Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023
Πλαφόν 3% και φέτος στις αυξήσεις ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων

Τον κίνδυνο εκρηκτικής ανόδου των ενοικίων δημιουργεί ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού, που πλήττει ήδη επιχειρήσεις όλων των κλάδων - και βέβαια τους καταναλωτές και τα νοικοκυριά. Ο κίνδυνος γίνεται μεγαλύτερος, καθώς στα περισσότερα συμβόλαια μίσθωσης - ιδιαίτερα στα επαγγελματικά - περιλαμβάνεται όρος για τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος συν κάποιες εκατοστιαίες μονάδες επιπλέον.

Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί γενικευμένη αύξηση των ενοικίων κατά 8% με 10% (πληθωρισμός 7% συν μία έως τρεις μονάδες), γεγονός που θα έφερνε στα πρόθυρα λουκέτου δεκάδες χιλιάδες εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις, παραμένει φέτος σε ισχύ η ρύθμιση για επιβολή ανώτατου ορίου (πλαφόν) 3% στις αυξήσεις ενοικίων επαγγελματικών ακινήτων.

Το πλαφόν αφορά τα ενοίκια γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και άλλων χώρων επαγγελματικής εγκατάστασης.

Ειδικότερα, με βάση την πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 96 του Ν. 5007/22, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του 3% στις ετήσιες αναπροσαρμογές μισθωμάτων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων και συμβάσεων.

"Ελεύθερο" σε επενδυτές και Δημόσιο

Από το πλαφόν εξαιρούνται οι θεσμικοί επενδυτές ακινήτων και το Δημόσιο. Ειδικότερα, στη διάταξη προβλέπεται ότι δεν ισχύει ο περιορισμός του +3% για:

Τα καταστήματα σε εμπορικά κέντρα συνολικής επιφανείας άνω των 15.000 τ.μ.

Ακίνητα που ανήκουν σε εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και σε οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων

Ακίνητα εταιρειών με μοναδικό μέτοχο (100%) το Δημόσιο, καθώς και των θυγατρικών τους

ΠΟΜΙΔΑ: Ευνοούνται οι μεγαλοϊδιοκτήτες

Η εξαίρεση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, καθώς επιτρέπει σε μεγαλοϊδιοκτήτες και στο Δημόσιο να αυξήσουν τα ενοίκια "όσο θέλουν ή όσο μπορούν", ενώ επιβάλλεται ουσιαστικό "πάγωμα" στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) επισημαίνει ότι «η ρύθμιση αυτή στρέφεται εναντίον της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας, είναι μονομερής και χωρίς κανένα αντίβαρο υπέρ της, όπως η αναγκαία πλέον μείωση της φορολογίας των μισθωμάτων. Ταυτόχρονα αφήνει ανενόχλητη τη μεγάλη ιδιοκτησία και το Δημόσιο».

"Παράθυρα" για αυξήσεις

Πάντως, κατά την ΠΟΜΙΔΑ, υπάρχουν "παράθυρα" καταστρατήγησης της διάταξης για το πλαφόν 3% στις αυξήσεις ενοικίων. Σε σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε χθες η ομοσπονδία, αναφέρεται σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να ζητήσει δικαστικώς τη μη εφαρμογή της ρύθμισης και τη συμφωνημένη αναπροσαρμογή του μισθώματος.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, αυτό θα μπορούσε να γίνει

Αν το μίσθωμα είχε παραμείνει επί σειρά ετών αμετάβλητο

Εάν λήγει η μίσθωση και συνάπτεται νέα συμφωνία

Εάν ιδιοκτήτης και ενοικιαστής έχουν συμφωνήσει για μεγαλύτερη αύξηση και η συμφωνία έχει υπογραφεί μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ που περιλαμβάνει την τροπολογία για το 2023. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο ενοικιαστής πρέπει να δηλώνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη πλαφόν και ότι παραιτείται από αυτό.

Πηγή: sofokleousin.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο