Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022
Πρόστιμα για «κλοπή» ταμειακής μηχανής

Η διαβίβαση των στοιχείων στο MyDATA ακυρώνει τα «οφέλη» της απώλειας της ταμειακής μηχανής, καθώς πλέον οι συναλλαγές που έχουν γίνει, και έχουν «περάσει» από την ταμειακή, έχουν καταγραφεί και δεν μπορούν να αλλοιωθούν ή να σβηστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, σε περιπτώσεις που χάνονται οι ταμειακές μηχανές, οι επιχειρηματίες δεν αποφεύγουν τη φορολογία για τον τζίρο που έχουν πραγματοποιήσει, αφού αυτός έχει διαβιβαστεί στη μερίδα τους στο MyDATA.

Όμως η ΑΑΔΕ, έβαλε μια «παγίδα», για να αποτρέψει τις παρεμβάσεις. Ειδικότερα σε ότι αφορά στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές, οι οποίες είναι απευθείας συνδεμένες με το Taxisnet, τα δεδομένα τους θα μεταβιβάζονται σε διάστημα από 1 λεπτό έως και 24 ώρες.

Δηλαδή, με την έκδοση της απόδειξης, μπορεί να καταχωρηθεί στο MyData, ακόμη και σε ένα λεπτό, ή την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές, οι οποίες είναι απευθείας συνδεμένες με το Taxisnet, τα δεδομένα τους θα μεταβιβάζονται σε διάστημα από 1 λεπτό έως και 24 ώρες.

Όμως ο επιχειρηματίας δεν θα γνωρίζει τον ακριβή χρόνο καταχώρησης της απόδειξης που έκοψε, καθώς δεν θα ειδοποιείται ότι το τάδε παραστατικό καταχωρήθηκε.

Η απόφαση του ΥΠΟΙΚ και της ΑΑΔΕ προβλέπει συγκεκριμένα:

Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών (Φ.Η.Μ.) με την Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ. σε 1 λεπτό έως 24 ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.

Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

Πόσο κοστίζει η απώλεια

Ωστόσο για την απώλεια της ταμειακής μηχανής, εξακολουθούν να προβλέπονται πρόστιμα για τους επιχειρηματίες, όπως προκύπτει άλλωστε και από τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Σε μια περίπτωση που δηλώθηκε απώλεια ταμειακής μηχανής, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ, παρότι η επιχειρηματίας δήλωσε ότι εκλάπη η ταμειακή και προσκόμισε και βεβαίωση της Αστυνομίας.

Όμως, η απλή βεβαίωση της ΕΛΑΣ δεν επαρκεί, εξηγεί η ΔΕΔ. Η επιχειρηματίας δήλωσε πως η επιχείρησή της έπεσε θύμα ληστείας και της έκλεψαν χρήματα και την ταμειακή μηχανή, όπως αναγράφει και η βεβαίωση της ΕΛΑΣ που προσκόμισε.

Όμως η ΔΕΔ, στην απόφασή της (2424/2022) τονίζει ότι δεν αρκεί η απλή βεβαίωση της ΕΛΑΣ, αλλά πραγματογνωμοσύνη που να αποδεικνύει ότι πράγματι εκλάπη η ταμειακή.

Ειδικότερα, απορρίπτοντας το αίτημα για την ακύρωση του προστίμου των 2.500 ευρώ, αναφέρει:

«Επειδή ο προσφεύγων με την κατάθεση της παρούσας επικαλείται ότι η απώλεια της εν χρήσει ΦΤΜ οφείλεται σε κλοπή και εξ αυτού του λόγου ζητά την απαλλαγή από τον επιβληθέν πρόστιμο, χωρίς όμως να προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να επιβεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο τόσο το επικαλούμενο γεγονός της κλοπής, ήτοι ενδεικτικά με έκθεση πραγματογνωμοσύνης από επιτόπιο έλεγχο της αστυνομίας. Ως εκ τούτου στην υπό κρίση περίπτωση στοιχειοθετείται πλήρως η επιβολή του υπό κρίση προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. η και παρ. 2 περ. ε του ν. 4174/2013».

Πηγή: sofokleousin.gr

Α.Υ.Ο. Α 1171/29.11.2022
Τροποποίηση έναρξης ισχύος της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση δραστηριοτήτων που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα καπνού, βιομηχανοποιημένων καπνών, εξοπλισμού παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών και κρίσιμων πρώτων υλών για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών και λοιπών ζητημάτων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 100Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α 265)» (Β 6399)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2081/30.11.2022
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την ερμηνεία της έννοιας της παροχής υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο πλαίσιο των οριζομένων στη διάταξη της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1170/30.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1084/ 23.6.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ "050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS"» (Β 1943).
Α.Υ.Ο. Α 1169/28.11.20222
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1163/2022 «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15-10-2022 στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου».
Κ.Υ.Α. Α 1164/21.11.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β 4485)
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 38/02.12.2022
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4997/2022 (ΦΕΚ 219/τ.Α/25.11.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 35/03.11.2022
Σχετικά με την επιλογή φορέα Κύριας ασφάλισης, προσώπων που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και υπάγονταν λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση, κατ εφαρμογή του Ν.4892/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 33/11.10.2022
Ασφάλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης - πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e - Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 32/23.09.2022
Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ αρ. 122836/01.09.2022 (ΦΕΚ Β, 4696/08.09.2022)
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 29/29.07.2022
Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης - Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο