Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

www.totsisgroup.gr  Est.1954

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Downloads
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΣυχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Λεπτομέρειες Άρθρου
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019
Επιμέλεια:Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - ΣχόλιαΗ τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα

Η ρύθμιση των 120 δόσεων για τις οφειλές προς την φορολογική διοίκηση, χαρακτηρίστηκε ως τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα (βλ. παράγραφο 7 άρθρου 2 Ν. 4621/2019, με την οποία προστέθηκε εδάφιο στο τέλος του άρθρου 103 του Ν. 4611/2019). Σύμφωνα, όμως, με την έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του σχετικού νομοσχεδίου, η προσθήκη αυτή αποτελεί εξαγγελία και υπόδειξη προς τον μελλοντικό νομοθέτη, τον οποίο, πάντως, δεν δύναται να περιορίσει ως προς τη θέσπιση αντίστοιχων ρυθμίσεων.
Εμείς απλώς θα υπενθυμίσουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια οι Υπουργοί Οικονομικών όλων των Κυβερνήσεων, οσάκις έκαναν κάποια ρύθμιση οφειλών, έλεγαν πως αυτή η ρύθμιση είναι η τελευταία και επειδή οι φορολογούμενοι δεν τους πίστευαν, περίμεναν την επόμενη.
Καλό θα ήταν πάντως, να θεσπιστεί ένα νέο πάγιο σύστημα ρύθμισης χρεών προς την Φορολογική Διοίκηση με 24 μηνιαίες δόσεις για τις τακτικές οφειλές (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και με 36 για τις έκτακτες (φόρος κληρονομιών), ώστε εάν κάποιος απωλέσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων, να μπορεί να ενταχθεί στις 24 ή 36 δόσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτι τέτοιο ετοιμάζει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τον Οκτώβριο.

Υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης

Με την εγκύκλιο Ε. 2085/17.05.2019 της Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, διευκρινίζεται ότι οι εν θέματι υπηρεσίες που παρέχονται από ιδιωτικά νοσηλευτήρια στην Ελλάδα προς πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Ελλάδας, επιβαρύνονται με ΦΠΑ, ακόμη και όταν ο λήπτης των υπηρεσιών είναι εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα στο άλλο κράτος που βρίσκεται η εγκατάστασή του.
Εάν, όμως, αποδείξει ότι έλαβε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες καθαρά για επαγγελματική του χρήση π.χ. αν είναι αλλοδαπό νοσηλευτικό ίδρυμα ή άλλη επιχείρηση του ιατρικού τομέα, τότε δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Παραγραφή αξίωσης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. Ε. 2128/08.07.2019 εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: «Ως γνωστόν, η παραγραφή της αξίωσης από μερίσματα αρχίζει από το τέλος του έτους, κατά το οποίο εγκρίθηκε ο ισολογισμός της χρήσης και λήφθηκε η απόφαση περί διανομής των μερισμάτων (ήτοι από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της). Ωστόσο, η υπόψη πενταετής παραγραφή της απαίτησης από μερίσματα υπέρ του Δημοσίου διακόπτεται όταν κατά τη διάρκειά της ο υπόχρεος (ανώνυμη εταιρεία) αναγνωρίσει την απαίτηση αυτή του δικαιούχου του μερίσματος με οποιονδήποτε τρόπο, όπως για παράδειγμα μεταφέροντας το ποσό του οφειλόμενου μερίσματος από τον λογαριασμό 53.01 «Μερίσματα πληρωτέα» σε πίστωση του προσωπικού λογαριασμού του δικαιούχου του μερίσματος μετόχου και ενημερώνοντας σχετικά τον δικαιούχο».
Η ανωτέρω εγκύκλιος δημοσιεύεται στις «Διοικητικές Λύσεις» του παρόντος τεύχους.

Η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων και η ηλεκτρονική τιμολόγηση

Στο υπ αριθμ. 747 τεύχος του «Λογιστή» (Ιούνιος 2018) είχαμε γράψει από τη στήλη αυτή για τη σύσκεψη που έγινε στις 23.04.2018 μεταξύ της κ. Κ. Παπανάτσιου και των κ.κ. Γ. Πιτσιλή, Κ. Μίχαλου, Κ. Κόλλια και Π. Κορκίδη, στην οποία αποφασίστηκε ότι στα μέσα του 2019 και από 01.01.2020 θα εφαρμοστούν τόσο η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, όσο και η ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων.
Επίσης στο υπ αριθμ. 756 τεύχος (Απρίλιος 2019) σελ. 387, επισημάναμε ότι η ΑΑΔΕ προωθεί σχέδιο ώστε οι μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα και να μην απαιτείται η συγκέντρωση και προσκόμιση του πλήθους των δικαιολογητικών που υπάρχουν σήμερα.
Τα ανωτέρω φαίνεται ότι γίνονται πράξη, πιλοτικά μεν από την 1η Οκτωβρίου τρέχοντος έτους και κατά πλήρη λειτουργία από το 2020.
Συγχρόνως θα επέλθει και σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων, ώστε οι φορολογούμενοι να φορολογούνται μόνο για τα πραγματικά τους εισοδήματα.

Το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

Με την υπ αριθμ. Ε.2125/3.7.2019 εγκύκλιο ΑΑΔΕ, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, παρέχονται οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Η ανωτέρω εγκύκλιος, αναφερόμενη και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, διευκρινίζει ότι εφεξής, δηλ. από 1.7.2019, το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται αποκλειστικά με βάση τη διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και όχι με βάση τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, ήτοι του άρθρου 23 του Ν. 2523/1997 (Φορολογικό Ποινολόγιο).
Με τον τρόπο αυτό θεραπεύεται το άτοπο της διπλής αξιολόγησης (τόσο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 όσο και του άρθρου 66 του ν. 4174/2013) αξιόποινων φορολογικών παραβάσεων και, ως εκ τούτου, τα ποσά που αποτελούν το αποκομισθέν ή το επιδιωχθέν προϊόν αυτών αποκλείονται πλέον από την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, δεδομένου ότι η μη καταβολή αυτών τιμωρείται ήδη ποινικά από το άρθρο 66 του ΚΦΔ.
Επισημαίνεται ότι λόγω της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του Νέου Ποινικού Κώδικα, οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, στο ακροατήριο υποθέσεις.

Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% και το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Οπως είναι γνωστό, ο εν θέματι φόρος θεσπίστηκε το 2002 (Ν.3091/2002, άρθρα 15-18) αρχικά με συντελεστή 3% και αργότερα, δηλ. από το έτος 2010 και μετά, με συντελεστή 15% (Ν. 3842/2010, άρθρο 57 παρ. 1).
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο έχει ακίνητο στην Ελλάδα και δεν εμπίπτει σε κάποια από τις απαλλαγές που θεσπίζουν οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002.Σκοπός του νόμου αυτού είναι η αποκάλυψη του ή των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων που κατέχουν το ακίνητο.
Εξάλλου με το νόμο 4557/2018, άρθρα 20 και 21 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 4607/2019 συστάθηκε το «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και ακριβή στοιχεία των φυσικών προσώπων που είναι νόμιμοι και πραγματικοί δικαιούχοι όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα ή φορολογική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Πρόσβαση στο Μητρώο αυτό έχουν η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, το οποίο ήδη καταργήθηκε και οι υπηρεσίες του εντάχθηκαν στο Υπουργ. Οικονομικών, η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς και η Οικονομική Αστυνομία.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο σκοπός της αποκάλυψης των φυσικών προσώπων που είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών προσώπων εξυπηρετείται πια με τη σύσταση και τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Δεδομένης της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, αλλά και της πενιχρής απόδοσης του ειδικού φόρου, φρονούμε ότι η περαιτέρω επιβολή του είναι περιττή και ανώφελη.
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2154/23.07.2021
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4808/2021(Α' 101) περί υπολογισμού φόρου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής.
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169/21.07.2021
Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2153/19.07.2021
Παροχή οδηγιών σχετικά με: (α) την τήρηση διατυπώσεων εξόδου εμπορευμάτων που εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο Ενιαίας Σύμβασης Μεταφοράς και (β) την οριστικοποίηση ανοιχτών εξαγωγών με τελωνείο εξόδου το τελωνείο Αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος".
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2152/22.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α' 107/25.06.2021)
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2149/19.07.2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α 101/19.06.-2021)
Περισσότερα »
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/01.02.2021
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2021
Εγκύκλιος 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 53/21.12.2020
Χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ - Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για μη μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 41/25.09.2020
Ασφάλιση μελών και εργαζόμενων σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/25.09.2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128) σχετικά με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης κατάσχεσης
Περισσότερα »
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότση
Νικόλαος Χρ. Τότση
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μετασχηματισμοί Ν. 4601/2019 και εμπειρογνώμονες
Αρθρο Γιώργου Δαλιάνη
Κρυπτονομίσματα και φορολογία
Αρθρο του Γιώργου Παλαιτσάκη
Oι επιχειρήσεις-δικαιούχοι απαλλαγής ενοικίων για Ιανουάριο - Φεβρουάριο και οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
Αρθρο του Κων/ντινου Ι. Νιφορόπουλου
Το «ταξίδι» της λέξης «Λογιστική» στην Ελληνική Γλώσσα και Ιστορία
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και θέση οχημάτων σε ακινησία
Αρθρο του Γεωργίου Ι. Δουκίδη
Η Στρατηγική Σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρθρο των δικηγόρων Χρυσόστομου Π. Γκίκα και Σπύρου ΣΤ. Δελλαπόρτα
H ορθή εφαρμογή του άρθρου 23 περ. β του Κ.Φ.Ε περί απόρριψης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ επειδή η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
Αρθρο του Μιλτιάδη Κ. Λεοντάρη
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ι.Κ.Ε.
Aρθρο του Γεωργίου Στ. Αληφαντή
Μερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου. Οι καινοτομίες του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο