Τρίτη, 17 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Παρασκευή 6 Μαϊου 2022
Καταβολή εισφορών για αποδοχές με τίτλους κτήσης

Στα τέλη Μαΐου προγραμματίζει ο ΕΦΚΑ να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους έχουν λάβει αποδοχές μέσω τίτλων κτήσης, με εφαρμογή δόσεων για οφειλές που έχουν ως αφετηρία το 2020.

Πρόκειται για μια διαδικασία που κινείται ταυτόχρονα σε δύο επίπεδα: Από τη μία είναι η εκκαθάριση των παλαιότερων οφειλών, κύρια για το 2020 και οπωσδήποτε έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Από την άλλη είναι και η ενεργοποίηση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όπως προκύπτουν για όσους σε «πραγματικό χρόνο» αμείβονται με τίτλο κτήσης.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύει ότι οι εισφορές που επιβαρύνουν τους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας προκύπτουν με βάση την 1η ασφαλιστική κατηγορία, όπως έχει θεσμοθετηθεί. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι το ποσό που οφείλεται είναι 210 ευρώ σε μηνιαία βάση. Επειδή όμως υπάρχει η εκκρεμότητα της εκκαθάρισης του 2020, προκύπτει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για όσους εργάστηκαν εκείνη την περίοδο με τίτλο κτήσης.

Για να αποφευχθεί τυχόν πρόσθετη επιβάρυνση σε χιλιάδες ασφαλισμένους, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ προσανατολίζονται στην παροχή της δυνατότητας εξόφλησης μέσω δόσεων.

Ασφαλείς πληροφορίες θέλουν ο αριθμός των δόσεων να είναι τουλάχιστον οκτώ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα περισσότερων, αν κριθεί αναγκαίο. Σε κάθε περίπτωση, θα επιλεχθεί εκείνος ο τρόπος εξόφλησης που δεν θα προκαλεί δραματική επιβάρυνση σε όσους κληθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Άλλωστε, είναι πιθανό να υπάρξουν αρκετές περιπτώσεις ασφαλισμένων που πληρώθηκαν με τίτλο κτήσης το 2020 (π.χ. φοιτητές), αλλά τώρα δεν εργάζονται. Άρα πρέπει να υπάρχει η διέξοδος των δόσεων για αρκετούς ασφαλισμένους, έτσι ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνσή τους, για παρελθούσει εισφορές.

Με την εκκαθάριση ακόμα να βρίσκεται σε εξέλιξη, στο υπουργείο Εργασίας διαπιστώνουν πάντως ότι δεν θα είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις των χρεωστικών εκκαθαριστικών. Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν πολλά πιστωτικά, τα οποία θα είναι ασφαλώς περισσότερα και για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 και μετά.

Σύμφωνα με σχετική διάταξη νόμου που ενεργοποιήθηκε τότε, παρέχεται η δυνατότητα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
σε όσους αμείφθηκαν με τίτλο κτήσης αλλά παράλληλα είχαν και μισθωτές υπηρεσίες. Αν το έσοδο από τη μισθωτή απασχόληση υπερβαίνει τη 2η ασφαλιστική κατηγορία των μη μισθωτών, τότε δεν οφείλεται εισφορά μέσω του τίτλου κτήσης.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο οι εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για όσους αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) είναι 13,33% για την κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη. Σύμφωνα με την 1η ασφαλιστική κατηγορία για μη μισθωτούς, το ποσό που αναλογεί είναι 155 ευρώ για κύρια ασφάλιση και 55 ευρώ για υγειονομική περίθαλψη.

Έτσι προκύπτει και το ανώτατο ποσό των 210 ευρώ της εισφοράς που πρέπει να παρακρατηθεί ανά τίτλο κτήσης που έχει εκδοθεί. Συνολικά, σύμφωνα με σχετικές διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται από το υπουργείο Οικονομικών, δεν επιτρέπεται να εκδίδονται τέτοια παραστατικά για χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών ανά έτος, αθροιστικά. Επίσης, ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές με τίτλο κτήσης έως 10.000 ευρώ ετησίως μικτές αποδοχές.

Πηγή: naftemporiki.gr

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1057/03.05.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1072/22.02.2019 (Β 750) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1058/06.05.2022
Τροποποίηση της Α 1278/2019 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β 3007 και Β 3129) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1056/21.04.2022
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2022 και επομένων.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1053/20.04.2022
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα του β' εξαμήνου έτους 2021.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1054/21.04.2022
Καθορισμός της διαδικασίας και λοιπών ζητημάτων για την ψηφιακή υποβολή αιτημάτων μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τα Αιτήματά μου».
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο