Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021
Πότε ξεκινούν οι έλεγχοι από ΑΑΔΕ και ΕΡΓΑΝΗ για τις ενισχύσεις της πανδημίας

Μπαράζ ελέγχων ξεκινά από τον Οκτώβριο η ΑΑΔΕ στις δηλώσεις των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν μέσω των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, των αναστολών συμβάσεων εργασίας, τη Συν-Εργασία, καθώς και των φυσικών προσώπων που έλαβαν αποζημιώσεις λόγω των κουρεμένων ενοικίων.

Οι έλεγχοι καθυστέρησαν να ξεκινήσουν, επειδή το Taxisnet είναι φορτωμένο λόγω της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και την επικείμενη έκδοση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου απεγκλωβίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα της Εφορίας από τις συγκεκριμένες διαδικασίες που το επιβαρύνουν, για να ασχοληθεί με τις διασταυρώσεις.

Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις των δηλώσεων των επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής, θα γίνουν σε συνεργασία με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Σε ότι αφορά στην επιστρεπτέα προκαταβολή, το σύνηθες κόλπο ήταν το «μαγείρεμα» του τζίρου. Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι εντόπισαν χιλιάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες μείωσαν τεχνητά το τζίρο, προκειμένου να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων του κρατικού δανείου.

Ειδικότερα, με τροποποιητικές δηλώσεις αύξαναν τον τζίρο που είχαν δηλώσεις για το έτος 2019 και το 2020, ώστε να εμφανίζουν μεγάλη μείωση του τζίρου το φορολογικό έτος 2020 και το 2021.

Στον αντίποδα, άλλες επιχειρήσεις, δεν... κατόρθωσαν να δηλώσουν τζίρο ούτε 200 ευρώ τον μήνα, που αποτελούσε το ελάχιστο ποσό προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση.

Σε μικρό αριθμό δηλώσεων εντοπίστηκαν διαφορές στα στοιχεία των δηλώσεων για τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και εκείνων που προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, των προηγούμενων μηνών ή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και υπάρχουν στο αρχείο του Taxisnet.

Αναστολές συμβάσεων

Στις αναστολές συμβάσεων εργασίας, διαπιστώθηκαν αθρόες προσλήψεις εργαζομένων πριν την υποβολή αίτησης και κατόπιν τους έθεταν σε αναστολή. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι μια καφετέρια στη Θεσσαλία που εμφανίστηκε να έχει προσλάβει 150 άτομα.

Προφανώς οι εν μέσω πανδημίας οι προσλήψεις ήταν εικονικές και αφορούσαν συγγενείς και φίλους, με στόχο τη λήψη της κρατικής ενίσχυσης των 534 ευρώ τον μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, οι χρόνοι πρόσληψης, τα ποσά που εισέπραξαν και το πότε απολύθηκαν οι συγκεκριμένοι «εργαζόμενοι».

Οι απάτες στη Συν–Εργασία

Οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στη Συν-Εργασία, δηλώνονται πως εργάζονται τις μισές μέρες και πληρώνονται από τον εργοδότη τον μισό μισθό. Από το υπόλοιπο 50% του ονομαστικού μισθού, το κράτος καλύπτει το 60% και το 100% των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή αν οι αποδοχές είναι 1.000 ευρώ, ο εργαζόμενος λαμβάνει 500 ευρώ από τον εργοδότη και 300 ευρώ (500Χ60%) από το κράτος.

Όμως, λίγο πριν ενταχθούν εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», παρατηρήθηκε θεαματική αύξηση των αποδοχών τους, ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα το ποσό που θα εισπράττουν από το Κράτος.

Έτσι, ελάμβαναν επιδότηση υψηλότερη από τον πραγματικό μισθό που είχαν πριν, και πιθανότατα το επιπλέον μέρος το καρπωνόταν ο εργοδότης.

Η απάτη εντοπίστηκε όταν το πρόγραμμα του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ έβγαλε τα ποσά της αναλογίας του δώρου των Χριστουγέννων, για όσους είναι ενταγμένοι στη Συν-Εργασία. Εκεί εντοπίστηκαν περιπτώσεις που η αναλογία του δώρου ήταν 18.000 και 24.000 ευρώ(!), η οποία με την αναγωγή παρέπεμπε σε μισθούς της τάξης των 60.000 και 80.000 ευρώ!

Ενοίκια

Χιλιάδες είναι οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στις δηλώσεις των ενοικίων, λόγω των οποίων κόπηκαν οι αποζημιώσεις για περίπου 110.000 αιτούντες.

Ορισμένοι εξ αυτών είχαν δηλώσει ότι ενοικίαζαν τα ακίνητα για επαγγελματική χρήση, αλλά οι ίδιοι δεν ήταν επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, ή υποβλήθηκαν δηλώσεις για ακίνητα, για τα οποία είχε δηλωθεί, νωρίτερα, λύση της μίσθωσης, δηλαδή ήταν ξενοίκιαστα.

Ακόμη αιτήθηκαν αποζημίωσης για μείωση του ενοικίου, φορολογούμενοι που δεν είχαν περιλάβει το ακίνητο στο Ε9, το ενοίκιο ήταν διαφορετικό από εκείνο που είχε δηλωθεί στην Εφορία ή δεν υπήρχε ενοικιαστής πληττόμενος.

Κυρίως θα ερευνηθούν περιπτώσεις εικονικής αύξησης των ενοικίων. Δηλαδή μόλις άρχισε η επιδότηση των ενοικίων, οι ιδιοκτήτες σε συνεργασία με τον ενοικιαστή, συμφωνούσαν σε αύξηση του ενοικίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο ιδιοκτήτης να εισπράττει υψηλότερη κρατική αποζημίωση, από εκείνη που αναλογούσε στο κανονικό ενοίκιο.

Οι κυρώσεις που αντιμετωπίζουν

Οι παραβάτες που θα εντοπιστούν είτε άμεσα είτε και σε βάθος χρόνου, θα υποχρεωθούν αφενός να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν ως Επιστρεπτέα Προκαταβολή, αφετέρου θα τους καταλογιστούν τόκοι και προσαυξήσεις.

Ταυτόχρονα, ο έλεγχος δεν θα περιοριστεί μόνο στα κριτήρια για τη λήψη της Επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά θα τους γίνει εκτεταμένος φορολογικός έλεγχος.

Για τους λήπτες της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων και συγκεκριμένα:

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Ο δικαιούχος λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Πηγή: sofokleousin. gr

Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2182/21.09.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 109143 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β 4103/8.9.2021) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από πυρκαγιές.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2181/21.09.2021
Διευκρινίσεις σχετικά με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ ετών 2021 έως 2023.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. E 2180/17.09.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013).
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1217/17.09.2021
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 1η Μαΐου 2021 έως και τη 2α Σεπτεμβρίου 2021.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2179/14.09.2021
Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Β 3751).
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο