Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023
Με χαμηλότερο επιτόκιο και μεγαλύτερο κούρεμα η ρύθμιση οφειλών μέσω εξωδικαστικού

'Αλλη μία προσπάθεια να "ξεκολλήσουν" τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ξεκινούν το υπουργείο Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, έχοντας πλέον διαπιστώσει ότι δεν αποδίδει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό οφειλετών - επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων - κατορθώνει να ενταχθεί στις διατάξεις του και να ρυθμίσει ληξιπρόθεσμα χρέη, ενώ μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις λιμνάζουν στα συρτάρια.

Πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των οφειλετών που διαπιστώνουν η ρύθμιση είναι "δώρο άδωρο", καθώς οι προτεινόμενοι όροι περιλαμβάνουν κεφαλαιοποίηση τόκων, προσαυξήσεων προστίμων κ.λπ., επί των οποίων επανυπολογίζονται τόκοι - και μάλιστα με πολύ υψηλό επιτόκιο. Έτσι η αρχική οφειλή διογκώνεται και σε ρύθμιση 240 δόσεων ο οφειλέτης καταλήγει να πληρώσει τριπλάσιο(!) συνολικό ποσό.

Αυτό είναι ένα ισχυρό αντικίνητρο για τους οφειλέτες, που πίστευαν μέχρι τώρα ότι μέσω εξωδικαστικού θα εξασφάλιζαν κάποιο "κούρεμα", ή τουλάχιστον διαγραφή μέρους των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λπ., σε συνδυασμό με καλύτερους όρους αποπληρωμής - κυρίως χαμηλότερο επιτόκιο.

Οι αλλαγές που σχεδιάζονται

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου και τις παρατηρήσεις-προτάσεις-υποδείξεις θεσμικών εκπροσώπων του, το ΥΠΟΙΚ και η ΕΓΔΙΧ ( Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) σχεδιάζουν τώρα αλλαγές σε βασικές διατάξεις του Εξωδικαστικού και στους όρους αποπληρωμής οφειλών που εντάσσονται στον Μηχανισμό.

Στις συζητήσεις που έχουν γίνει, κεντρικά ζητήματα προς διευθέτηση αναδεικνύονται:

Το επιτόκιο που επιβάλλεται στις ρυθμιζόμενες οφειλές

Το "κούρεμα" και η διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων υπερημερίας κ.λπ., που ΔΕΝ προσφέρονται κατά κανόνα από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες

Για το επιτόκιο το ΥΠΟΙΚ και η ΕΓΔΙΧ έχουν καταλήξει στην άποψη ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά, ώστε οι εντασσόμενοι οφειλέτες να μην καταλήγουν να πληρώνουν το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής προκειμένου να φθάσουν σε ολοσχερή εξόφληση.

Τώρα οι ρυθμιζόμενες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία τοκίζονται με 5%. Στο υπουργείο Οικονομικών έχουν αποφασίσει να μειωθεί το επιτόκιο σε 3% για όσους ενταχθούν μελλοντικά στον Μηχανισμό.

Δεν πρόκειται δηλαδή να επωφεληθούν όσοι έχουν ήδη ενταχθεί και οι οφειλές τους έχουν ρυθμιστεί με το ισχύον επιτόκιο 5%.

Αυτή η "δύο ταχυτήτων" ρύθμιση θα προκαλέσει ασφαλώς έντονες αντιδράσεις, καθώς είναι "άδικη" για τους πλέον συνεργάσιμους και συνεπείς οφειλέτες, που έσπευσαν πρώτοι να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.

Τράπεζες και funds για κούρεμα

Πέραν της μείωσης του επιτοκίου, αλλαγές σχεδιάζονται στο πλαίσιο των βελτιώσεων της «Δεύτερης Ευκαιρίας». Οι σημαντικότερες αφορούν το κούρεμα των ρυθμιζόμενων οφειλών, τον χρόνο αποπληρωμής (αριθμός δόσεων) και την ένταξη ρυθμισμένων εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων – κυρίως προς τράπεζες.

Ως προς το κούρεμα, από πλευράς τραπεζών, ΑΑΔΕ και Ταμείων προβάλλεται το αίτημα να συνδυαστεί με μείωση του αριθμού δόσεων και ταχύτερη αποπληρωμή. Δέχονται δηλαδή να χάσουν μέρος των απαιτήσεων τους (να τις διαγράψουν), αρκεί να εισπράξουν νωρίτερα το υπόλοιπο ποσό.

Υπέρ μιάς τέτοιας ρύθμισης τάσσονται αναφανδόν τα funds που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια και μέσω των servicers προσπαθούν να εισπράξουν το μέγιστο δυνατό. Προς το υπουργείο Οικονομικών έχουν διαμηνύσει ότι όσο λιγότερες είναι οι δόσεις (ταχύτερη αποπληρωμή), τόσο μεγαλύτερα "κουρέματα" μπορούν να κάνουν.

Σήμερα, ο εξωδικαστικός μηχανισμός δίνει 25ετή ρύθμιση (300 δόσεις) για τα ανεξασφάλιστα δάνεια και 35ετία αποπληρωμής (360 δόσεις) για όσα έχουν εξασφαλίσεις (υποθήκες, προσημειώσεις, προσωπικές εγγυήσεις κ.λπ.)

Μία άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο πακέτο σχεδιαζόμενων αλλαγών στον Εξωδικαστικό, προβλέπει ότι από τη ρύθμιση θα εξαιρούνται τα ήδη ρυθμισμένα ενήμερα δάνεια, εφ' όσον το ζητήσει ο οφειλέτης. Επ' αυτού όμως έχουν σοβαρές αντιρρήσεις οι τράπεζες και τα funds των κόκκινων δανείων.

Επισημαίνεται ότι η ένταξη ρυθμισμένων και ενήμερων δανείων αποτελεί τα τελευταία δύο χρόνια το μεγαλύτερο αγκάθι για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Συχνά οι τράπεζες μπλόκαραν τη διαδικασία και δεν έδιναν την έγκριση για ρύθμιση, με το επιχείρημα ότι αν αυτά τα δάνεια έμπαιναν στη ρύθμιση, θα μετατρέπονταν σε μη εξυπηρετούμενα.

Πηγή:sofokleousin.gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/26.01.2023
Στατιστικά κατώφλια έτους 2023 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1008/23.01.2023
Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2023, στις περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησης αυτών.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2094/30.12.2022
Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς σε έντυπη μορφή
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2091/28.12.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών και στην παράδοση αγαθών για εκδηλώσεις που οργανώνονται από δικαιούχα πρόσωπα για την οικονομική τους ενίσχυση βάσει της περ. ιη, της παρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α 248).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2089/21.12.2022
Οδηγίες σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 43/27.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219) περί παραγραφής των αξιώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές και συγκεντρωτική καταγραφή των διατάξεων περί διακοπής και αναστολής παραγραφής.»
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 42/2022
Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών - Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής αίτησης
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 40/2022
Υπολογισμός Ημερών Ασφάλισης των μελών Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για αμοιβές που λαμβάνουν, από 01.01.2020 και μετέπειτα. Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΤΟΤΣΗΣ
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια
Aρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
του Διονύση Σαμόλη
και της Νίκης Χατζοπούλου
Συμπληρωματικά στοιχεία του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας παρατείνουν την παραγραφή;
Aρθρο της Τζένης Πάνου
Φορολογικά προνόμια για αλλοδαπούς συνταξιούχους
Aρθρο του Σωκράτη Μπόγια
'Ελεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών στην Κύπρο
Aρθρο της Τατιάνας Ψαριανού
Τα μακροχρόνια υπόλοιπα εμπορικών λογαριασμών δεν χαρτοσημαίνονται.
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο