Κυριακή, 22 Μαϊου 2022

www.totsisgroup.gr Est.1954                                          Totsis Group 67 Χρόνια

ΤΕΥΧΟΣ logistis
Εισάγετε το email σας
και μείνετε ενημερωμένοι
Λεπτομέρειες ¶ρθρου
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
Επιμέλεια: Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις - Σχόλια


Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
Οπως είναι γνωστό, η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης έχει τεθεί σε λειτουργία για τις ΙΚΕ τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από τον Ιούλιο του 2018. Ήδη από το Μάρτιο του 2019 είναι διαθέσιμη και για τις Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, η εν λόγω πλατφόρμα θα άνοιγε και για τις ανώνυμες εταιρείες εντός του μηνός Απριλίου 2019, πλην όμως μέχρι σήμερα που γράφεται το παρόν σημείωμα (20 Μαΐου 2019) δεν έχει ανοίξει ακόμα.
Σημειώνεται ότι μέχρι τον Απρίλιο 2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν συσταθεί 134 ετερόρρυθμες εταιρείες, 184 ομόρρυθμες και 2093 ΙΚΕ. Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι 21.7.2019 η σύσταση είναι δωρεάν, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή κοστίζει 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ, Ε.Π.Ε., Α.Ε.).
Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης είναι εφικτή η εξ αποστάσεως σύσταση με πρότυπο καταστατικό. Ετσι, δεν απαιτείται πλέον ούτε η φυσική παρουσία σε δημόσιες υπηρεσίες και ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων.

Κοινή δήλωση με δύο εκκαθαριστικά των συζύγων
Από φέτος, ανεξάρτητα εάν οι σύζυγοι επιλέξουν να υποβάλουν κοινή ή χωριστή δήλωση, θα λάβουν δύο εκκαθαριστικά σημειώματα, δηλ. ένα ο καθένας. Στην περίπτωση αυτή διενεργείται ξεχωριστά βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού του φόρου, ήτοι μία για κάθε σύζυγο. Εάν οι σύζυγοι έχουν και οι δύο πιστωτικά υπόλοιπα, αυτά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο σύζυγο χωριστά.
Εάν π.χ. για τον ένα σύζυγο προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο 600 ευρώ και για τον άλλο πιστωτικό 300 ευρώ, τα ποσά αυτά δεν συμψηφίζονται, αλλά ο ένας θα καταβάλει τον φόρο των 600 και ο άλλος θα εισπράξει την επιστροφή φόρου 300 ευρώ.
Εννοείται, βεβαίως, ότι εάν θέλουν μπορούν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις διότι με την 300/2018 απόφαση του ΣτΕ («Λογιστής» έτους 2018, σελ. 584) ανατράπηκε η υποχρεωτικότητα υποβολής κοινής δήλωσης και ανοίχθηκε ο δρόμος των ξεχωριστών δηλώσεων.
Ως προς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ξεχωριστών δηλώσεων βλ. «Λογιστή» έτους 2018, σελ. 389 και σελ. 515.
Το νέο όριο ακαθαρίστων εσόδων, πάνω από το οποίο απαιτείται υπογραφή των φορολογικών δηλώσεων από λογιστή/φοροτεχνικό
Με την ΑΥΟ Α. 1123/2019, που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, μειώθηκε το εν θέματι όριο από 100.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ (βλ. άρθρο 38 Ν. 2873/2000).
Το μέτρο αυτό ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αλλά και τους λογιστές/φοροτεχνικούς διότι συμβάλει στην προστασία των φορολογουμένων και στην αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, όπως ανακοίνωσε στις 19/4/2019 και το Ο.Ε.Ε.

Οι δύο μεγαλύτεροι δισεκατομμυριούχοι και το ΑΕΠ 143 κρατών
Από το Bloomberg πληροφορούμαστε ότι η περιουσία των δύο μεγαλύτερων δισεκατομμυριούχων του κόσμου ξεπερνά το ονομαστικό ακαθάριστο εθνικό 143 κρατών. Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος που έχει σήμερα περιουσία 145,6 δισ. δολάρια και ο δεύτερος είναι ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέϊτς ο οποίος έφτασε ξανά στο όριο των 100 δισ. δολαρίων.


Αρση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας Ι.Χ. με καταβολή τελών κυκλοφορίας μηνιαίως
Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4607/2019 που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος, ορίζεται ότι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που τα έχουν θέσει σε κατάσταση ακινησίας, καταθέτοντας τις πινακίδες τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα μπορούν να τα θέσουν σε κυκλοφορία πληρώνοντας τέλη με τον μήνα. Δηλαδή με τις ως άνω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, από κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, τα οποία είτε έχουν τεθεί από αυτούς σε εκούσια ακινησία, είτε βρίσκονται για άλλους λόγους σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας. (βλ. και εγκύκλιο ΑΑΔΕ Ε. 2070/7.5.2019 στις Διοικητικές Λύσεις του παρόντος τεύχους).

Ρύθμιση οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Δήμους
Με το νόμο 4611/2019 που έχει αναρτηθεί στον «Ηλεκτρονικό Λογιστή» και θα δημοσιευθεί στον «Εντυπο Λογιστή» του επόμενου τεύχους, ρυθμίζονται σε έως και 120 δόσεις οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 1 έως και 18), προς τη φορολογική διοίκηση (άρθρα 98 έως και 109) και προς τους ΟΤΑ Α βαθμού (άρθρα 110 έως και 117). Το τελευταίο άρθρο του νόμου (132) αφορά την έναρξη ισχύος αυτού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου και για ΔΟΥ, Ελεγκτικά κέντρα και Τελωνεία μέχρι τις 28 Ιουνίου. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές αγροτών, αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εργοδοτικές εισφορές, ενώ μπορούν να ενταχθούν και ρυθμισμένες οφειλές με την παγία ρύθμιση οφειλών των 12 δόσεων αλλά και οφειλές σε παλιότερες ρυθμίσεις. Αντιθέτως, δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν ήδη ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και στον εξωδικαστικό μηχανισμό του Ν. 4469/2017.
Ως προς τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο οφειλέτης, αφού πληκτρολογήσει τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του, πληροφορείται το ύψος της αρχικής οφειλής του, των προσαυξήσεων, καθώς και το κούρεμα αυτών (65% περίπου στη συνολική οφειλή). Εν συνεχεία πληροφορείται για τον αριθμό των δόσεων (50 ευρώ) και εφόσον συναινεί με τον υπολογισμό, πατάει την ένδειξη «αποδοχή» της ρύθμισης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Η ρύθμιση αυτή γίνεται μέσω πλατφόρμας του ΕΦΚΑ.
Ως προς τη ρύθμιση οφειλών προς την Εφορία, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. βγάζει αυτόματα τις δόσεις για τους οφειλέτες, οι οποίοι τρεις εργάσιμες ημέρες το αργότερο μετά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να πληρώσουν την πρώτη.
Καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα είναι δεσμευμένοι (μπλοκαρισμένοι), θα ξεμπλοκάρουν όμως σταδιακά, όπως αναφέρεται με τροπολογία που ενσωματώθηκε στις 14.5.2019 στο νόμο.
Η ρύθμιση αφορά μισθωτούς, συνταξιούχους, επιτηδευματίες που έκλεισαν τα μπλοκάκια τους, ανέργους, αγρότες ειδικού καθεστώτος και γενικώς όσοι εξαιρούνται από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό του Ν. 4469/2017 και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Στη ρύθμιση των 120 δόσεων εντάσσονται μόνο οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31.12.2018. Οι οφειλές του 2019 πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.
Στη ρύθμιση προβλέπονται μόνο εισοδηματικά κριτήρια και όχι περιουσιακά.
Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5% ετησίως και η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης επιβαρύνεται με προσαύξηση 2% μηνιαίως.
Η ρύθμιση χάνεται επί μη καταβολής δύο συνεχόμενων μηνιαίων δόσεων και επί μη υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, υπάρχει πλήρης απαλλαγή των προσαυξήσεων.
Τέλος, ως προς τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, με το Μέρος Γ (άρθρα 110 – 117) καθορίζεται η δυνατότητα απαλλαγής, κατά ποσοστό, από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από ορισμένα πρόστιμα. Επίσης καθορίζεται η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και προσδιορίζεται ο τρόπος εξόφλησης της οφειλής.

Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062/19.05.2022
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2022
Αποφ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1061/17.05.2022
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2045/17.05.2022
Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του Κοινού Κεφαλαίου και των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες - φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4916/2022 (Α 65).
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2043/12.05.2022
Απαγόρευση πώλησης ειδών πολυτελείας σε φυσικά πρόσωπα ταξιδιώτες εγκατεστημένους στη Ρωσία - εφαρμογή ΚΑΝ (ΕΕ) 2022/428
Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/10.05.2022
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα πρόστιμα που αφορούν τις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών, καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο, κατόπιν έκδοσης της υπ αρ. 2319/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Περισσότερα »

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 17/05.05.2022
Εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης με διαδικασίες ταχείας απονομής σύνταξης. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48-54 του Ν. 4921/2022
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 13/05.04.2022
Δυνατότητα επιλογής του φορέα στις περιπτώσεις διαδοχικής και της παράλληλης ασφάλισης. - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς
Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 14/06.04.2022
Ασφάλιση e-ΕΦΚΑ Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2022
Απεικόνιση της υποχρεωτικής ασφάλισης επικουρικού κλάδου των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από 01.01.2022, υπαγόμενων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μισθωτών ιδιωτικού τομέα και απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) -- Υποβολή : Α.Π.Δ. - Τ.Ε.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 65/13.12.2021
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων
Περισσότερα »
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Χρυσόστομου Γκίκα
Επισημάνσεις εκ των άρθρων 37 και 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για τα δικαιώματα των αλληλεγγύως ευθυνομένων
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Η μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης
Αρθρο του Γεώργιου Παλαιτσάκη
Οι εννέα τρόποι για την «αποφυγή» των τεκμηρίων
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Έσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Επιμέλεια:
Χρήστος Ν. Τότσης
Νικόλαος Χρ. Τότσης
Ειδήσεις - Κρίσεις Σχόλια:
Αρθρο του Γιώργου Δαλιάνη
Ο εξωλογιστικός προσδιορισμός στον φορολογικό έλεγχο
Αρθρο της Τζένης Πάνου
Νέα πρόταση Οδηγίας για την αντιμετώπιση των Εικονικών Εταιρειών
Αρθρο του Γιάννη Καράφα
Νέα τροποποίηση-παράταση επιστροφής ποσών των επιστρεπτέων προκαταβολών
Αρθρο του Γεώργιου Κόντου
Εσοδα και διαδικασία αναγνώρισής τους
Περισσότερα »
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΑΣ
Το καλάθι είναι άδειο