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και επί της ουσίας εάν έχει παραβιασθεί η φορολογική νομοθεσία.

Όπως αναφέρει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, με τα υπάρχοντα στοιχεία μπορούν να εντοπιστούν όχι μόνο ταχύτερα, αλλά και με μεγάλη αξιοπιστία, παραβατικές συμπεριφορές. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πλέον μπορεί να εξαχθεί με το πάτημα ενός κουμπιού είναι οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων. Ανά πάσα στιγμή ο ελεγκτής γνωρίζει όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτό, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες φοροδιαφυγής, ακόμα και κυκλώματα, ο έλεγχος "ανοίγει" αυτόματα. Επί της ουσίας, το ελεγκτικό κομμάτι έχει αυτοματοποιηθεί και οι περισσότερες πληροφορίες προκύπτουν από τα δεδομένα που παράγουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Με βάση τα ανωτέρω, οι έλεγχοι το 2023 θα βασιστούν και στα στοιχεία που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, κυρίως αυτής που συντελείται στον τομέα του ΦΠΑ. Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών τονίζει ότι από τη βελτίωση της συμμόρφωσης μπορούν να εισπραχθούν περίπου 1 δισ. ευρώ, ενώ από την άμεση φορολογία περίπου 500 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν στο φως εισοδήματα που μέχρι σήμερα βρίσκονται εκτός φορολογίας. Σημειώνει, παράλληλα, ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα συμβάλουν στον εντοπισμό ψευδών δηλώσεων πιστωτικών ΦΠΑ.

Όπως εξηγεί στέλεχος της φορολογικής διοίκησης, είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο. Συγκεκριμένα ,οι επιχειρήσεις που έχουν μεγάλη διαφορά ως προς τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και στις δαπάνες, από τον μέσο όρο του κλάδου μπαίνουν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σου δίνει έναν "μπούσουλα" για τη δραστηριότητα του κάθε κλάδου ξεχωριστά και τις δαπάνες που πραγματοποιεί.

Πλέον είναι γνωστά τα προβλήματα και οι ανάγκες του κάθε κλάδου. Τα στοιχεία αποστέλλονται και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και με βάση αυτά μπορεί να γίνει καλύτερος σχεδιασμός της φορολογικής πολιτικής. Δεν είναι δηλαδή τα ηλεκτρονικά βιβλία απλώς ένα εργαλείο για τον ελεγκτικό μηχανισμό, αλλά και για την άσκηση φορολογικής πολιτικής. Μάλιστα, σημειώνει το ίδιο στέλεχος ότι, εάν τα στοιχεία υπήρχαν την περίοδο της πανδημίας, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης θα μπορούσε να είναι στοχευμένος, ανάλογα με τους κλάδους που είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

Παράλληλα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία, συμβολή στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής θα έχει και το νέο ηλεκτρονικό όπλο "'EλεγχοςLive". Τη στιγμή που διενεργείται ο επιτόπιος έλεγχος, οι ελεγκτές θα βλέπουν στο tablet τους το φορολογικό προφίλ των ελεγχόμενων. Θα μπορούν να διαπιστώσουν εάν έχουν ιστορικό παραβατικότητας, εάν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ)και εάν έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA. Αμέσως μετά τον έλεγχο θα εκδίδουν σημείωμα διαπιστώσεων και θα επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις.

Με βάση τον σχεδιασμό, οι επιτόπιοι έλεγχοι με tablets θα επεκταθούν σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και της διάθεσης καυσίμων.

Μέσω της πλατφόρμας "'EλεγχοςLive", οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να διαπιστώνουν και να πιστοποιούν παραβάσεις.

Στρατηγικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η ψηφιοποίηση των ελέγχων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με περιορισμό της γραφειοκρατίας και του χρόνου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Σχέδιο δράσης

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι έως το τέλος του έτους, μεταξύ άλλων, θα ενεργοποιηθούν:

- Η ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.

- Η πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας και η ανάπτυξη διαδικτυακής υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

- Η εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας.

- Η επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

- Η αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

- Η πλατφόρμα ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα.

- Η αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Πηγή: capital.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1035/22.03.2023
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών.
Α.Υ.Ο. Α 1033/21.03.2023
Παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2023
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1021/24.02.2023
Αναβάθμιση λειτουργούντων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) με εξαίρεση των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) Ταξιμέτρων.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2014/14.03.2023
Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση ως προς τέλη κυκλοφορίας έως και το έτος 2022, των αναπηρικών οχημάτων που ελέγχθηκαν από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για την αντιμετώπιση των αναπηρικών οχημάτων που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, αναφορικά με τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.
Κ.Υ.Α. Α 1028/07.03.2023
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2021 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167).
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 20/2023
Εισφορές ασκούμενων, δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4997/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 19/2023
Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης έως 31.12.2016 στον π. Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης και στον π. Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 18/2023
Ασφαλιστικό καθεστώς αναβατών και μαθητευόμενων αναβατών του π. Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (π. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.) στον e-Ε.Φ.Κ.Α
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/2023
«Αναπροσαρμογή από 1/1/2023: α) του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών, β) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου εφάπαξ παροχών (πρόνοιας), του e-ΕΦΚΑ έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών- υγειονομικών, που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και γ) των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών, κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., έμμισθων δικηγόρων Δημοσίου και μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 11/10.02.2023
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2023 Μη Μισθωτών, Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων, Αγροτών.
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο